Englishman's Concordance
Hebrew
ע֖וֹף (‘ō·wp̄) of a bird — 1 Occurrence
ע֖וֹר (‘ō·wr) of skin — 28 Occurrences
ע֗וֹד (‘ō·wḏ) While — 1 Occurrence
ע֣וֹבְרֵי (‘ō·wḇ·rê) wayfaring — 1 Occurrence
ע֣וּשׁוּ (‘ū·šū) Hasten — 1 Occurrence
ע֤וֹף (‘ō·wp̄) bird — 25 Occurrences
ע֤וּל (‘ūl) an infant — 1 Occurrence
ע֤וּרָה ׀ (‘ū·rāh) Arouse — 5 Occurrences
ע֥וֹלְמֵי (‘ō·wl·mê) eternity — 1 Occurrence
ע֥וּץ (‘ūṣ) Uz — 6 Occurrences
ע֭וֹלָם (‘ō·w·lām) forever — 4 Occurrences
עֱנ֬וּת (‘ĕ·nūṯ) the affliction — 1 Occurrence
עֱנוּ־ (‘ĕ·nū-) sing — 2 Occurrences
עֱר֖וּךְ (‘ĕ·rūḵ) arranged — 1 Occurrence
עֲ֝לָמ֗וֹת (‘ă·lā·mō·wṯ) of the maidens — 2 Occurrences
עֲ֝לֻמֵ֗נוּ (‘ă·lu·mê·nū) our secret — 1 Occurrence
עֲ֝נִיֶּ֗יךָ (‘ă·nî·ye·ḵā) of your afflicted — 1 Occurrence
עֲ֝נִיִּ֗ים ((‘ă·nî·yîm) humble — 2 Occurrences
עֲ֝צָמֵ֗ינוּ (‘ă·ṣā·mê·nū) our bones — 1 Occurrence
עֲ֝רֻבָּ֗ה (‘ă·rub·bāh) guarantor — 1 Occurrence
עֲ֝שׂוּיִ֗ם (‘ă·śū·yim) are performed — 3 Occurrences
עֲ֭וִילִים (‘ă·wî·lîm) young — 1 Occurrence
עֲ֭וֹנֹתַי (‘ă·wō·nō·ṯay) my iniquities — 3 Occurrences
עֲ֭טִינָיו (‘ă·ṭî·nāw) his sides — 1 Occurrence
עֲ֭מֻקִּים (‘ă·muq·qîm) are deep — 2 Occurrences
עֲ֭מֻקוֹת (‘ă·mu·qō·wṯ) mysteries — 1 Occurrence
עֲ֭צָמַי (‘ă·ṣā·may) my bones — 3 Occurrences
עֲ‍ֽ֭טִישֹׁתָיו (‘ăṭî·šō·ṯāw) his sneezes — 1 Occurrence
עֲ‍ֽלִיּ֫וֹתָ֥יו (‘ălî·yō·w·ṯāw) of his upper — 1 Occurrence
עֲ‍ֽנִיֵּי־ (‘ănî·yê-) the afflicted — 5 Occurrences
עֲבִֽידְתָּא֙ (‘ă·ḇî·ḏə·tā) the administration — 1 Occurrence
עֲבִידַ֣ת (‘ă·ḇî·ḏaṯ) work — 3 Occurrences
עֲבֵד֙ (‘ă·ḇêḏ) servant — 1 Occurrence
עֲבַֽדְתְּ׃ (‘ă·ḇaḏt) does — 1 Occurrence
עֲבַֽדוּ׃ (‘ă·ḇa·ḏū) carried — 2 Occurrences
עֲבַֽר־ (‘ă·ḇar-) of the region — 9 Occurrences
עֲבַד֙ (‘ă·ḇaḏ) made — 3 Occurrences
עֲבַדְתִּֽיךָ׃ (‘ă·ḇaḏ·tî·ḵā) have rendered — 3 Occurrences
עֲבַרְתֶּ֖ם (‘ă·ḇar·tem) have visited — 3 Occurrences
עֲבָ֣רוֹ (‘ă·ḇā·rōw) overcome — 1 Occurrence
עֲבָֽדְךָ֖ (‘ă·ḇā·ḏə·ḵā) has given — 1 Occurrence
עֲבָד֑וּךָ (‘ă·ḇā·ḏū·ḵā) serve — 1 Occurrence
עֲבָדִ֖ים (‘ă·ḇā·ḏîm) of servants — 38 Occurrences
עֲבָדֶ֖יךָ (‘ă·ḇā·ḏe·ḵā) your servants — 66 Occurrences
עֲבָדֶ֙ךָ֙ (‘ă·ḇā·ḏe·ḵā) your servants — 2 Occurrences
עֲבָדַ֣י (‘ă·ḇā·ḏay) are my servants — 20 Occurrences
עֲבָדָ֔יו (‘ă·ḇā·ḏāw) his servants — 98 Occurrences
עֲבָדֽוֹ׃ (‘ă·ḇā·ḏōw) serve — 2 Occurrences
עֲבָדֽוּהוּ׃ (‘ă·ḇā·ḏū·hū) serve — 1 Occurrence
עֲבָדוּם֙ (‘ă·ḇā·ḏūm) have served — 1 Occurrence
עֲבָר֣וֹת (‘ă·ḇā·rō·wṯ) of fury — 1 Occurrence
עֲבָרָ֖יו (‘ă·ḇā·rāw) sides — 2 Occurrences
עֲבֹ֑ת (‘ă·ḇōṯ) cordage — 4 Occurrences
עֲבֹ֔דוּ (‘ă·ḇō·ḏū) serve — 1 Occurrence
עֲבֹ֔רִי (‘ă·ḇō·rî) pass — 1 Occurrence
עֲבֹ֣ד (‘ă·ḇōḏ) to serve — 5 Occurrences
עֲבֹ֣דָתָ֔ם (‘ă·ḇō·ḏā·ṯām) their labors — 13 Occurrences
עֲבֹֽדַתְכֶ֖ם (‘ă·ḇō·ḏaṯ·ḵem) your service — 1 Occurrence
עֲבֹדַ֖ת (‘ă·ḇō·ḏaṯ) the service — 38 Occurrences
עֲבֹדָ֖ה (‘ă·ḇō·ḏāh) labor — 21 Occurrences
עֲבֹדָת֑וֹ (‘ă·ḇō·ḏā·ṯōw) service — 12 Occurrences
עֲבֹדָתִ֖י (‘ă·ḇō·ḏā·ṯî) my service — 2 Occurrences
עֲבֹדָתֵֽנוּ׃ (‘ă·ḇō·ḏā·ṯê·nū) the rural — 1 Occurrence
עֲבֹטֽוֹ׃ (‘ă·ḇō·ṭōw) his pledge — 1 Occurrence
עֲבֹר֙ (‘ă·ḇōr) Pass — 12 Occurrences
עֲבֹת֑וֹ (‘ă·ḇō·ṯōw) ropes — 1 Occurrence
עֲבֹתִ֣ים (‘ă·ḇō·ṯîm) ropes — 8 Occurrences
עֲבֹתֵֽימוֹ׃ (‘ă·ḇō·ṯê·mōw) their cords — 1 Occurrence
עֲבֹתֹ֣ת (‘ă·ḇō·ṯōṯ) cords — 1 Occurrence
עֲבֻתָּ֔ה (‘ă·ḇut·tāh) leafy — 1 Occurrence
עֲגָבִ֤ים (‘ă·ḡā·ḇîm) the lustful — 2 Occurrences
עֲגָל֗וֹת (‘ă·ḡā·lō·wṯ) wagons — 3 Occurrences
עֲגָלִ֑ים (‘ă·ḡā·lîm) calves — 2 Occurrences
עֲגָלָ֛ה (‘ă·ḡā·lāh) A cart — 5 Occurrences
עֲגֻלּֽוֹת׃ (‘ă·ḡul·lō·wṯ) round — 1 Occurrence
עֲדִ֣י (‘ă·ḏî) ornaments — 2 Occurrences
עֲדִיאֵ֧ל (‘ă·ḏî·’êl) of Adiel — 2 Occurrences
עֲדִינ֣וֹ (‘ă·ḏî·nōw) he was Adino — 1 Occurrence
עֲדִינָ֨א (‘ă·ḏî·nā) Adina — 1 Occurrence
עֲדִינָה֙ (‘ă·ḏî·nāh) sensual — 1 Occurrence
עֲדֵ֥ה (‘ă·ḏêh) Adorn — 1 Occurrence
עֲדֵ֥י (‘ă·ḏê) ever — 9 Occurrences
עֲדֵי־ (‘ă·ḏê-) until — 3 Occurrences
עֲדֶ֖ן (‘ă·ḏen) yet — 1 Occurrence
עֲדֶֽנָה׃ (‘ă·ḏe·nāh) are still — 1 Occurrence
עֲדַ֤ת (‘ă·ḏaṯ) the congregation — 42 Occurrences
עֲדָ֖יָה (‘ă·ḏā·yāh) of Adaiah — 3 Occurrences
עֲדָ֖ת (‘ă·ḏāṯ) had passed — 2 Occurrences
עֲדָ֣תְךָ֔ (‘ă·ḏā·ṯə·ḵā) your company — 3 Occurrences
עֲדָיִ֑ים (‘ă·ḏā·yîm) fine — 1 Occurrence
עֲדָיָ֛הוּ (‘ă·ḏā·yā·hū) of Adaiah — 1 Occurrence
עֲדָנִ֔ים (‘ă·ḏā·nîm) luxuriously — 1 Occurrence
עֲדָנֶ֣יךָ (‘ă·ḏā·ne·ḵā) of your delights — 1 Occurrence
עֲדָרִים֙ (‘ă·ḏā·rîm) herds — 4 Occurrences
עֲדָשִׁ֔ים (‘ă·ḏā·šîm) and lentil — 2 Occurrences
עֲדָתִֽי׃ (‘ă·ḏā·ṯî) my company — 1 Occurrence
עֲדָתוֹ֮ (‘ă·ḏā·ṯōw) his company — 2 Occurrences
עֲדֻלָּ֖ם (‘ă·ḏul·lām) of Adullam — 7 Occurrences
עֲדֻלָּמִ֖י (‘ă·ḏul·lā·mî) Adullamite — 1 Occurrence
עֲוִ֑יל (‘ă·wîl) ruffians — 1 Occurrence
עֲוִֽית׃ (‘ă·wîṯ) was Avith — 2 Occurrences
עֲוִילֵיהֶ֑ם (‘ă·wî·lê·hem) their little — 1 Occurrence
עֲוֹ֣נְכֶ֔ם (‘ă·wō·nə·ḵem) your iniquity — 1 Occurrence
עֲוֹ֥ן (‘ă·wōn) the iniquity — 69 Occurrences
עֲוֹנְךָ֣ (‘ă·wō·nə·ḵā) your guilt — 4 Occurrences
עֲוֹנִ֖י (‘ă·wō·nî) my punishment — 7 Occurrences
עֲוֹנֵ֑כִי (‘ă·wō·nê·ḵî) your iniquities — 1 Occurrence
עֲוֹנֵ֙ינוּ֙ (‘ă·wō·nê·nū) our iniquities — 1 Occurrence
עֲוֹנֵֽנוּ׃ (‘ă·wō·nê·nū) of our iniquities — 2 Occurrences
עֲוֹנֵךְ֙ (‘ă·wō·nêḵ) of your iniquity — 8 Occurrences
עֲוֹנֶ֗יךָ (‘ă·wō·ne·ḵā) of your iniquities — 1 Occurrence
עֲוֹנָ֥הּ (‘ă·wō·nāh) his iniquity — 6 Occurrences
עֲוֹנָ֥ם (‘ă·wō·nām) their guilt — 26 Occurrences
עֲוֹנֹ֣תֵיכֶ֔ם (‘ă·wō·nō·ṯê·ḵem) your guilt — 7 Occurrences
עֲוֹנֹת֙ (‘ă·wō·nōṯ) the iniquities — 9 Occurrences
עֲוֹנֹתֵ֤ינוּ (‘ă·wō·nō·ṯê·nū) our iniquities — 3 Occurrences
עֲוֹנֹתֵיהֶ֥ם (‘ă·wō·nō·ṯê·hem) their iniquities — 1 Occurrence
עֲוֹנֹתָ֖ם (‘ă·wō·nō·ṯām) their iniquities — 2 Occurrences
עֲוֹנֹתָֽיו׃ (‘ă·wō·nō·ṯāw) his iniquities — 2 Occurrences
עֲוֹנֽוֹ׃ (‘ă·wō·nōw) his guilt — 9 Occurrences
עֲוֹנֽוֹתֵיהֶם֙ (‘ă·wō·nō·w·ṯê·hem) all — 1 Occurrence
עֲזֵקָ֖ה (‘ă·zê·qāh) Azekah — 6 Occurrences
עֲזַבְנֻ֑הוּ (‘ă·zaḇ·nu·hū) forsaken — 1 Occurrence
עֲזַבְתִּ֑יךְ (‘ă·zaḇ·tîḵ) forsook — 1 Occurrence
עֲזַבְתִּֽים׃ (‘ă·zaḇ·tîm) leave — 1 Occurrence
עֲזַבְתֶּ֣ם (‘ă·zaḇ·tem) forsaken — 7 Occurrences
עֲזַבְתֶּ֣ן (‘ă·zaḇ·ten) you have left — 1 Occurrence
עֲזַבְתָּֽם׃ (‘ă·zaḇ·tām) forsake — 3 Occurrences
עֲזַבְתָּֽנִי׃ (‘ă·zaḇ·tā·nî) have forsaken — 2 Occurrences
עֲזַזְיָ֑הוּ (‘ă·zaz·yā·hū) of Azaziah — 1 Occurrence
עֲזַרְאֵ֔ל (‘ă·zar·’êl) to Azarel — 4 Occurrences
עֲזַרְיָ֔ה (‘ă·zar·yāh) Azariah — 20 Occurrences
עֲזַרְיָ֥הוּ (‘ă·zar·yā·hū) Azariah — 7 Occurrences
עֲזַרְתִּ֔יךָ (‘ă·zar·tî·ḵā) will help — 3 Occurrences
עֲזַרְתִּיךְ֙ (‘ă·zar·tîḵ) will help — 1 Occurrence
עֲזַרְתַּ֥נִי (‘ă·zar·ta·nî) have helped — 1 Occurrence
עֲזָב֖וֹ (‘ă·zā·ḇōw) left — 2 Occurrences
עֲזָב֗וּנִי (‘ă·zā·ḇū·nî) have forsaken — 7 Occurrences
עֲזָבַ֣נִי (‘ă·zā·ḇa·nî) fails — 3 Occurrences
עֲזָבָ֖נוּ (‘ă·zā·ḇā·nū) forsaken — 1 Occurrence
עֲזָר֔וֹ (‘ă·zā·rōw) helped — 1 Occurrence
עֲזָרְךָ֖ (‘ă·zā·rə·ḵā) help — 1 Occurrence
עֲזָרָ֥נוּ (‘ă·zā·rā·nū) has helped — 1 Occurrence
עֲזָרָֽנִי׃ (‘ă·zā·rā·nî) helped — 1 Occurrence
עֲזָרֻֽם׃ (‘ă·zā·rum) supporting — 1 Occurrence
עֲזֻב֔וֹת (‘ă·zu·ḇō·wṯ) abandoned — 2 Occurrences
עֲזוּבָ֔ה (‘ă·zū·ḇāh) is forsaken — 2 Occurrences
עֲזוּבָ֖ה (‘ă·zū·ḇāh) was Azubah — 4 Occurrences
עֲזוּבָ֛ה (‘ă·zū·ḇāh) forsaking — 3 Occurrences
עֲטֶֽרֶת־ (‘ă·ṭe·reṯ-) the crown — 14 Occurrences
עֲטָר֣וֹת (‘ă·ṭā·rō·wṯ) A crown — 2 Occurrences
עֲטָר֤וֹת (‘ă·ṭā·rō·wṯ) Ataroth — 4 Occurrences
עֲטָרָ֑ה (‘ă·ṭā·rāh) was Atarah — 1 Occurrence
עֲיֵפִ֖ים (‘ă·yê·p̄îm) weary — 3 Occurrences
עֲיֵפָ֖ה (‘ă·yê·p̄āh) A parched — 4 Occurrences
עֲיָנֹת֙ (‘ă·yā·nōṯ) of fountains — 1 Occurrence
עֲיָרִ֔ים (‘ă·yā·rîm) donkeys — 4 Occurrences
עֲכַרְתֶּ֣ם (‘ă·ḵar·tem) have brought — 1 Occurrence
עֲכַרְתָּ֔נוּ (‘ă·ḵar·tā·nū) troubled — 1 Occurrence
עֲל֔וֹהִי (‘ă·lō·w·hî) him — 13 Occurrences
עֲל֥וֹת (‘ă·lō·wṯ) the breaking — 6 Occurrences
עֲל֥וּ (‘ă·lū) go — 38 Occurrences
עֲלִ֣יצֻתָ֔ם (‘ă·lî·ṣu·ṯām) their exultation — 1 Occurrence
עֲלִ֥י (‘ă·lî) Spring — 6 Occurrences
עֲלִיַּ֥ת (‘ă·lî·yaṯ) the chamber — 5 Occurrences
עֲלִיל֣וֹתֵיכֶ֔ם (‘ă·lî·lō·w·ṯê·ḵem) your deeds — 2 Occurrences
עֲלִילָ֗ה (‘ă·lî·lāh) deeds — 2 Occurrences
עֲלִילֹ֣ת (‘ă·lî·lōṯ) shameful — 4 Occurrences
עֲלִילֹתַ֔יִךְ (‘ă·lî·lō·ṯa·yiḵ) your deeds — 1 Occurrence
עֲלִילֹתָֽיו׃ (‘ă·lî·lō·ṯāw) his deeds — 6 Occurrences
עֲלִילוֹתָֽם׃ (‘ă·lî·lō·w·ṯām) their deeds — 4 Occurrences
עֲלִיתֶ֥ם (‘ă·lî·ṯem) go — 4 Occurrences
עֲלֵ֣ה (‘ă·lêh) leaves — 4 Occurrences
עֲלֵ֥ה (‘ă·lêh) go — 36 Occurrences
עֲלֵהֶ֔ן (‘ă·lê·hen) and — 4 Occurrences
עֲלֵהֶ֖ם (‘ă·lê·hem) and — 10 Occurrences
עֲלֵי־ (‘ă·lê-) in — 39 Occurrences
עֲלֵי־ (‘ă·lê-) branches — 1 Occurrence
עֲלֵיהֶ֑ן (‘ă·lê·hen) is on — 10 Occurrences
עֲלֵיהֶ֧ם ׀ (‘ă·lê·hem) against — 220 Occurrences
עֲלֵיהֹֽם׃ (‘ă·lê·hōm) upon — 1 Occurrence
עֲלֵיהֽוֹן׃ (‘ă·lê·hō·wn) was over — 2 Occurrences
עֲלֵיכֶ֔ן (‘ă·lê·ḵen) and — 1 Occurrence
עֲלֵיכֶ֖ם (‘ă·lê·ḵem) upon — 100 Occurrences
עֲלֵכֶ֑ם (‘ă·lê·ḵem) over — 1 Occurrence
עֲלֶ֥ינָא (‘ă·le·nā) to us — 3 Occurrences
עֲלַ֣י (‘ă·lay) me — 4 Occurrences
עֲלַֽהּ׃ ((‘ă·lah) and — 2 Occurrences
עֲלָ֨ךְ ((‘ă·lāḵ) and — 8 Occurrences
עֲלָמֽוֹת׃ (‘ă·lā·mō·wṯ) alamoth — 2 Occurrences
עֲלֹת֖וֹ (‘ă·lō·ṯōw) came — 1 Occurrence
עֲלֹתָהּ֙ (‘ă·lō·ṯāh) went — 2 Occurrences
עֲלוּמַ֙יִךְ֙ (‘ă·lū·ma·yiḵ) of your youth — 1 Occurrence
עֲלוּמָ֑יו ((‘ă·lū·māw) youth — 3 Occurrences
עֲמִֽיתְךָ֔ (‘ă·mî·ṯə·ḵā) your neighbor's — 5 Occurrences
עֲמִיתִ֔י (‘ă·mî·ṯî) my Associate — 1 Occurrence
עֲמִיתֽוֹ׃ (‘ă·mî·ṯōw) his companion — 2 Occurrences
עֲמֵלִ֑ים (‘ă·mê·lîm) the workmen's — 1 Occurrence
עֲמַדְתֶּ֤ם (‘ă·maḏ·tem) rely — 1 Occurrence
עֲמַסְיָ֣ה (‘ă·mas·yāh) him Amasiah — 1 Occurrence
עֲמָֽדְךָ֣ (‘ă·mā·ḏə·ḵā) you stood — 1 Occurrence
עֲמָל֣וֹ (‘ă·mā·lōw) his mischief — 6 Occurrences
עֲמָלִ֔י (‘ă·mā·lî) my trouble — 5 Occurrences
עֲמָלֵ֑ק (‘ă·mā·lêq) Amalek — 23 Occurrences
עֲמָלֵ֖נוּ (‘ă·mā·lê·nū) and our toil — 1 Occurrence
עֲמָלֵקִ֗י (‘ă·mā·lê·qî) the Amalekites — 4 Occurrences
עֲמָמֻהוּ֮ (‘ă·mā·mu·hū) match — 1 Occurrence
עֲמָמֽוּךָ׃ (‘ă·mā·mū·ḵā) match — 1 Occurrence
עֲמָקִ֖ים (‘ă·mā·qîm) of valleys — 2 Occurrences
עֲמָקַ֖יִךְ (‘ă·mā·qa·yiḵ) valleys — 1 Occurrence
עֲמָשַׂ֖י (‘ă·mā·śay) Amasai — 4 Occurrences
עֲמָשָׂ֗א (‘ă·mā·śā) Amasa — 8 Occurrences
עֲמֹ֑ד (‘ă·mōḏ) to endure — 12 Occurrences
עֲמֹ֖דוּ (‘ă·mō·ḏū) stop — 1 Occurrence
עֲמֹרָ֔ה (‘ă·mō·rāh) and Gomorrah — 9 Occurrences
עֲמֻקָּ֥ה (‘ă·muq·qāh) deeper — 3 Occurrences
עֲמוּס֔וֹת (‘ă·mū·sō·wṯ) are burdensome — 1 Occurrence
עֲנ֖וֹת (‘ă·nō·wṯ) and Beth-anoth — 1 Occurrence
עֲנ֣וֹת (‘ă·nō·wṯ) shout — 2 Occurrences
עֲנ֥וֹ (‘ă·nōw) answered — 5 Occurrences
עֲנִ֫יתָ֥ם (‘ă·nî·ṯām) answered — 1 Occurrence
עֲנִיִּ֣ים (‘ă·nî·yîm) of the afflicted — 5 Occurrences
עֲנִיֵּי־ (‘ă·nî·yê-) humble — 2 Occurrences
עֲנִיָּ֥ה (‘ă·nî·yāh) wretched — 3 Occurrences
עֲנִיתִ֔יךָ (‘ă·nî·ṯî·ḵā) have answered — 1 Occurrence
עֲנִיתֶ֔ם (‘ă·nî·ṯem) answer — 2 Occurrences
עֲנִיתָֽנִי׃ (‘ă·nî·ṯā·nî) answer — 2 Occurrences
עֲנֵ֔נוּ (‘ă·nê·nū) answer — 1 Occurrence
עֲנֵ֣ה (‘ă·nêh) Answer — 2 Occurrences
עֲנֵ֤נִי (‘ă·nê·nî) Answer — 12 Occurrences
עֲנָ֑יִן (‘ă·nā·yin) to the poor — 1 Occurrence
עֲנָ֔ב (‘ă·nāḇ) Anab — 1 Occurrence
עֲנָ֔ה (‘ă·nāh) of Anah — 8 Occurrences
עֲנָ֔ת (‘ă·nāṯ) of Anath — 2 Occurrences
עֲנָ֖ק (‘ă·nāq) strand — 1 Occurrence
עֲנָ֖ק (‘ă·nāq) of Anak — 2 Occurrences
עֲנָ֖ת (‘ă·nāṯ) and Beth-anath — 3 Occurrences
עֲנָ֨ת (‘ă·nāṯ) spoke — 1 Occurrence
עֲנָֽנְיָ֖ה (‘ă·nā·nə·yāh) of Ananiah — 2 Occurrences
עֲנָבִֽים׃ (‘ă·nā·ḇîm) grapes — 12 Occurrences
עֲנָבֵ֙מוֹ֙ (‘ă·nā·ḇê·mōw) their grapes — 1 Occurrence
עֲנָוִ֣ים (‘ă·nā·wîm) of the humble — 11 Occurrences
עֲנָוָֽה׃ (‘ă·nā·wāh) humility — 4 Occurrences
עֲנָוִֽים׃ ((‘ă·nā·wîm) afflicted — 4 Occurrences
עֲנָיָֽה׃ (‘ă·nā·yāh) Anaiah — 1 Occurrence
עֲנָמִ֛ים (‘ă·nā·mîm) and Anamim — 2 Occurrences
עֲנָנֵ֣י (‘ă·nā·nê) the clouds — 1 Occurrence
עֲנָנָ֑ה (‘ă·nā·nāh) A cloud — 1 Occurrence
עֲנָנֽוֹ׃ (‘ă·nā·nōw) his cloud — 2 Occurrences
עֲנָקִ֖ים (‘ă·nā·qîm) of the Anakim — 4 Occurrences
עֲנָקַ֣תְמוֹ (‘ă·nā·qaṯ·mōw) is their necklace — 1 Occurrence
עֲנָתוֹת֙ (‘ă·nā·ṯō·wṯ) Anathoth — 10 Occurrences
עֲנוּשִׁים֙ (‘ă·nū·šîm) have been fined — 1 Occurrence
עֲפָר֔וֹ (‘ă·p̄ā·rōw) dust — 1 Occurrence
עֲפָרָ֔הּ (‘ă·p̄ā·rāh) dust — 3 Occurrences
עֲפָרָ֖ם (‘ă·p̄ā·rām) their ashes — 3 Occurrences
עֲצִ֖יב (‘ă·ṣîḇ) A troubled — 1 Occurrence
עֲצֵי־ (‘ă·ṣê-) wood — 58 Occurrences
עֲצֶ֣רֶת (‘ă·ṣe·reṯ) is an assembly — 5 Occurrences
עֲצַ֥ת (‘ă·ṣaṯ) the counsel — 20 Occurrences
עֲצַבִּ֛ים (‘ă·ṣab·bîm) to idols — 3 Occurrences
עֲצַבֵּ֣י (‘ă·ṣab·bê) the idols — 1 Occurrence
עֲצַבֵּיהֶ֖ם (‘ă·ṣab·bê·hem) of their idols — 6 Occurrences
עֲצַבֶּ֔יהָ (‘ă·ṣab·be·hā) her images — 2 Occurrences
עֲצָ֑רֶת (‘ă·ṣā·reṯ) A solemn — 1 Occurrence
עֲצָב֨וֹ (‘ă·ṣā·ḇōw) crossed — 1 Occurrence
עֲצָמ֥וֹת (‘ă·ṣā·mō·wṯ) the bones — 4 Occurrences
עֲצָמִ֖ים (‘ă·ṣā·mîm) bones — 2 Occurrences
עֲצָמֶ֖יהָ (‘ă·ṣā·me·hā) bones — 1 Occurrence
עֲצָמָ֣יו (‘ă·ṣā·māw) his bones — 2 Occurrences
עֲצָרַ֤נִי (‘ă·ṣā·ra·nî) has prevented — 1 Occurrence
עֲצָרָ֛ה (‘ă·ṣā·rāh) A solemn — 3 Occurrences
עֲצָתְךָ֥ (‘ă·ṣā·ṯə·ḵā) your counsel — 1 Occurrence
עֲצָתִֽי׃ (‘ă·ṣā·ṯî) my counsel — 5 Occurrences
עֲצָתָ֑יִךְ (‘ă·ṣā·ṯā·yiḵ) counsels — 1 Occurrence
עֲצָתָ֑ם (‘ă·ṣā·ṯām) their counsel — 3 Occurrences
עֲצָתוֹ֒ (‘ă·ṣā·ṯōw) his counsel — 4 Occurrences
עֲצֻֽרָה־ (‘ă·ṣu·rāh-) be able — 1 Occurrence
עֲצֻמ֣וֹתֵיכֶ֔ם (‘ă·ṣu·mō·w·ṯê·ḵem) your strong — 1 Occurrence
עֲצוּמִֽים׃ (‘ă·ṣū·mîm) mighty — 6 Occurrences
עֲקֵב֖וֹ (‘ă·qê·ḇōw) rear — 1 Occurrence
עֲקֵבַ֣י (‘ă·qê·ḇay) my steps — 1 Occurrence
עֲקֵבַ֣י (‘ă·qê·ḇay) of my foes — 1 Occurrence
עֲקֵבָֽיִךְ׃ (‘ă·qê·ḇā·yiḵ) and your heels — 1 Occurrence
עֲקֶ֬רֶת (‘ă·qe·reṯ) the barren — 1 Occurrence
עֲקַלְקַלּֽוֹת׃ (‘ă·qal·qal·lō·wṯ) roundabout — 1 Occurrence
עֲקַלָּת֑וֹן (‘ă·qal·lā·ṯō·wn) the twisted — 1 Occurrence
עֲקָרָ֑ה (‘ă·qā·rāh) was barren — 8 Occurrences
עֲקֻבָּ֖ה (‘ă·qub·bāh) Tracked — 1 Occurrence
עֲקֻדִּ֥ים (‘ă·qud·dîm) striped — 5 Occurrences
עֲרִיסֹתֵ֣ינוּ (‘ă·rî·sō·ṯê·nū) of our dough — 1 Occurrence
עֲרִירִ֑י (‘ă·rî·rî) childless — 2 Occurrences
עֲרִירִ֥ים (‘ă·rî·rîm) childless — 2 Occurrences
עֲרִסֹ֣תֵיכֶ֔ם (‘ă·ri·sō·ṯê·ḵem) of your dough — 2 Occurrences
עֲרִסֹ֣תֵכֶ֔ם (‘ă·ri·sō·ṯê·ḵem) of your dough — 1 Occurrence
עֲרֵלִ֖ים (‘ă·rê·lîm) shall be forbidden — 13 Occurrences
עֲרֵלָ֣ה (‘ă·rê·lāh) are closed — 1 Occurrence
עֲרֵמ֥וֹת (‘ă·rê·mō·wṯ) heaps — 2 Occurrences
עֲרֵמִ֖ים (‘ă·rê·mîm) heaps — 1 Occurrence
עֲרֵמַ֣ת (‘ă·rê·maṯ) A heap — 2 Occurrences
עֲרַ֥ל (‘ă·ral) I am unskilled — 2 Occurrences
עֲרַב֙ (‘ă·raḇ) of Arabia — 3 Occurrences
עֲרָֽדַיָּא֙ (‘ă·rā·ḏay·yā) the wild — 1 Occurrence
עֲרָבִ֔י (‘ă·rā·ḇî) will the Arab — 1 Occurrence
עֲרָבִ֥ים (‘ă·rā·ḇîm) the willows — 1 Occurrence
עֲרָבָ֥ה (‘ă·rā·ḇāh) the desert — 4 Occurrences
עֲרָבוֹת֙ (‘ă·rā·ḇō·wṯ) of the deserts — 1 Occurrence
עֲרָד֙ (‘ă·rāḏ) of Arad — 4 Occurrences
עֲרָפֶ֣ל (‘ă·rā·p̄el) the thick — 1 Occurrence
עֲרֹ֣ב (‘ă·rōḇ) be surety — 1 Occurrence
עֲרֹ֬ךְ (‘ă·rōḵ) to compare — 2 Occurrences
עֲרֹעֵֽר׃ (‘ă·rō·‘êr) and Aroer — 4 Occurrences
עֲרֻבָּתָ֖ם (‘ă·rub·bā·ṯām) news — 1 Occurrence
עֲרֻגֹ֥ת (‘ă·ru·ḡōṯ) the beds — 1 Occurrence
עֲרֻמָּ֔ה (‘ă·rum·māh) her naked — 1 Occurrence
עֲרוּכָ֤ה (‘ă·rū·ḵāh) Ordered — 1 Occurrence
עֲרוּמִ֑ים (‘ă·rū·mîm) of the shrewd — 2 Occurrences
עֲרוּמִּ֔ים (‘ă·rūm·mîm) naked — 2 Occurrences
עֲשִׁ֔ית (‘ă·šîṯ) planned — 1 Occurrence
עֲשִׁ֣ירֵי (‘ă·šî·rê) the rich — 1 Occurrence
עֲשִׁירֶ֙יהָ֙ (‘ă·šî·re·hā) rich — 1 Occurrence
עֲשִׂ֣רִיָּ֔ה (‘ă·śi·rî·yāh) tenth — 1 Occurrence
עֲשִׂי־ (‘ă·śî-) do — 6 Occurrences
עֲשִׂיאֵֽל׃ (‘ă·śî·’êl) of Asiel — 1 Occurrence
עֲשִׂירִ֔י (‘ă·śî·rî) to the tenth — 2 Occurrences
עֲשִׂיתִֽיו׃ (‘ă·śî·ṯîw) have made — 2 Occurrences
עֲשִׂיתִֽם׃ (‘ă·śî·ṯim) have made — 2 Occurrences
עֲשִׂיתִֽנִי׃ (‘ă·śî·ṯi·nî) have made — 1 Occurrence
עֲשִׂיתֶ֖ן (‘ă·śî·ṯen) done — 2 Occurrences
עֲשִׂיתֶֽם׃ (‘ă·śî·ṯem) doing — 24 Occurrences
עֲשִׂיתָ֑נִי (‘ă·śî·ṯā·nî) you have made — 1 Occurrence
עֲשִׂיתָ֥ם (‘ă·śî·ṯām) make — 1 Occurrence
עֲשִׂרִ֥ית (‘ă·śi·rîṯ) tenth — 4 Occurrences
עֲשֵׂ֤ה (‘ă·śêh) Make — 34 Occurrences
עֲשֶׂ֣רֶת (‘ă·śe·reṯ) ten — 36 Occurrences
עֲשַׁקְתָּ֖נוּ (‘ă·šaq·tā·nū) defrauded — 1 Occurrence
עֲשַׂ֔ר (‘ă·śar) ten — 5 Occurrences
עֲשָׁנָ֑הּ (‘ă·šā·nāh) smoke — 1 Occurrence
עֲשָׁנוֹ֙ (‘ă·šā·nōw) smoke — 1 Occurrence
עֲשָׁקֽוֹ׃ (‘ă·šā·qōw) oppressed — 1 Occurrence
עֲשָׂהאֵ֖ל (‘ă·śā·h·’êl) Asahel — 8 Occurrences
עֲשָׂיָ֥ה (‘ă·śā·yāh) and Asaiah — 6 Occurrences
עֲשָׂרָ֑ה (‘ă·śā·rāh) ten — 55 Occurrences
עֲשָׂרֹֽת׃ (‘ă·śā·rōṯ) tens — 3 Occurrences
עֲשֹׂ֖הוּ (‘ă·śō·hū) do — 1 Occurrence
עֲשֹׂ֛ה (‘ă·śōh) to bring — 11 Occurrences
עֲשֹׂת֥וֹ (‘ă·śō·ṯōw) has performed — 2 Occurrences
עֲשֽׂוֹ׃ (‘ă·śōw) in doing — 5 Occurrences
עֲשׁוּקִ֣ים (‘ă·šū·qîm) of oppressions — 1 Occurrence
עֲשׁוּקִֽים׃ (‘ă·šū·qîm) are oppressed — 2 Occurrences
עֲשׂ֛וֹת (‘ă·śō·wṯ) made — 20 Occurrences
עֲשׂוֹתְכֶ֛ם (‘ă·śō·wṯ·ḵem) have done — 1 Occurrence
עֲשׂוֹתָ֧הּ (‘ă·śō·w·ṯāh) has done — 2 Occurrences
עֲשׂוּיָ֥ה (‘ă·śū·yāh) is made — 1 Occurrence
עֲשׂוּיֹת֙ ((‘ă·śū·yōṯ) accomplish — 1 Occurrence
עֲתִדִ֖ים (‘ă·ṯi·ḏîm) should be ready — 1 Occurrence
עֲתִדֹ֥ת (‘ă·ṯi·ḏōṯ) and the impending — 1 Occurrence
עֲתִידִ֗ין (‘ă·ṯî·ḏîn) are ready — 1 Occurrence
עֲתִידִים֙ ((‘ă·ṯî·ḏîm) ready — 1 Occurrence
עֲתֶ֥רֶת (‘ă·ṯe·reṯ) an abundance — 1 Occurrence
עֲתַלְיָ֔ה (‘ă·ṯal·yāh) Athaliah — 3 Occurrences
עֲתַלְיָ֔הוּ (‘ă·ṯal·yā·hū) Athaliah — 9 Occurrences
עֲתָיָ֨ה (‘ă·ṯā·yāh) Athaiah — 1 Occurrence
עֲתָרַי֙ (‘ă·ṯā·ray) my worshipers — 1 Occurrence
עֳ֝פָאיִ֗ם (‘o·p̄ā·yim) the branches — 1 Occurrence
עֳלֶ֖יהָ (‘o·le·hā) against — 1 Occurrence
עֳנִ֥י (‘o·nî) the affliction — 12 Occurrences
עֳפָרִ֖ים (‘o·p̄ā·rîm) fawns — 2 Occurrences
עִ֔יר (‘îr) A city — 134 Occurrences
עִ֔יר (‘îr) of Ir — 1 Occurrence
עִ֣יר (‘îr) an watcher — 2 Occurrences
עִ֥ירוּ (‘î·rū) Iru — 1 Occurrence
עִ֭בַּר (‘ib·bar) mates — 1 Occurrence
עִ֭טַּרְתָּ (‘iṭ·ṭar·tā) have crowned — 1 Occurrence
עִ֭צְּבוּנִי (‘iṣ·ṣə·ḇū·nî) fashioned — 1 Occurrence
עִבְד֔וּ (‘iḇ·ḏū) work — 9 Occurrences
עִבְר֣וּ (‘iḇ·rū) Pass — 13 Occurrences
עִבְרִ֖י (‘iḇ·rî) A Hebrew — 5 Occurrences
עִבְרִ֖ים (‘iḇ·rîm) Hebrews — 2 Occurrences
עִבְרִ֥י (‘iḇ·rî) Overflow — 3 Occurrences
עִדִּ֖ים (‘id·dîm) filthy — 1 Occurrence
עִדָּ֥ן (‘id·dān) A time — 2 Occurrences
עִדָּנִ֖ין (‘id·dā·nîn) of time — 4 Occurrences
עִדָּנַיָּא֙ (‘id·dā·nay·yā) the times — 1 Occurrence
עִדָּנָ֖א (‘id·dā·nā) time — 2 Occurrences
עִדֹּ֖א (‘id·dō) of Iddo — 8 Occurrences
עִוְּדֻ֑נִי (‘iw·wə·ḏu·nî) have encircled — 1 Occurrence
עִוְּת֑וּנִי (‘iw·wə·ṯū·nî) subvert — 1 Occurrence
עִוְּתָ֑נִי (‘iw·wə·ṯā·nî) has wronged — 1 Occurrence
עִוְּתֽוֹ׃ (‘iw·wə·ṯōw) crooked — 1 Occurrence
עִוְעִ֑ים (‘iw·‘îm) of distortion — 1 Occurrence
עִוְר֑וֹת (‘iw·rō·wṯ) blind — 1 Occurrence
עִוְרִ֗ים (‘iw·rîm) the blind — 6 Occurrences
עִוֵּ֑ר (‘iw·wêr) blind men — 11 Occurrences
עִוֵּ֔ר (‘iw·wêr) put — 3 Occurrences
עִוָּֽה׃ (‘iw·wāh) has made — 1 Occurrence
עִזְב֕וּהָ (‘iz·ḇū·hā) Forsake — 1 Occurrence
עִזְב֣וּ (‘iz·ḇū) Forsake — 2 Occurrences
עִזְבוֹנָֽיִךְ׃ (‘iz·ḇō·w·nā·yiḵ) your wares — 4 Occurrences
עִזִּ֖ים (‘iz·zîm) of the goats — 46 Occurrences
עִזִּ֜ין (‘iz·zîn) goats — 1 Occurrence
עִזּ֣וּז (‘iz·zūz) strong — 1 Occurrence
עִיִּ֣ים (‘î·yîm) ruins — 1 Occurrence
עִיִּ֣ין (‘î·yîn) A heap — 1 Occurrence
עִיּ֣וֹן (‘î·yō·wn) Ijon — 3 Occurrences
עִילַ֖י (‘î·lay) Ilai — 1 Occurrence
עִינ֥וֹת (‘î·nō·wṯ) the fountains — 1 Occurrence
עִיר֖וֹ (‘î·rōw) of his city — 22 Occurrences
עִירְךָ֖ (‘î·rə·ḵā) your city — 1 Occurrence
עִירִי֙ (‘î·rî) my city — 2 Occurrences
עִירִין֙ (‘î·rîn) of the watchers — 1 Occurrence
עִירָ֑ם (‘î·rām) of their city — 3 Occurrences
עִירָ֑ם (‘î·rām) Iram — 2 Occurrences
עִירָ֔ד (‘î·rāḏ) Irad — 1 Occurrence
עִירָ֤הּ (‘î·rāh) of her city — 1 Occurrence
עִירָא֙ (‘î·rā) and Ira — 6 Occurrences
עִירֹ֔ו ((‘î·rōw) colt — 1 Occurrence
עִלְּגִ֔ים (‘il·lə·ḡîm) of the stammerers — 1 Occurrence
עִלְעִ֛ין (‘il·‘în) ribs — 1 Occurrence
עִלִּ֔ית (‘il·lîṯ) her the upper — 1 Occurrence
עִלִּיּ֔וֹת (‘il·lî·yō·wṯ) her the upper — 1 Occurrence
עִלָּ֑א (‘il·lā) ground — 1 Occurrence
עִלָּ֛ה (‘il·lāh) A ground — 2 Occurrences
עִלָּאָ֖ה ((‘il·lā·’āh) high — 9 Occurrences
עִם־ (‘im-) David — 1 Occurrence
עִם־ (‘im-) with — 437 Occurrences
עִם־ (‘i·mō·ša-) is with — 1 Occurrence
עִם־ (‘i·mō·šō-) are given — 1 Occurrence
עִם־ (‘i·m·śā-) with — 1 Occurrence
עִם־ (‘im-) to — 13 Occurrences
עִמְּךָ֔ (‘im·mə·ḵā) in — 34 Occurrences
עִמְּכָה֙ (‘im·mə·ḵāh) beside — 1 Occurrence
עִמְד֣וּ (‘im·ḏū) Wait — 4 Occurrences
עִמְדִי־ (‘im·ḏî-) Stand — 2 Occurrences
עִמְקֵ֔ךְ (‘im·qêḵ) your valley — 1 Occurrence
עִמְקֵ֤י (‘im·qê) of unintelligible — 3 Occurrences
עִמְקָ֑ם (‘im·qām) of their valley — 1 Occurrence
עִמִּ֔י (‘im·mî) toward — 1 Occurrence
עִמִּֽי׃ (‘im·mî) with — 45 Occurrences
עִמֵּ֥הּ (‘im·mêh) him — 1 Occurrence
עִמָּ֑נוּ (‘im·mā·nū) with — 36 Occurrences
עִמָּ֖הּ (‘im·māh) her and he — 20 Occurrences
עִמָּ֖ךְ (‘im·māḵ) thee — 1 Occurrence
עִמָּ֖ם (‘im·mām) them — 27 Occurrences
עִמָּֽךְ׃ (‘im·māḵ) us — 85 Occurrences
עִמָּדִ֔י (‘im·mā·ḏî) me — 42 Occurrences
עִמָּהֶ֑ם (‘im·mā·hem) with — 7 Occurrences
עִמָּךְ֒ (‘im·māḵ) we — 3 Occurrences
עִמָּכֶ֑ם (‘im·mā·ḵem) among — 45 Occurrences
עִמּ֖וֹ (‘im·mōw) with — 153 Occurrences
עִמּֽוֹ־ (‘im·mōw-) will be with — 1 Occurrence
עִנְּבֵ֥י (‘in·nə·ḇê) and your grapes — 2 Occurrences
עִנְיַ֣ן (‘in·yan) task — 3 Occurrences
עִנְיָנ֔וֹ (‘in·yā·nōw) his task — 1 Occurrence
עִנִּ֥ינוּ (‘in·nî·nū) afflicted — 1 Occurrence
עִנִּ֥יתָ (‘in·nî·ṯā) have afflicted — 1 Occurrence
עִנִּיתָ֑נוּ (‘in·nî·ṯā·nū) have afflicted — 1 Occurrence
עִנִּיתָֽהּ׃ (‘in·nî·ṯāh) have humbled — 1 Occurrence
עִנִּיתָֽנִי׃ (‘in·nî·ṯā·nî) have afflicted — 1 Occurrence
עִנֵּ֣יתִי (‘in·nê·ṯî) humbled — 1 Occurrence
עִנָּ֖ה (‘in·nāh) violated — 6 Occurrences
עִנּ֖וּ (‘in·nū) ravished — 4 Occurrences
עִצְּבוֹנֵ֣ךְ (‘iṣ·ṣə·ḇō·w·nêḵ) your pain — 1 Occurrence
עִצְּמ֔וֹ (‘iṣ·ṣə·mōw) has broken — 1 Occurrence
עִקְּב֥וֹת (‘iq·qə·ḇō·wṯ) the footsteps — 1 Occurrence
עִקְּבֵי־ (‘iq·qə·ḇê-) heels — 2 Occurrences
עִקְּרוּ־ (‘iq·qə·rū-) down — 1 Occurrence
עִקְּשִׁ֑ים (‘iq·qə·šîm) are crooked — 1 Occurrence
עִקְּשֵׁי־ (‘iq·qə·šê-) the perverse — 1 Occurrence
עִקְּשׁ֣וּ (‘iq·qə·šū) have made — 1 Occurrence
עִקְּשׁ֣וּת (‘iq·qə·šūṯ) A deceitful — 2 Occurrences
עִקֵּ֔ר (‘iq·qêr) houghed — 1 Occurrence
עִקֵּ֖שׁ (‘iq·qêš) a perverse — 6 Occurrences
עִקֵּ֖שׁ (‘iq·qêš) of Ikkesh — 3 Occurrences
עִקַּ֤ר (‘iq·qar) the stump — 3 Occurrences
עִרְכ֤וּ (‘ir·ḵū) Line — 2 Occurrences
עִשְּׂב֥וֹת (‘iś·śə·ḇō·wṯ) and the herbs — 1 Occurrence
עִשְׂבָּ֤א (‘iś·bā) grass — 2 Occurrences
עִשָּׂר֔וֹן (‘iś·śā·rō·wn) deal — 9 Occurrences
עִשּׂ֔וּ (‘iś·śū) was handled — 2 Occurrences
עִתִּ֖י (‘it·tî) readiness — 1 Occurrence
עִתִּֽים׃ (‘it·tîm) times — 2 Occurrences
עִתֵּךְ֙ (‘it·têḵ) the time — 1 Occurrence
עִתֶּ֔יךָ (‘it·te·ḵā) of your times — 1 Occurrence
עִתֶּֽךָ׃ (‘it·te·ḵā) after — 1 Occurrence
עִתָּ֔הּ (‘it·tāh) Her time — 2 Occurrences
עִתָּ֣ם (‘it·tām) and their time — 1 Occurrence
עִתֹּתָ֑י (‘it·tō·ṯāy) my times — 1 Occurrence
עִתּ֗וֹ (‘it·tōw) his time — 1 Occurrence
עֵ֑ר (‘êr) was awake — 2 Occurrences
עֵ֔בֶר (‘ê·ḇer) of Eber — 11 Occurrences
עֵ֔דֶן (‘ê·ḏen) of Eden — 11 Occurrences
עֵ֔שֶׂק (‘ê·śeq) Esek — 1 Occurrence
עֵ֕קֶב (‘ê·qeḇ) because — 15 Occurrences
עֵ֖ז (‘êz) goat — 5 Occurrences
עֵ֖זֶר (‘ê·zer) A helper — 4 Occurrences
עֵ֖זֶר (‘ê·zer) Ezer — 2 Occurrences
עֵ֖מֶק (‘ê·meq) the valley — 10 Occurrences
עֵ֖ת (‘êṯ) time — 72 Occurrences
עֵ֗קֶד (‘ê·qeḏ) of Beth-eked — 1 Occurrence
עֵ֚שֶׂב (‘ê·śeḇ) plants — 24 Occurrences
עֵ֛ד (‘êḏ) witness — 29 Occurrences
עֵ֝דֹתָ֗יו (‘ê·ḏō·ṯāw) his testimonies — 2 Occurrences
עֵ֠ילָם (‘ê·lām) Elam — 1 Occurrence
עֵ֣גֶל (‘ê·ḡel) calf — 12 Occurrences
עֵ֣ץ (‘êṣ) trees — 109 Occurrences
עֵ֣שֶׁק (‘ê·šeq) of Eshek — 1 Occurrence
עֵ֤ט ׀ (‘êṭ) is the pen — 2 Occurrences
עֵ֥בֶר (‘ê·ḇer) the space — 17 Occurrences
עֵ֥דֶר (‘ê·ḏer) every — 7 Occurrences
עֵ֥ין (‘ên) A fountain — 17 Occurrences
עֵ֥קֶד (‘ê·qeḏ) of the shepherds — 1 Occurrence
עֵ֥רֶב (‘ê·reḇ) A mixed — 2 Occurrences
עֵ֥רֶךְ (‘ê·reḵ) the arrangement — 1 Occurrence
עֵֽדְוֹתָ֔יו (‘ê·ḏə·wō·ṯāw) and his warnings — 2 Occurrences
עֵֽדֵי־ (‘ê·ḏê·še-) witnesses — 1 Occurrence
עֵֽדֵיהֶם֙ (‘ê·ḏê·hem) their witnesses — 1 Occurrence
עֵֽדֶר׃ (‘ê·ḏer) the tower — 1 Occurrence
עֵֽדֹתֶ֨יךָ ׀ (‘ê·ḏō·ṯe·ḵā) your testimonies — 11 Occurrences
עֵֽינְךָ֖ (‘ê·nə·ḵā) your eye — 9 Occurrences
עֵֽינֵיהֶם֙ (‘ê·nê·hem) their eyes — 15 Occurrences
עֵֽינֵיכֶ֑ם (‘ê·nê·ḵem) your eyes — 13 Occurrences
עֵֽירֻמִּ֖ם (‘ê·rum·mim) were naked — 1 Occurrence
עֵֽר׃ (‘êr) Er — 9 Occurrences
עֵד֑וּת (‘ê·ḏūṯ) Shushaneduth — 2 Occurrences
עֵד֥וּת (‘ê·ḏūṯ) the testimony — 5 Occurrences
עֵדְוֹתֶ֖יךָ (‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā) your testimonies — 7 Occurrences
עֵדִ֑י (‘ê·ḏî) my witness — 1 Occurrence
עֵדִ֔ים (‘ê·ḏîm) of witnesses — 14 Occurrences
עֵדֵ֣י (‘ê·ḏê) witnesses — 1 Occurrence
עֵדֶ֨יךָ ׀ (‘ê·ḏe·ḵā) your witnesses — 1 Occurrence
עֵדַי֙ (‘ê·ḏay) are my witnesses — 3 Occurrences
עֵדָ֛ה (‘ê·ḏāh) of the congregation — 2 Occurrences
עֵטָ֣א (‘ê·ṭā) discretion — 1 Occurrence
עֵיבָֽל׃ (‘ê·ḇāl) Ebal — 6 Occurrences
עֵיטָֽם׃ (‘ê·ṭām) of Etam — 5 Occurrences
עֵילָ֣ם (‘ê·lām) Elam — 21 Occurrences
עֵינְכֶ֖ם ((‘ê·nə·ḵem) affliction — 1 Occurrence
עֵינִ֖י (‘ê·nî) my eyes — 29 Occurrences
עֵינֵ֑מוֹ (‘ê·nê·mōw) their eye — 1 Occurrence
עֵינֵ֣י (‘ê·nê) the eyes — 24 Occurrences
עֵינֵֽינוּ׃ (‘ê·nê·nū) to look — 10 Occurrences
עֵינֵֽךְ׃ (‘ê·nêḵ) your eyes — 1 Occurrence
עֵינֵֽנוּ׃ (‘ê·nê·nū) our sight — 1 Occurrence
עֵינֶ֔יהָ (‘ê·ne·hā) her eyes — 5 Occurrences
עֵינֶ֙יךָ֙ (‘ê·ne·ḵā) your eyes — 51 Occurrences
עֵינַ֔יִם (‘ê·na·yim) of the eyes — 28 Occurrences
עֵינַ֛י (‘ê·nay) my eyes — 50 Occurrences
עֵינַ֜יִךְ (‘ê·na·yiḵ) your eyes — 11 Occurrences
עֵינָ֑ן (‘ê·nān) Hazar-enan — 3 Occurrences
עֵינָ֗יו (‘ê·nāw) his eyes — 51 Occurrences
עֵינָֽם׃ (‘ê·nām) will their eye — 2 Occurrences
עֵינָֽן׃ (‘ê·nān) of Enan — 5 Occurrences
עֵינָהּ֙ (‘ê·nāh) her eye — 1 Occurrence
עֵינֹ֥ת (‘ê·nōṯ) wells — 2 Occurrences
עֵינֽוֹ׃ (‘ê·nōw) the eye — 9 Occurrences
עֵינוֹן֙ (‘ê·nō·wn) Hazar-enan — 1 Occurrence
עֵיפַ֣י ((‘ê·p̄ay) Ephai — 1 Occurrence
עֵיפָ֔ה (‘ê·p̄āh) darkness — 1 Occurrence
עֵיפָ֤ה (‘ê·p̄āh) Ephah — 2 Occurrences
עֵיפָ֨תָה ׀ (‘ê·p̄ā·ṯāh) of utter — 1 Occurrence
עֵירֹ֥ם (‘ê·rōm) was naked — 4 Occurrences
עֵלְמָיֵֽא׃ (‘ê·lə·mā·yê) is the Elamites — 1 Occurrence
עֵלִ֗י (‘ê·lî) of Eli — 27 Occurrences
עֵנֵ֥י (‘ê·nê) presence — 1 Occurrence
עֵנָ֖ב (‘ê·nāḇ) of grapes — 1 Occurrence
עֵצ֖וֹת (‘ê·ṣō·wṯ) counsel — 3 Occurrences
עֵצְךָ֖ (‘ê·ṣə·ḵā) your trees — 1 Occurrence
עֵצִ֖ים (‘ê·ṣîm) wood — 28 Occurrences
עֵצֵ֖ינוּ (‘ê·ṣê·nū) our wood — 1 Occurrence
עֵצֶ֔יהָ (‘ê·ṣe·hā) timber — 2 Occurrences
עֵצֶ֔יךָ (‘ê·ṣe·ḵā) wood — 1 Occurrence
עֵצָ֔ה (‘ê·ṣāh) her trees — 1 Occurrence
עֵצָ֔יו (‘ê·ṣāw) timbers — 2 Occurrences
עֵצָ֖ה (‘ê·ṣāh) your advice — 20 Occurrences
עֵצָהּ֙ (‘ê·ṣāh) trees — 1 Occurrence
עֵרִ֥י (‘ê·rî) Eri — 1 Occurrence
עֵרָ֖ה (‘ê·rāh) uncovered — 2 Occurrences
עֵרָב֖וֹן (‘ê·rā·ḇō·wn) A pledge — 1 Occurrence
עֵרֹ֥ם (‘ê·rōm) were naked — 2 Occurrences
עֵשָֽׂו׃ (‘ê·śāw) Esau — 86 Occurrences
עֶ֑דִי (‘e·ḏî) ornaments — 2 Occurrences
עֶ֑דֶן (‘e·ḏen) delicate — 1 Occurrence
עֶ֔זֶר (‘e·zer) and Romamti-ezer — 1 Occurrence
עֶ֔צֶר (‘e·ṣer) magistrate — 1 Occurrence
עֶ֖דֶן (‘e·ḏen) of Eden — 2 Occurrences
עֶ֙בֶד֙ (‘e·ḇeḏ) of Ebed — 5 Occurrences
עֶ֚צֶם (‘e·ṣem) bone — 8 Occurrences
עֶ֣צֶב (‘e·ṣeḇ) sorrow — 3 Occurrences
עֶ֣רֶשׂ (‘e·reś) bedstead — 3 Occurrences
עֶ֣שֶׁת (‘e·šeṯ) is carved — 1 Occurrence
עֶ֣שֶׂר (‘e·śer) and ten — 43 Occurrences
עֶ֤רֶל (‘e·rel) uncircumcised — 1 Occurrence
עֶ֥בֶד (‘e·ḇeḏ) A servant — 64 Occurrences
עֶ֥רֶב (‘e·reḇ) evening — 18 Occurrences
עֶבְר֣וֹת (‘eḇ·rō·wṯ) the overflowings — 1 Occurrence
עֶבְרֵיהֶ֔ם (‘eḇ·rê·hem) sides — 1 Occurrence
עֶבְרַ֣ת (‘eḇ·raṯ) of the wrath — 2 Occurrences
עֶבְרָ֣ה (‘eḇ·rāh) Fury — 4 Occurrences
עֶבְרָת֣וֹ (‘eḇ·rā·ṯōw) of his fury — 4 Occurrences
עֶבְרָתִ֖י (‘eḇ·rā·ṯî) of my fury — 6 Occurrences
עֶבְרָתֶ֑ךָ (‘eḇ·rā·ṯe·ḵā) your fury — 3 Occurrences
עֶגְל֖וֹן (‘eḡ·lō·wn) of Eglon — 6 Occurrences
עֶגְלֵ֣י (‘eḡ·lê) calves — 3 Occurrences
עֶגְלֵ֣ךְ (‘eḡ·lêḵ) your calf — 1 Occurrence
עֶגְלַ֔יִם (‘eḡ·la·yim) to Eneglaim — 1 Occurrence
עֶגְלַ֣ת (‘eḡ·laṯ) A heifer — 5 Occurrences
עֶגְלָ֣ה (‘eḡ·lāh) heifer — 3 Occurrences
עֶגְלָת֛וֹ (‘eḡ·lā·ṯōw) of cart — 1 Occurrence
עֶגְלֹ֑נָה (‘eḡ·lō·nāh) to Eglon — 1 Occurrence
עֶגְלֹ֥ת (‘eḡ·lōṯ) carts — 1 Occurrence
עֶדְי֖וֹ (‘eḏ·yōw) his ornaments — 3 Occurrences
עֶדְיְךָ֙ (‘eḏ·yə·ḵā) your ornaments — 1 Occurrence
עֶדְיֵ֑ךְ (‘eḏ·yêḵ) your years — 1 Occurrence
עֶדְיָ֔הּ (‘eḏ·yāh) her ornaments — 1 Occurrence
עֶדְיָ֖ם (‘eḏ·yām) of their ornaments — 1 Occurrence
עֶדְנָ֔ה (‘eḏ·nāh) have pleasure — 1 Occurrence
עֶדְר֣וֹ (‘eḏ·rōw) his flock — 4 Occurrences
עֶדְרֵי־ (‘eḏ·rê-) flocks — 4 Occurrences
עֶזְרִ֖י (‘ez·rî) Ezri — 1 Occurrence
עֶזְרִ֣י (‘ez·rî) are my help — 3 Occurrences
עֶזְרֵ֖נוּ (‘ez·rê·nū) is our help — 2 Occurrences
עֶזְרֶ֔ךָ (‘ez·re·ḵā) of your help — 2 Occurrences
עֶזְרָ֔ה (‘ez·rāh) of Ezrah — 1 Occurrence
עֶזְרָ֖ם (‘ez·rām) is their help — 3 Occurrences
עֶזְרָ֣ת (‘ez·rāṯ) help — 3 Occurrences
עֶזְרָ֣תָה (‘ez·rā·ṯāh) up be our help — 3 Occurrences
עֶזְרָ֥ה (‘ez·rāh) help — 1 Occurrence
עֶזְרָ֨א (‘ez·rā) Ezra — 2 Occurrences
עֶזְרָא֙ (‘ez·rā) Ezra — 15 Occurrences
עֶזְרָתִ֣י (‘ez·rā·ṯî) my help — 4 Occurrences
עֶזְרָתֵ֖נוּ (‘ez·rā·ṯê·nū) help — 1 Occurrence
עֶזְרֹ֛ו ((‘ez·rōw) help — 1 Occurrence
עֶלְיֽוֹן׃ (‘el·yō·wn) Most — 32 Occurrences
עֶלְיוֹנִ֑ין (‘el·yō·w·nîn) of the Highest — 4 Occurrences
עֶמְדָּתֽוֹ׃ (‘em·dā·ṯōw) support — 1 Occurrence
עֶפְר֨וֹן (‘ep̄·rō·wn) and Ephron — 10 Occurrences
עֶפְרַ֖יִן ((‘ep̄·ra·yin) Ephron — 1 Occurrence
עֶקְרוֹן֙ (‘eq·rō·wn) of Ekron — 15 Occurrences
עֶרְוַ֣ת (‘er·waṯ) the nakedness — 27 Occurrences
עֶרְוָ֑ה (‘er·wāh) bare — 2 Occurrences
עֶרְוָתְךָ֖ (‘er·wā·ṯə·ḵā) your nakedness — 2 Occurrences
עֶרְוָתֵ֔ךְ (‘er·wā·ṯêḵ) your nakedness — 5 Occurrences
עֶרְוָתָֽהּ׃ (‘er·wā·ṯāh) her nakedness — 12 Occurrences
עֶרְוָתָֽן׃ (‘er·wā·ṯān) their nakedness — 2 Occurrences
עֶרְוָתוֹ֙ (‘er·wā·ṯōw) his nakedness — 1 Occurrence
עֶרְיָה־ (‘er·yāh-) nakedness — 2 Occurrences
עֶרְכְּךָ֙ (‘er·kə·ḵā) your valuation — 12 Occurrences
עֶרְכָ֥ה (‘er·ḵāh) Array — 1 Occurrence
עֶרְכָּ֑הּ (‘er·kāh) value — 1 Occurrence
עֶרְכּ֑וֹ (‘er·kōw) what — 3 Occurrences
עֶשְׁתֹּנֹתָֽיו׃ (‘eš·tō·nō·ṯāw) his thoughts — 1 Occurrence
עֶשְׂבָּ֖ם (‘eś·bām) their vegetation — 1 Occurrence
עֶשְׂרִ֑ים (‘eś·rîm) twenty — 204 Occurrences
עֶשְׂרֵה֙ (‘eś·rêh) ten — 134 Occurrences
עֶשְׂרֹנִ֗ים (‘eś·rō·nîm) deals — 19 Occurrences
עַ֑ד (‘aḏ) the prey — 2 Occurrences
עַ֖יִר (‘a·yir) A colt — 1 Occurrence
עַ֖ל (‘al) went — 4 Occurrences
עַ֗י (‘ay) Ai — 1 Occurrence
עַ֝כָּבִ֗ישׁ (‘ak·kā·ḇîš) A spider's — 2 Occurrences
עַ֝צְל֗וּת (‘aṣ·lūṯ) of idleness — 1 Occurrence
עַ֠דְנַח (‘aḏ·naḥ) Adnah — 1 Occurrence
עַ֤ד (‘aḏ) Till — 1014 Occurrences
עַ֤ם (‘am) people — 210 Occurrences
עַ֥יִן ׀ (‘a·yin) Ain — 2 Occurrences
עַ֨ם (‘am) people — 1 Occurrence
עַ֭צְלָה (‘aṣ·lāh) Laziness — 1 Occurrence
עַֽלְוָ֖ה (‘al·wāh) Alvah — 2 Occurrences
עַֽלְוָֽה׃ (‘al·wāh) of iniquity — 1 Occurrence
עַֽמְמַיָּ֔א (‘am·may·yā) peoples — 7 Occurrences
עַֽקַלְקַלּוֹתָ֗ם (‘a·qal·qal·lō·w·ṯām) to their crooked — 1 Occurrence
עַֽרְבֹ֣ת (‘ar·ḇōṯ) the plains — 2 Occurrences
עַבְדְּאֵ֔ל (‘aḇ·də·’êl) of Abdeel — 1 Occurrence
עַבְדְּכֶ֑ם (‘aḇ·də·ḵem) your servant — 2 Occurrences
עַבְדִּ֖י (‘aḇ·dî) of Abdi — 2 Occurrences
עַבְדִּֽי׃ (‘aḇ·dî) of my servant — 52 Occurrences
עַבְדִּיאֵ֣ל (‘aḇ·dî·’êl) of Abdiel — 1 Occurrence
עַבְדֵ֥י (‘aḇ·ḏê) the servants — 68 Occurrences
עַבְדֵיהֶ֤ם (‘aḇ·ḏê·hem) their servants — 2 Occurrences
עַבְדֵיכֶ֣ם (‘aḇ·ḏê·ḵem) are your servants — 2 Occurrences
עַבְדֵת֒ (‘aḇ·ḏêṯ) have made — 2 Occurrences
עַבְדֶּֽךָ׃ (‘aḇ·de·ḵā) your servant — 141 Occurrences
עַבְדָּ֖א (‘aḇ·dā) of Abda — 1 Occurrence
עַבְדָיִךְ ([‘aḇ·ḏā·yiḵ) your servants — 1 Occurrence
עַבְדּ֖וֹן (‘aḇ·dō·wn) Abdon — 7 Occurrences
עַבְדּוֹ֙ (‘aḇ·dōw) servant — 42 Occurrences
עַבְדוֹהִי֩ (‘aḇ·ḏō·w·hî) are the servants — 2 Occurrences
עַבְטִֽיט׃ (‘aḇ·ṭîṭ) clay — 1 Occurrence
עַגְבָתָ֖הּ (‘aḡ·ḇā·ṯāh) her lust — 1 Occurrence
עַדְלָֽי׃ (‘aḏ·lāy) of Adlai — 1 Occurrence
עַדְנָ֣א (‘aḏ·nā) Adna — 2 Occurrences
עַדְנָ֣ה (‘aḏ·nāh) Adnah — 1 Occurrence
עַד־ (‘aḏ-) Issachar — 1 Occurrence
עַד־ (‘aḏ-) eternity — 8 Occurrences
עַד־ (‘a·ḏō·ša-) against — 1 Occurrence
עַד־ (‘aḏ-) until — 26 Occurrences
עַוְלָ֖ה (‘aw·lāh) wicked — 21 Occurrences
עַוְלָ֥תָה ((‘aw·lā·ṯāh) iniquity — 3 Occurrences
עַוֶּרֶת֩ (‘aw·we·reṯ) blind — 1 Occurrence
עַוָּ֑ל (‘aw·wāl) of the wicked — 3 Occurrences
עַוָּ֣תָתִ֔י (‘aw·wā·ṯā·ṯî) my oppression — 1 Occurrence
עַוָּ֥ה (‘aw·wāh) A ruin — 3 Occurrences
עַזְבּ֔וּק (‘az·būq) of Azbuk — 1 Occurrence
עַזְגָּ֔ד (‘az·gāḏ) of Azgad — 4 Occurrences
עַזְמָ֖וֶת (‘az·mā·weṯ) Bethazmaveth — 1 Occurrence
עַזְמָ֖וֶת (‘az·mā·weṯ) Azmaveth — 7 Occurrences
עַזְרִיאֵֽל׃ (‘az·rî·’êl) of Azriel — 2 Occurrences
עַזְרִיקָ֥ם ׀ (‘az·rî·qām) Azrikam — 5 Occurrences
עַזִ֑ים (‘a·zîm) Fierce — 1 Occurrence
עַזִּֽים׃ (‘az·zîm) raging — 3 Occurrences
עַזֵּי־ (‘az·zê-) fierce — 1 Occurrence
עַזָּ֑ה (‘az·zāh) Gaza — 14 Occurrences
עַזָּ֑תָה (‘az·zā·ṯāh) to Gaza — 2 Occurrences
עַזָּֽן׃ (‘az·zān) of Azzan — 1 Occurrence
עַזָּה֙ (‘az·zāh) A strong — 3 Occurrences
עַזּֽוֹת׃ (‘az·zō·wṯ) roughly — 1 Occurrence
עַזּֽוּר׃ (‘az·zūr) Azzur — 3 Occurrences
עַיְנִ֜ין (‘ay·nîn) eyes — 1 Occurrence
עַיְנַ֣י ׀ (‘ay·nay) my eyes — 1 Occurrence
עַיַּ֖ת (‘ay·yaṯ) Aiath — 1 Occurrence
עַיָּ֖ה (‘ay·yāh) Gaza — 1 Occurrence
עַכְבְּרֵ֣י (‘aḵ·bə·rê) mice — 2 Occurrences
עַכְבְּרֵיכֶ֗ם (‘aḵ·bə·rê·ḵem) of your mice — 1 Occurrence
עַכְבּֽוֹר׃ (‘aḵ·bō·wr) of Achbor — 6 Occurrences
עַכְסָ֥ה (‘aḵ·sāh) Achsah — 5 Occurrences
עַכְשׁ֑וּב (‘aḵ·šūḇ) of a viper — 1 Occurrence
עַכּ֔וֹ (‘ak·kōw) of Acco — 1 Occurrence
עַלְבוֹן֙ (‘al·ḇō·wn) Abi-albon — 1 Occurrence
עַלְוָ֥ן (‘al·wān) Alvan — 1 Occurrence
עַלְיָ֧ן (‘al·yān) Alian — 1 Occurrence
עַלְמ֖וֹן (‘al·mō·wn) and Almon — 1 Occurrence
עַלִּיזִ֑ים (‘al·lî·zîm) of revelers — 1 Occurrence
עַלִּיזֵ֖י (‘al·lî·zê) exulting — 2 Occurrences
עַלִּיזָ֑ה (‘al·lî·zāh) exultant — 3 Occurrences
עַלַּ֑ת ((‘al·laṯ) bring in — 1 Occurrence
עַל־ (‘al-) battle — 1 Occurrence
עַל־ (‘al-) defected — 1 Occurrence
עַל־ (‘al-) was over — 3469 Occurrences
עַל־ (‘a·lō·ši-) on — 1 Occurrence
עַל־ (‘a·lō·šō-) upon — 1 Occurrence
עַל־ (‘al-) against — 64 Occurrences
עַמְרָ֣ם (‘am·rām) Amram — 13 Occurrences
עַמֳּנִיּוֹת֙ (‘am·mo·nî·yō·wṯ) Ammonite — 2 Occurrences
עַמִּ֑י (‘am·mî) Ben-ammi — 1 Occurrence
עַמִּ֑י (‘am·mî) Lo-ammi — 1 Occurrence
עַמִּ֖ים (‘am·mîm) of peoples — 80 Occurrences
עַמִּ֛י (‘am·mî) of my people — 181 Occurrences
עַמִּֽישַׁדָּֽי׃ (‘am·mî·šad·dāy) of Ammishaddai — 5 Occurrences
עַמִּיאֵ֖ל (‘am·mî·’êl) Ammiel — 6 Occurrences
עַמִּיה֑וּד (‘am·mî·hūḏ) of Ammihud — 9 Occurrences
עַמִּיזָבָ֖ד (‘am·mî·zā·ḇāḏ) was Ammizabad — 1 Occurrence
עַמִּינָדָ֛ב (‘am·mî·nā·ḏāḇ) of Amminadab — 10 Occurrences
עַמִּיקָתָ֖א (‘am·mî·qā·ṯā) the profound — 1 Occurrence
עַמֵּ֑ךְ (‘am·mêḵ) your people — 5 Occurrences
עַמֵּ֔נוּ (‘am·mê·nū) of our people — 3 Occurrences
עַמֵּ֣י (‘am·mê) the peoples — 14 Occurrences
עַמֶּ֖יךָ (‘am·me·ḵā) your people — 3 Occurrences
עַמֶּֽיהָ׃ (‘am·me·hā) his people — 1 Occurrence
עַמֶּֽךָ׃ (‘am·me·ḵā) of your people — 77 Occurrences
עַמָּ֤א (‘am·mā) of the people — 1 Occurrence
עַמָּ֨ה (‘am·māh) of the people — 2 Occurrences
עַמָּֽהּ׃ (‘am·māh) his people — 11 Occurrences
עַמָּֽיו׃ (‘am·māw) people — 7 Occurrences
עַמָּֽם׃ (‘am·mām) their people — 6 Occurrences
עַמֹּנִֽים׃ (‘am·mō·nîm) of the Ammonites — 1 Occurrence
עַמֻּדִ֣ים (‘am·mu·ḏîm) pillars — 4 Occurrences
עַמֻּדֵיהֶ֣ם (‘am·mu·ḏê·hem) pillars — 9 Occurrences
עַמֻּדֶ֣יהָ (‘am·mu·ḏe·hā) pillars — 3 Occurrences
עַמֻּדָ֖יו (‘am·mu·ḏāw) pillars — 5 Occurrences
עַמּ֑וֹ (‘am·mōw) his people — 99 Occurrences
עַמּ֖וֹן (‘am·mō·wn) of Ammon — 105 Occurrences
עַמּ֤וּד (‘am·mūḏ) the pillar — 8 Occurrences
עַמִּיה֖וּד ((‘am·mî·hūḏ) Ammihud — 1 Occurrence
עַמּוֹנִ֛י (‘am·mō·w·nî) Ammonite — 2 Occurrences
עַמּוּד֜וֹ (‘am·mū·ḏōw) his pillar — 1 Occurrence
עַמּוּדֵ֣י (‘am·mū·ḏê) pillars — 11 Occurrences
עַנְוֵי־ (‘an·wê-) the humble — 2 Occurrences
עַנְפ֔וֹהִי (‘an·p̄ō·w·hî) branches — 2 Occurrences
עַנְפְּכֶ֣ם (‘an·pə·ḵem) your branches — 1 Occurrence
עַנֵּ֥ה (‘an·nêh) afflict — 1 Occurrence
עַנֹּֽתְךָ֜ (‘an·nō·ṯə·ḵā) humble — 2 Occurrences
עַנֹּת֖וֹ (‘an·nō·ṯōw) to afflict — 2 Occurrences
עַנּ֔וֹת (‘an·nō·wṯ) testify — 1 Occurrence
עַנּ֥וֹת (‘an·nō·wṯ) to humble — 1 Occurrence
עַנּוּ־ (‘an·nū-) testify — 1 Occurrence
עַפְעַפַּ֣י (‘ap̄·‘ap·pay) my eyelids — 1 Occurrence
עַפְעַפָּ֥יו (‘ap̄·‘ap·pāw) his eyelids — 1 Occurrence
עַצְּבֵיכֶ֖ם (‘aṣ·ṣə·ḇê·ḵem) your workers — 1 Occurrence
עַצְּבֹתָ֑י (‘aṣ·ṣə·ḇō·ṯāy) my pains — 1 Occurrence
עַצְּבוֹתָם֮ (‘aṣ·ṣə·ḇō·w·ṯām) the sorrows — 1 Occurrence
עַצְמ֖וֹ (‘aṣ·mōw) his bone — 2 Occurrences
עַצְמ֣וֹתֵיכֶ֔ם (‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem) your bones — 1 Occurrence
עַצְמ֥וֹת (‘aṣ·mō·wṯ) the bones — 18 Occurrences
עַצְמְךָ֥ (‘aṣ·mə·ḵā) are your bone — 2 Occurrences
עַצְמִ֥י (‘aṣ·mî) are my bone — 5 Occurrences
עַצְמֵכֶ֥ם (‘aṣ·mê·ḵem) I am your bone — 1 Occurrence
עַצְמָ֔ם (‘aṣ·mām) their bones — 1 Occurrence
עַצְמֹ֣תֵיהֶ֔ם (‘aṣ·mō·ṯê·hem) their bones — 3 Occurrences
עַצְמֹֽנָה׃ (‘aṣ·mō·nāh) to Azmon — 2 Occurrences
עַצְמֹתַ֖י (‘aṣ·mō·ṯay) my bones — 10 Occurrences
עַצְמֹתָ֔יו (‘aṣ·mō·ṯāw) my bones — 7 Occurrences
עַצְמוֹתֵ֛ינוּ (‘aṣ·mō·w·ṯê·nū) our bones — 1 Occurrence
עַצְמוֹתָ֔ם (‘aṣ·mō·w·ṯām) their bones — 2 Occurrences
עַצָּ֑בֶת (‘aṣ·ṣā·ḇeṯ) trouble — 1 Occurrence
עַקְרַבִּ֖ים (‘aq·rab·bîm) scorpions — 1 Occurrence
עַקְרַבִּים֙ (‘aq·rab·bîm) to the ascent — 3 Occurrences
עַקּ֔וּב (‘aq·qūḇ) of Akkub — 6 Occurrences
עַרְבֵי־ (‘ar·ḇê-) the willows — 1 Occurrence
עַרְלֵי־ (‘ar·lê-) are uncircumcised — 2 Occurrences
עַרְעֵ֣ר (‘ar·‘êr) will be completely — 1 Occurrence
עַרְשִׂ֑י (‘ar·śî) my bed — 3 Occurrences
עַרְשֵׂ֖נוּ (‘ar·śê·nū) our couch — 1 Occurrence
עַרְשׂוֹ֙ (‘ar·śōw) his bedstead — 1 Occurrence
עַרְשׂוֹתָ֑ם (‘ar·śō·w·ṯām) their couches — 1 Occurrence
עַשְׁתֵּי־ (‘aš·tê-) eleven — 12 Occurrences
עַשְׁתָּר֑וֹת (‘aš·tā·rō·wṯ) of Ashtaroth — 2 Occurrences
עַשְׁתֹּ֔רֶת (‘aš·tō·reṯ) Ashtoreth — 1 Occurrence
עַשְׂרָ֥ה (‘aś·rāh) ten — 1 Occurrence
עַשֵּׂ֖ר (‘aś·śêr) will surely — 2 Occurrences
עַתְלָֽי׃ (‘aṯ·lāy) Athlai — 1 Occurrence
עַתִּ֤יק (‘at·tîq) to the Ancient — 2 Occurrences
עַתִּיקִֽים׃ (‘at·tî·qîm) are ancient — 1 Occurrence
עַתִּיקֵ֖י (‘at·tî·qê) drawn — 1 Occurrence
עַתָּ֕ה (‘at·tāh) now — 147 Occurrences
עַתָּֽי׃ (‘at·tāy) Attai — 3 Occurrences
עַתּ֣וּדֵי (‘at·tū·ḏê) the leaders — 1 Occurrence
עַתּוּדִ֣ים (‘at·tū·ḏîm) male — 18 Occurrences
עָ֑בֶד (‘ā·ḇeḏ) of Ebed — 1 Occurrence
עָ֑יִט (‘ā·yiṭ) bird — 2 Occurrences
עָ֑יִן (‘ā·yin) A spring — 22 Occurrences
עָ֑ר (‘ār) of Ar — 5 Occurrences
עָ֑רֶב (‘ā·reḇ) evening — 7 Occurrences
עָ֔בֶד (‘ā·ḇeḏ) shall be my slave — 6 Occurrences
עָ֔זֶר (‘ā·zer) to Romamti-ezer — 1 Occurrence
עָ֔ל (‘āl) high — 3 Occurrences
עָ֙וֶל֙ (‘ā·wel) injustice — 16 Occurrences
עָ֛ב (‘āḇ) A cloud — 7 Occurrences
עָ֝דֶ֗יהָ (‘ā·ḏe·hā) there — 1 Occurrence
עָ֝דֶ֗יךָ (‘ā·ḏe·ḵā) and you — 3 Occurrences
עָ֝נְדֵ֗ם (‘ā·nə·ḏêm) Tie — 1 Occurrence
עָ֝ר֗וֹד (‘ā·rō·wḏ) of the swift — 1 Occurrence
עָ֝שְׁרָ֗ם (‘ā·šə·rām) of their riches — 2 Occurrences
עָ֝שַׁ֗נְתָּ (‘ā·šan·tā) will You be angry — 1 Occurrence
עָ֝תְק֗וּ (‘ā·ṯə·qū) Continue — 1 Occurrence
עָ֝תֵ֗ק (‘ā·ṯêq) Enduring — 1 Occurrence
עָ֠תְנִי (‘ā·ṯə·nî) Othni — 1 Occurrence
עָ֣מְלָה (‘ā·mə·lāh) works — 1 Occurrence
עָ֣שְׁקוּ (‘ā·šə·qū) have practiced — 2 Occurrences
עָ֤רוּ ׀ (‘ā·rū) Raze — 2 Occurrences
עָ֥מַד (‘ā·maḏ) had stood — 21 Occurrences
עָ֥רְבָה (‘ā·rə·ḇāh) was pleasant — 1 Occurrence
עָ֥רְבוּ (‘ā·rə·ḇū) pleasing — 1 Occurrence
עָ֥רְכוּ (‘ā·rə·ḵū) had arrayed — 1 Occurrence
עָ֭זְרֵנִי (‘ā·zə·rê·nî) Help — 2 Occurrences
עָ֭מָל (‘ā·māl) mischief — 1 Occurrence
עָ֭נָן (‘ā·nān) A cloud — 2 Occurrences
עָ֭פָר (‘ā·p̄ār) the dust — 1 Occurrence
עָ֭שָׂנוּ (‘ā·śā·nū) has made — 1 Occurrence
עָ֭שׁ (‘āš) the Bear — 1 Occurrence
עָ֭שׂוּנִי (‘ā·śū·nî) made — 1 Occurrence
עָֽ֝תְקָ֗ה (‘ā·ṯə·qāh) has become — 1 Occurrence
עָֽגְבָ֛ה (‘ā·ḡə·ḇāh) lusted — 2 Occurrences
עָֽגְמָ֥ה (‘ā·ḡə·māh) grieved — 1 Occurrence
עָֽז׃ (‘āz) power — 13 Occurrences
עָֽמַל־ (‘ā·mal-) has labored — 1 Occurrence
עָֽצֶם׃ (‘ā·ṣem) the bones — 1 Occurrence
עָֽרְבָה֙ (‘ā·rə·ḇāh) turns — 1 Occurrence
עָֽרְכָ֥ה (‘ā·rə·ḵāh) set — 1 Occurrence
עָֽרֶשׂ׃ (‘ā·reś) of a couch — 1 Occurrence
עָֽשְׁקָה־ (‘ā·šə·qāh-) I am oppressed — 1 Occurrence
עָֽשְׁשָׁ֣ה (‘ā·šə·šāh) has wasted — 2 Occurrences
עָֽשְׂךָ֖ (‘ā·śə·ḵā) has made — 1 Occurrence
עָֽשֶׂר׃ (‘ā·śer) ten — 3 Occurrences
עָֽשׁ׃ (‘āš) the moth — 4 Occurrences
עָב֔וֹת (‘ā·ḇō·wṯ) clouds — 2 Occurrences
עָבְד֖וּ (‘ā·ḇə·ḏū) had served — 7 Occurrences
עָבְדִ֣ין (‘ā·ḇə·ḏîn) may be made — 1 Occurrence
עָבְדֶ֑ךָ (‘ā·ḇə·ḏe·ḵā) to serve — 1 Occurrence
עָבְדָ֥ה (‘ā·ḇə·ḏāh) was waging — 1 Occurrence
עָבְר֔וֹ (‘ā·ḇə·rōw) over — 2 Occurrences
עָבְר֖וּ (‘ā·ḇə·rū) crossed — 26 Occurrences
עָבְרְכֶ֑ם (‘ā·ḇə·rə·ḵem) had crossed — 1 Occurrence
עָבְרִֽי׃ (‘ā·ḇə·rî) have passed — 2 Occurrences
עָבְרֵֽנוּ׃ (‘ā·ḇə·rê·nū) had crossed — 1 Occurrence
עָבְרָ֑ם ((‘ā·ḇə·rām) alienate — 1 Occurrence
עָבְרָ֖ה (‘ā·ḇə·rāh) spread — 5 Occurrences
עָבְשׁ֣וּ (‘ā·ḇə·šū) shrivel — 1 Occurrence
עָבִ֖ים (‘ā·ḇîm) the clouds — 4 Occurrences
עָבִ֣יתָ (‘ā·ḇî·ṯā) thick — 1 Occurrence
עָבֵ֜ד (‘ā·ḇêḏ) observe — 3 Occurrences
עָבֵ֥י (‘ā·ḇê) thick — 2 Occurrences
עָבַ֔ר (‘ā·ḇar) passed — 30 Occurrences
עָבַ֙דְתָּ֙ (‘ā·ḇaḏ·tā) serve — 1 Occurrence
עָבַ֙רְתִּי֙ (‘ā·ḇar·tî) crossed — 5 Occurrences
עָבַ֣דְתִּי (‘ā·ḇaḏ·tî) served — 4 Occurrences
עָבַ֣רְתָּ ׀ (‘ā·ḇar·tā) cross — 2 Occurrences
עָבַ֥ד (‘ā·ḇaḏ) served — 4 Occurrences
עָבַ֨רְנוּ (‘ā·ḇar·nū) through — 5 Occurrences
עָבָ֖ה (‘ā·ḇāh) is thicker — 2 Occurrences
עָבָ֥יו (‘ā·ḇāw) his thick — 1 Occurrence
עָבָֽרוּ׃ (‘ā·ḇā·rū) have rolled — 2 Occurrences
עָבֹ֖ת (‘ā·ḇōṯ) of leafy — 3 Occurrences
עָגִ֣יל (‘ā·ḡîl) earrings — 1 Occurrence
עָגָ֜בָה (‘ā·ḡā·ḇāh) lusted — 1 Occurrence
עָגֹ֣ל ׀ (‘ā·ḡōl) circular — 5 Occurrences
עָגוּר֙ (‘ā·ḡūr) a crane — 1 Occurrence
עָדִ֔ין (‘ā·ḏîn) of Adin — 4 Occurrences
עָדַ֖י (‘ā·ḏay) against — 7 Occurrences
עָדָ֔ה (‘ā·ḏāh) was Adah — 8 Occurrences
עָדָ֖ה (‘ā·ḏāh) passed — 1 Occurrence
עָדָיו֙ (‘ā·ḏāw) against — 1 Occurrence
עָוְתָ֖ה (‘ā·wə·ṯāh) has wronged — 1 Occurrence
עָז֔וּב (‘ā·zūḇ) free — 1 Occurrence
עָזְב֖וּ (‘ā·zə·ḇū) left — 16 Occurrences
עָזְבֵךְ֙ (‘ā·zə·ḇêḵ) your forsaking — 2 Occurrences
עָזְבָ֥ה (‘ā·zə·ḇāh) left — 2 Occurrences
עָזְבָם֙ (‘ā·zə·ḇām) have forsaken — 1 Occurrence
עָזְר֤וּ (‘ā·zə·rū) to help — 3 Occurrences
עָזְרֵ֜נוּ (‘ā·zə·rê·nū) help — 2 Occurrences
עָזִּ֤י (‘āz·zî) is my strength — 3 Occurrences
עָזַ֖בְתָּ (‘ā·zaḇ·tā) forsaken — 1 Occurrence
עָזַ֙בְנוּ֙ (‘ā·zaḇ·nū) have forsaken — 4 Occurrences
עָזַ֥ב (‘ā·zaḇ) forsaken — 11 Occurrences
עָזַ֥בְתִּי (‘ā·zaḇ·tî) have forsaken — 3 Occurrences
עָזַ֥רְתָּ (‘ā·zar·tā) A help — 1 Occurrence
עָזָ֔בָה (‘ā·zā·ḇāh) forsake — 1 Occurrence
עָזָ֔בוּ (‘ā·zā·ḇū) have forsaken — 2 Occurrences
עָזָ֔ז (‘ā·zāz) of Azaz — 1 Occurrence
עָזֹ֥ב (‘ā·zōḇ) shall surely — 1 Occurrence
עָזֻ֔ר (‘ā·zur) is helped — 1 Occurrence
עָז־ (‘āz-) fierce — 1 Occurrence
עָטֹֽה׃ (‘ā·ṭōh) firmly — 1 Occurrence
עָיְפָ֥ה (‘ā·yə·p̄āh) faint — 1 Occurrence
עָיֵֽף׃ (‘ā·yêp̄) was famished — 6 Occurrences
עָכְרָֽן׃ (‘ā·ḵə·rān) of Ochran — 5 Occurrences
עָכַ֙רְתִּי֙ (‘ā·ḵar·tî) troubled — 1 Occurrence
עָכַ֥ר (‘ā·ḵar) has troubled — 1 Occurrence
עָכָ֣ן (‘ā·ḵān) Achan — 6 Occurrences
עָכָר֙ (‘ā·ḵār) Achar — 1 Occurrence
עָכֽוֹר׃ (‘ā·ḵō·wr) of Achor — 5 Occurrences
עָל֣וֹת (‘ā·lō·wṯ) are nursing — 5 Occurrences
עָלְמַיָּֽא׃ (‘ā·lə·may·yā) ages — 1 Occurrence
עָלְמָ֑א (‘ā·lə·mā) past — 6 Occurrences
עָלְתָ֣ה (‘ā·lə·ṯāh) came — 9 Occurrences
עָלִ֔ינוּ (‘ā·lî·nū) went — 2 Occurrences
עָלִ֖יתָ (‘ā·lî·ṯā) went — 6 Occurrences
עָלִ֛יתִי (‘ā·lî·ṯî) come — 4 Occurrences
עָלִ֥ית (‘ā·lîṯ) excel — 3 Occurrences
עָלֵ֔ינוּ (‘ā·lê·nū) after — 89 Occurrences
עָלֵ֖הוּ (‘ā·lê·hū) leaves — 2 Occurrences
עָלֵ֖ימוֹ (‘ā·lê·mōw) and — 11 Occurrences
עָלֶ֑הָ (‘ā·le·hā) leaf — 1 Occurrence
עָלֶ֣מֶת (‘ā·le·meṯ) Allemeth — 3 Occurrences
עָלֶֽיהָ׃ (‘ā·le·hā) and — 170 Occurrences
עָלֶיךָ֒ (‘ā·le·ḵā) and — 119 Occurrences
עָלַ֔ם (‘ā·lam) is an everlasting — 5 Occurrences
עָלַ֖יִךְ (‘ā·la·yiḵ) and — 78 Occurrences
עָלַ֛י (‘ā·lay) and — 169 Occurrences
עָלַ֤ץ (‘ā·laṣ) exults — 1 Occurrence
עָלָ֑תָה (‘ā·lā·ṯāh) go — 2 Occurrences
עָלָ֔ה (‘ā·lāh) dawned — 63 Occurrences
עָלָ֛יו (‘ā·lāw) concerning — 403 Occurrences
עָלָֽיְכִי׃ (‘ā·lā·yə·ḵî) and — 1 Occurrence
עָלֹ֑ה (‘ā·lōh) bring — 3 Occurrences
עָלִּ֗ין ((‘āl·lîn) bring in — 2 Occurrences
עָמ֔וֹס (‘ā·mō·ws) of Amos — 7 Occurrences
עָמ֔וֹק (‘ā·mō·wq) Amok — 1 Occurrence
עָמְד֗וֹ (‘ā·mə·ḏōw) his place — 1 Occurrence
עָמְד֛וֹ (‘ā·mə·ḏōw) stands — 3 Occurrences
עָמְד֨וּ (‘ā·mə·ḏū) stood — 11 Occurrences
עָמְדִ֣י (‘ā·mə·ḏî) stood — 4 Occurrences
עָמְדֶ֔ךָ (‘ā·mə·ḏe·ḵā) stood — 1 Occurrence
עָמְדָ֖ה (‘ā·mə·ḏāh) had stopped — 4 Occurrences
עָמְדָ֛ם (‘ā·mə·ḏām) stood — 2 Occurrences
עָמְדָם֙ (‘ā·mə·ḏām) their stations — 3 Occurrences
עָמְל֣וּ (‘ā·mə·lū) labor — 1 Occurrence
עָמְק֥וּ (‘ā·mə·qū) deep — 1 Occurrence
עָמְרִ֨י (‘ā·mə·rî) Omri — 17 Occurrences
עָמִֽיר׃ (‘ā·mîr) sheaves — 1 Occurrence
עָמֵ֣ל (‘ā·mêl) who — 7 Occurrences
עָמַ֜דְתָּ (‘ā·maḏ·tā) stood — 1 Occurrence
עָמַ֣ד (‘ā·maḏ) be at a stand — 1 Occurrence
עָמַ֣דְתִּי (‘ā·maḏ·tî) stayed — 7 Occurrences
עָמַ֥לְתָּ (‘ā·mal·tā) work — 1 Occurrence
עָמָ֖ל (‘ā·māl) trouble — 22 Occurrences
עָמָֽדוּ׃ (‘ā·mā·ḏū) remained — 5 Occurrences
עָמֹק֙ (‘ā·mōq) to be deeper — 8 Occurrences
עָנ֖וּ (‘ā·nū) had answered — 9 Occurrences
עָנ֖וּב (‘ā·nūḇ) of Anub — 1 Occurrence
עָנ֣וֹשׁ (‘ā·nō·wōš) shall surely — 2 Occurrences
עָנְיִ֞י (‘ā·nə·yî) my affliction — 9 Occurrences
עָנְיֵ֛נוּ (‘ā·nə·yê·nū) our affliction — 2 Occurrences
עָנְיֵֽךְ׃ (‘ā·nə·yêḵ) your affliction — 1 Occurrence
עָנְיָ֔ם (‘ā·nə·yām) their affliction — 1 Occurrence
עָנְיָהּ֙ (‘ā·nə·yāh) of her affliction — 1 Occurrence
עָנְתָ֖ה (‘ā·nə·ṯāh) answer — 3 Occurrences
עָנִ֖י (‘ā·nî) poor — 38 Occurrences
עָנִ֣יתִי (‘ā·nî·ṯî) testify — 1 Occurrence
עָנִ֥יתִי (‘ā·nî·ṯî) afflicted — 1 Occurrence
עָנֵ֔ר (‘ā·nêr) of Aner — 3 Occurrences
עָנֵ֖ם (‘ā·nêm) Anem — 1 Occurrence
עָנֵ֤ה (‘ā·nêh) replied — 23 Occurrences
עָנַ֤יִן (‘ā·na·yin) answer — 1 Occurrence
עָנָ֔הוּ (‘ā·nā·hū) said — 4 Occurrences
עָנָ֖ן (‘ā·nān) A cloud — 23 Occurrences
עָנָ֣יו ((‘ā·nāw) humble — 1 Occurrence
עָנָ֣נִי (‘ā·nā·nî) answered — 4 Occurrences
עָנָ֥ה (‘ā·nāh) has accused — 6 Occurrences
עָנָֽךְ׃ (‘ā·nāḵ) will answer — 2 Occurrences
עָנָֽם׃ (‘ā·nām) answer — 2 Occurrences
עָנָֽן׃ (‘ā·nān) Anan — 1 Occurrence
עָנָף֙ (‘ā·nāp̄) branches — 3 Occurrences
עָסִ֕יס (‘ā·sîs) of the sweet — 3 Occurrences
עָפ֔וֹת (‘ā·p̄ō·wṯ) flying — 1 Occurrence
עָפְיֵ֤הּ (‘ā·p̄ə·yêh) foliage — 2 Occurrences
עָפְר֥וֹת (‘ā·p̄ə·rō·wṯ) dust — 1 Occurrence
עָפְרָ֔תָה (‘ā·p̄ə·rā·ṯāh) Ophrah — 1 Occurrence
עָפְרָ֖ה (‘ā·p̄ə·rāh) Ophrah — 2 Occurrences
עָפָֽה׃ (‘ā·p̄āh) a flying — 2 Occurrences
עָפָר֙ (‘ā·p̄ār) of dust — 47 Occurrences
עָצ֥וּם (‘ā·ṣūm) mighty — 11 Occurrences
עָצ֥וּר (‘ā·ṣūr) bond — 9 Occurrences
עָצְבִּ֑י (‘ā·ṣə·bî) pain — 1 Occurrence
עָצְבִּ֣י (‘ā·ṣə·bî) idol — 1 Occurrence
עָצְמִ֗י (‘ā·ṣə·mî) my frame — 1 Occurrence
עָצְמָ֥ה (‘ā·ṣə·māh) power — 2 Occurrences
עָצְר֖וּ (‘ā·ṣə·rū) and could — 2 Occurrences
עָצֵ֑ל (‘ā·ṣêl) sluggard — 12 Occurrences
עָצֵ֑מוּ (‘ā·ṣê·mū) strong — 10 Occurrences
עָצַ֖רְתִּי (‘ā·ṣar·tî) retained — 2 Occurrences
עָצַֽמְתָּ־ (‘ā·ṣam·tā-) powerful — 1 Occurrence
עָצַר֙ (‘ā·ṣar) fast — 2 Occurrences
עָצֹ֤ר (‘ā·ṣōr) had closed — 1 Occurrence
עָק֣וֹב (‘ā·qō·wḇ) deals — 1 Occurrence
עָקֵֽב׃ (‘ā·qêḇ) the heel — 3 Occurrences
עָקַ֣ב (‘ā·qaḇ) took — 1 Occurrence
עָקַ֣ת (‘ā·qaṯ) of the pressure — 1 Occurrence
עָקָ֥ר (‘ā·qār) barren — 1 Occurrence
עָקֹ֛ד (‘ā·qōḏ) the striped — 1 Occurrence
עָקֹ֥ב (‘ā·qōḇ) deceitful — 1 Occurrence
עָר֔וּם (‘ā·rūm) crafty — 7 Occurrences
עָר֛וֹת (‘ā·rō·wṯ) to lay — 1 Occurrence
עָר֤וּךְ (‘ā·rūḵ) been ready — 4 Occurrences
עָר֥וֹם (‘ā·rō·wm) is very — 1 Occurrence
עָר֥וֹת (‘ā·rō·wṯ) the bulrushes — 1 Occurrence
עָרְבֵ֣נִי (‘ā·rə·ḇê·nî) A surety — 2 Occurrences
עָרְל֣וֹת (‘ā·rə·lō·wṯ) foreskins — 3 Occurrences
עָרְלַ֣ת (‘ā·rə·laṯ) foreskin — 2 Occurrences
עָרְלַתְכֶ֑ם (‘ā·rə·laṯ·ḵem) of your foreskin — 1 Occurrence
עָרְלָ֑ה (‘ā·rə·lāh) is uncircumcised — 1 Occurrence
עָרְלָת֔וֹ (‘ā·rə·lā·ṯōw) of his foreskin — 5 Occurrences
עָרְלָתָ֗ם (‘ā·rə·lā·ṯām) of their foreskin — 1 Occurrence
עָרְלֹ֣תֵיהֶ֔ם (‘ā·rə·lō·ṯê·hem) their foreskins — 1 Occurrence
עָרְמָ֑ה (‘ā·rə·māh) prudence — 3 Occurrences
עָרְפְּךָ֖ (‘ā·rə·pə·ḵā) neck — 2 Occurrences
עָרְפְּכֶ֖ם (‘ā·rə·pə·ḵem) your neck — 1 Occurrence
עָרְפָּ֔ה (‘ā·rə·pāh) was Orpah — 2 Occurrences
עָרְפָּם֙ (‘ā·rə·pām) their neck — 6 Occurrences
עָרְפּ֖וֹ (‘ā·rə·pōw) neck — 2 Occurrences
עָרִ֑יץ (‘ā·rîṣ) violent — 4 Occurrences
עָרִים֙ (‘ā·rîm) cities — 78 Occurrences
עָרִים֙ (‘ā·rîm) of Kirjatharim — 1 Occurrence
עָרִיצִ֣ים (‘ā·rî·ṣîm) mighty — 9 Occurrences
עָרִיצֵ֖י (‘ā·rî·ṣê) the most — 4 Occurrences
עָרֵ֖ב (‘ā·rêḇ) is sweet — 1 Occurrence
עָרֵ֖ל (‘ā·rêl) uncircumcised — 2 Occurrences
עָרֵ֣ב (‘ā·rêḇ) be pleasant — 1 Occurrence
עָרֵ֣י (‘ā·rê) the cities — 94 Occurrences
עָרֵיהֶ֖ם (‘ā·rê·hem) of their cities — 15 Occurrences
עָרֵיכֶ֑ם (‘ā·rê·ḵem) your cities — 4 Occurrences
עָרֶ֗יךָ (‘ā·re·ḵā) of your cities — 6 Occurrences
עָרֶ֜יהָ (‘ā·re·hā) cities — 7 Occurrences
עָרֶֽיךָ׃ (‘ā·re·ḵā) and your enemies — 1 Occurrence
עָרֶֽךָ׃ (‘ā·re·ḵā) enemy — 1 Occurrence
עָרַ֔כְתִּי (‘ā·raḵ·tî) have set — 3 Occurrences
עָרַ֖י (‘ā·ray) my cities — 1 Occurrence
עָרַ֣ב (‘ā·raḇ) became — 5 Occurrences
עָרַ֣בְתְּ (‘ā·raḇt) took — 1 Occurrence
עָרַ֣בְתָּ (‘ā·raḇ·tā) have become — 1 Occurrence
עָרַ֤ךְ (‘ā·raḵ) array — 2 Occurrences
עָרַ֥יִךְ (‘ā·ra·yiḵ) your cities — 2 Occurrences
עָרָיו֙ (‘ā·rāw) his cities — 6 Occurrences
עָרֹ֑ב (‘ā·rōḇ) swarms — 4 Occurrences
עָרֹ֔ם (‘ā·rōm) naked — 11 Occurrences
עָשְׁר֖וֹ (‘ā·šə·rōw) of his riches — 3 Occurrences
עָשְׁת֗וּ (‘ā·šə·ṯū) are sleek — 1 Occurrence
עָשְׂתָ֤ה (‘ā·śə·ṯāh) has committed — 18 Occurrences
עָשִֽׁיר׃ (‘ā·šîr) rich — 14 Occurrences
עָשִׂ֑ית (‘ā·śîṯ) done — 14 Occurrences
עָשִׂ֑יתָה (‘ā·śî·ṯāh) have done — 9 Occurrences
עָשִׂ֔יתִי (‘ā·śî·ṯî) have made — 79 Occurrences
עָשִׂ֣יתָ (‘ā·śî·ṯā) have done — 65 Occurrences
עָשִׂ֤ינוּ (‘ā·śî·nū) have done — 7 Occurrences
עָשֵֽׁשׁוּ׃ (‘ā·šê·šū) has wasted — 1 Occurrence
עָשֵׁ֑ן (‘ā·šên) smoking — 1 Occurrence
עָשַׁ֔רְתִּי (‘ā·šar·tî) have become — 1 Occurrence
עָשַׁ֙קְתִּי֙ (‘ā·šaq·tî) defrauded — 1 Occurrence
עָשַׁ֣ן (‘ā·šan) smoke — 1 Occurrence
עָשַׁ֥ק (‘ā·šaq) has extorted — 3 Occurrences
עָשָׁ֖ן (‘ā·šān) Chorashan — 1 Occurrence
עָשָׁן֙ (‘ā·šān) a smoking — 14 Occurrences
עָשָׁן֙ (‘ā·šān) Ashan — 1 Occurrence
עָשָׂ֑תְנִי (‘ā·śā·ṯə·nî) has made — 1 Occurrence
עָשָׂ֑תָה (‘ā·śā·ṯāh) had made — 5 Occurrences
עָשָׂ֔ה (‘ā·śāh) had made — 358 Occurrences
עָשָׂ֔הוּ (‘ā·śā·hū) made — 5 Occurrences
עָשָׂ֔ם (‘ā·śām) has done — 1 Occurrence
עָשָׂ֔נִי (‘ā·śā·nî) make — 1 Occurrence
עָשָׂ֥ר (‘ā·śār) teen — 201 Occurrences
עָשֽׂוּהוּ׃ (‘ā·śū·hū) done — 1 Occurrence
עָשׁ֑וֹק (‘ā·šō·wq) of oppressor — 1 Occurrence
עָשׁ֥וּק (‘ā·šūq) oppressed — 1 Occurrence
עָשׁ֧וּק (‘ā·šūq) be oppressed — 3 Occurrences
עָשׁוֹת֙ (‘ā·šō·wṯ) wrought — 1 Occurrence
עָשׂ֑וֹר (‘ā·śō·wr) ten — 4 Occurrences
עָשׂ֣וּ (‘ā·śū) had acquired — 158 Occurrences
עָשׂ֥וּי (‘ā·śui) made — 3 Occurrences
עָשָׂה֩ ((‘ā·śāh) ten — 1 Occurrence
עָתְנִיאֵ֥ל (‘ā·ṯə·nî·’êl) Othniel — 6 Occurrences
עָתִ֬יד (‘ā·ṯîḏ) ready — 1 Occurrence
עָתִֽיק׃ (‘ā·ṯîq) and choice — 1 Occurrence
עָתָ֖ק (‘ā·ṯāq) arrogance — 4 Occurrences
עֹ֑נֶג (‘ō·neḡ) their luxurious — 2 Occurrences
עֹ֑שֶׁק (‘ō·šeq) of oppression — 6 Occurrences
עֹ֙נֶשׁ֙ (‘ō·neš) A fine — 2 Occurrences
עֹ֝זְבֵ֗י (‘ō·zə·ḇê) forsake — 4 Occurrences
עֹ֝לָלַ֗יִךְ (‘ō·lā·la·yiḵ) your little — 2 Occurrences
עֹ֣לָתֶ֔ךָ (‘ō·lā·ṯe·ḵā) and your burnt — 3 Occurrences
עֹ֣מֶר (‘ō·mer) an omer — 5 Occurrences
עֹ֣פֶל (‘ō·p̄el) Hill — 2 Occurrences
עֹ֣רֵֽף (‘ō·rêp̄) breaks — 1 Occurrence
עֹ֣שֶׁר (‘ō·šer) riches — 20 Occurrences
עֹ֤שֶׂה (‘ō·śeh) bearing — 117 Occurrences
עֹ֥בְרֵי (‘ō·ḇə·rê) pass — 5 Occurrences
עֹ֥צֶב (‘ō·ṣeḇ) hurtful — 1 Occurrence
עֹ֭מְדוֹת (‘ō·mə·ḏō·wṯ) are standing — 1 Occurrence
עֹֽבְדִ֔ים (‘ō·ḇə·ḏîm) perform — 3 Occurrences
עֹֽזְרָ֑יו (‘ō·zə·rāw) help — 1 Occurrence
עֹֽז׃ (‘ōz) strength — 35 Occurrences
עֹֽטְרִ֛ים (‘ō·ṭə·rîm) were surrounding — 1 Occurrence
עֹֽלָתָם֙ (‘ō·lā·ṯām) and their burnt — 1 Occurrence
עֹֽלָתוֹ֙ (‘ō·lā·ṯōw) his burnt — 7 Occurrences
עֹֽלֹותָ֔יו ((‘ō·lō·w·ṯāw) ascent — 1 Occurrence
עֹֽל׃ (‘ōl) A yoke — 15 Occurrences
עֹֽנְנֵיכֶ֖ם (‘ō·nə·nê·ḵem) your soothsayers — 1 Occurrence
עֹֽרֶף׃ (‘ō·rep̄) backs — 17 Occurrences
עֹֽשְׁקֵיהֶם֙ (‘ō·šə·qê·hem) of the oppressed — 1 Occurrence
עֹבְדֵ֥י (‘ō·ḇə·ḏê) the worshipers — 7 Occurrences
עֹבְדָ֣יו (‘ō·ḇə·ḏāw) his worshipers — 1 Occurrence
עֹבְרִ֖ים (‘ō·ḇə·rîm) transgressing — 28 Occurrences
עֹבְרִ֥ים (‘ō·ḇə·rîm) abide — 1 Occurrence
עֹבֵ֖ר (‘ō·ḇêr) standard — 49 Occurrences
עֹבֵ֥ד (‘ō·ḇêḏ) was a tiller — 8 Occurrences
עֹבַדְיָ֖ה (‘ō·ḇaḏ·yāh) of Obadiah — 6 Occurrences
עֹבַדְיָ֖הוּ (‘ō·ḇaḏ·yā·hū) Obadiah — 6 Occurrences
עֹגְבִ֖ים (‘ō·ḡə·ḇîm) lovers — 1 Occurrence
עֹדְךָ֖ (‘ō·ḏə·ḵā) still — 1 Occurrence
עֹדְרֵ֣י (‘ō·ḏə·rê) array — 1 Occurrence
עֹודֵ֙ינוּ֙ ((‘ō·w·ḏê·nū) while — 1 Occurrence
עֹויֵ֣ן ((‘ō·w·yên) fault — 1 Occurrence
עֹונֹתָֽם׃ ((‘ō·w·nō·ṯām) mighty — 1 Occurrence
עֹזְבִ֣י (‘ō·zə·ḇî) leaves — 1 Occurrence
עֹזְבֶ֖יךָ (‘ō·zə·ḇe·ḵā) forsake — 1 Occurrence
עֹזְבָֽיו׃ (‘ō·zə·ḇāw) forsake — 1 Occurrence
עֹזְרֵ֖י (‘ō·zə·rê) helped — 2 Occurrences
עֹזְרֶֽיהָ׃ (‘ō·zə·re·hā) her helpers — 1 Occurrence
עֹזֵ֥ר (‘ō·zêr) helped — 15 Occurrences
עֹטֶ֖ה (‘ō·ṭeh) is wrapped — 2 Occurrences
עֹכֵ֥ר (‘ō·ḵêr) troubler — 4 Occurrences
עֹלְל֥וֹת (‘ō·lə·lō·wṯ) the gleaning — 4 Occurrences
עֹלְלֵיהֶ֣ם (‘ō·lə·lê·hem) their little — 1 Occurrence
עֹלֲלֵ֣י (‘ō·lă·lê) the little — 1 Occurrence
עֹלִ֥ים (‘ō·lîm) were ascending — 7 Occurrences
עֹלֶ֥ה (‘ō·leh) is going — 15 Occurrences
עֹלַ֤ת (‘ō·laṯ) burnt — 26 Occurrences
עֹלָ֔ה (‘ō·lāh) the burnt — 56 Occurrences
עֹלָ֣ה (‘ō·lāh) goes — 5 Occurrences
עֹלֹ֖ת (‘ō·lōṯ) burnt — 38 Occurrences
עֹלֹ֣תֵיכֶ֔ם (‘ō·lō·ṯê·ḵem) your burnt — 6 Occurrences
עֹלֹת֙ (‘ō·lōṯ) came — 6 Occurrences
עֹלֹתֶ֙יךָ֙ (‘ō·lō·ṯe·ḵā) your burnt — 5 Occurrences
עֹמְדִֽים׃ (‘ō·mə·ḏîm) standing — 28 Occurrences
עֹמְסֶ֖יהָ (‘ō·mə·se·hā) lift — 1 Occurrence
עֹמְשִׂ֑ים (‘ō·mə·śîm) took — 1 Occurrence
עֹמֵ֧ד (‘ō·mêḏ) was standing — 50 Occurrences
עֹמֶ֙דֶת֙ (‘ō·me·ḏeṯ) standing — 7 Occurrences
עֹמָֽדֶת׃ (‘ō·mā·ḏeṯ) remains — 1 Occurrence
עֹנְנָ֑ה (‘ō·nə·nāh) of a sorceress — 1 Occurrence
עֹנֵ֖הוּ (‘ō·nê·hū) answered — 1 Occurrence
עֹנֶ֑ה (‘ō·neh) answer — 7 Occurrences
עֹפֶ֖רֶת (‘ō·p̄e·reṯ) A lead — 1 Occurrence
עֹפָ֑רֶת (‘ō·p̄ā·reṯ) the lead — 1 Occurrence
עֹצֶ֣ה (‘ō·ṣeh) winks — 1 Occurrence
עֹר֣וֹ (‘ō·rōw) hide — 5 Occurrences
עֹרְבִ֑ים (‘ō·rə·ḇîm) are mortgaging — 1 Occurrence
עֹרְבֵי־ (‘ō·rə·ḇê-) the ravens — 1 Occurrence
עֹרְכֵ֥י (‘ō·rə·ḵê) array — 3 Occurrences
עֹרְרוּ֙ (‘ō·rə·rū) stripped — 1 Occurrence
עֹרֵ֖ב (‘ō·rêḇ) raven — 3 Occurrences
עֹרֵ֣ב (‘ō·rêḇ) Oreb — 6 Occurrences
עֹרֵ֥ב (‘ō·rêḇ) and becomes — 1 Occurrence
עֹרָ֤הּ (‘ō·rāh) hide — 1 Occurrence
עֹרֹת֙ (‘ō·rōṯ) the skins — 7 Occurrences
עֹרֹתָ֥ם (‘ō·rō·ṯām) their hides — 1 Occurrence
עֹשִׂ֜ים (‘ō·śîm) to deal — 41 Occurrences
עֹשֵֽׂנוּ׃ (‘ō·śê·nū) our Maker — 1 Occurrence
עֹשֵׂ֑הוּ (‘ō·śê·hū) his Maker — 5 Occurrences
עֹשֵׂ֣נִי (‘ō·śê·nî) made — 2 Occurrences
עֹשֵׂי֙ (‘ō·śê) performers — 19 Occurrences
עֹשֵׂיהֶ֑ם (‘ō·śê·hem) do — 3 Occurrences
עֹשֶׂ֔יהָ (‘ō·śe·hā) made — 1 Occurrence
עֹשֶׂ֛ךָ (‘ō·śe·ḵā) made — 2 Occurrences
עֹשַׂ֔יִךְ (‘ō·śa·yiḵ) is your Maker — 1 Occurrence
עֹשָׂ֑י (‘ō·śāy) my Maker — 1 Occurrence
עֹשָׂ֧ה (‘ō·śāh) is making — 7 Occurrences
עֻ֥צוּ (‘u·ṣū) take — 2 Occurrences
עֻבַּד֙ (‘ub·baḏ) been worked — 2 Occurrences
עֻגַ֥ת (‘u·ḡaṯ) A bread — 1 Occurrence
עֻגָ֨ה (‘u·ḡāh) bread — 2 Occurrences
עֻגֽוֹת׃ (‘u·ḡō·wṯ) bread — 3 Occurrences
עֻזְּבָ֖ה (‘uz·zə·ḇāh) been deserted — 1 Occurrence
עֻזְּכֶ֑ם (‘uz·zə·ḵem) of power — 2 Occurrences
עֻזִּ֥י (‘uz·zî) is my strength — 5 Occurrences
עֻזִּֽי׃ (‘uz·zî) of Uzzi — 8 Occurrences
עֻזִּיָּ֥ה (‘uz·zî·yāh) Uzziah — 5 Occurrences
עֻזִּיָּֽהוּ׃ (‘uz·zî·yā·hū) of Uzziah — 15 Occurrences
עֻזִּיאֵ֑ל (‘uz·zî·’êl) of Uzziel — 8 Occurrences
עֻזִיָּ֖א (‘u·zî·yā) Uzzia — 1 Occurrence
עֻזִיָּ֖הוּ (‘u·zî·yā·hū) of Uzziah — 2 Occurrences
עֻזִיָּֽה׃ (‘u·zî·yāh) of Uzziah — 1 Occurrence
עֻזֵּ֖ךְ (‘uz·zêḵ) your strength — 3 Occurrences
עֻזֶּ֑ךָ (‘uz·ze·ḵā) of your might — 10 Occurrences
עֻזָּ֑ב (‘uz·zāḇ) forsaken — 1 Occurrence
עֻזָּ֑הּ (‘uz·zāh) stronghold — 5 Occurrences
עֻזָּ֔א (‘uz·zā) Perez-uzza — 1 Occurrence
עֻזָּ֔ה (‘uz·zāh) Perez-uzzah — 1 Occurrence
עֻזָּ֜א (‘uz·zā) Uzzah — 7 Occurrences
עֻזָּ֣מוֹ (‘uz·zā·mōw) of their strength — 1 Occurrence
עֻזָּ֥ה (‘uz·zāh) Uzza — 1 Occurrence
עֻזֹּֽה׃ (‘uz·zōh) of his power — 1 Occurrence
עֻזּֽוֹ׃ (‘uz·zōw) of his strength — 7 Occurrences
עֻלְּכֶ֔ם (‘ul·lə·ḵem) of your yoke — 6 Occurrences
עֻלְּפ֥וּ (‘ul·lə·p̄ū) have fainted — 1 Occurrence
עֻלְפֶּֽה׃ (‘ul·peh) fainted — 1 Occurrence
עֻלֵּ֑נוּ (‘ul·lê·nū) our yoke — 4 Occurrences
עֻלֵּ֖ךְ (‘ul·lêḵ) your yoke — 2 Occurrences
עֻלָּ֑א (‘ul·lā) of Ulla — 1 Occurrence
עֻלָּ֔ם (‘ul·lām) of their yoke — 1 Occurrence
עֻלּ֖וֹ (‘ul·lōw) his yoke — 3 Occurrences
עֻמַּ֥ת (‘um·maṯ) points — 1 Occurrence
עֻנֵּ֑יתִי (‘un·nê·ṯî) was afflicted — 1 Occurrence
עֻנּוֹתֽוֹ׃ (‘un·nō·w·ṯōw) his affliction — 1 Occurrence
עֻפְּלָ֔ה (‘up·pə·lāh) the proud — 1 Occurrence
עֻשֵּׂ֥יתִי (‘uś·śê·ṯî) was made — 1 Occurrence
עֽוֹלְלִ֨ים ׀ (‘ō·wl·lîm) of infants — 1 Occurrence
עֽוֹלְלָ֣ה (‘ō·wl·lāh) bring — 1 Occurrence
עֽוֹלָלִים֙ (‘ō·w·lā·lîm) the little — 2 Occurrences
עֽוֹרַרְתִּ֔יךָ (‘ō·w·rar·tî·ḵā) awakened — 1 Occurrence
עֽוּף׃ (‘ūp̄) fly — 1 Occurrence
עוֹבֵ֔ד (‘ō·w·ḇêḏ) Obed — 5 Occurrences
עוֹבָ֥ל (‘ō·w·ḇāl) and Obal — 1 Occurrence
עוֹג֩ (‘ō·wḡ) and Og — 15 Occurrences
עוֹד֙ (‘ō·wḏ) become — 1 Occurrence
עוֹד֙ (‘ō·wḏ) again — 405 Occurrences
עוֹדְךָ֖ (‘ō·wḏ·ḵā) you are still — 2 Occurrences
עוֹדֵ֔ד (‘ō·w·ḏêḏ) of Oded — 3 Occurrences
עוֹדֶ֥נָּה (‘ō·w·ḏen·nāh) was still — 1 Occurrence
עוֹדֶ֥נּוּ (‘ō·w·ḏen·nū) was still — 16 Occurrences
עוֹדֶ֨נִּי (‘ō·w·ḏen·nî) I am still — 2 Occurrences
עוֹדָ֛ךְ (‘ō·w·ḏāḵ) are still — 1 Occurrence
עוֹדָם֙ (‘ō·w·ḏām) were still — 1 Occurrence
עוֹלֵ֛ל (‘ō·w·lêl) will thoroughly — 1 Occurrence
עוֹלֵ֥ל (‘ō·w·lêl) child — 2 Occurrences
עוֹלַ֖ל (‘ō·w·lal) was severely — 1 Occurrence
עוֹלַ֛לְתָּ (‘ō·w·lal·tā) have dealt — 2 Occurrences
עוֹלָֽם׃ (‘ō·w·lām) for all — 208 Occurrences
עוֹלָל֙ (‘ō·w·lāl) the children — 2 Occurrences
עוֹלָלֶ֛יהָ (‘ō·w·lā·le·hā) her little — 3 Occurrences
עוֹלָמ֔וֹ (‘ō·w·lā·mōw) to his eternal — 1 Occurrence
עוֹלָמִֽים׃ (‘ō·w·lā·mîm) forever — 9 Occurrences
עוֹלֹ֪ת (‘ō·w·lōṯ) wickedness — 2 Occurrences
עוֹלֹתֵיהֶ֧ם (‘ō·w·lō·ṯê·hem) their burnt — 1 Occurrence
עוֹנֶ֑ךָּ (‘ō·w·ne·kā) will answer — 1 Occurrence
עוֹרְרָ֥ה (‘ō·wr·rāh) stir — 1 Occurrence
עוֹרִ֥י (‘ō·w·rî) my skin — 3 Occurrences
עוֹרֵ֙נוּ֙ (‘ō·w·rê·nū) our skin — 1 Occurrence
עוֹרֵ֣ר (‘ō·w·rêr) swung — 5 Occurrences
עוֹרָם֙ (‘ō·w·rām) their skin — 2 Occurrences
עוֹשֵֽׁק׃ (‘ō·wō·šêq) the oppressor — 4 Occurrences
עוּגָֽב׃ (‘ū·ḡāḇ) of the flute — 1 Occurrence
עוּזֵּ֑נוּ (‘ūz·zê·nū) our strength — 1 Occurrence
עוּזָּ֥ה (‘ūz·zāh) Show — 1 Occurrence
עוּלָ֔הּ (‘ū·lāh) her nursing — 1 Occurrence
עוּרִ֤י (‘ū·rî) Awake — 12 Occurrences
עוּתַ֨י (‘ū·ṯay) Uthai — 2 Occurrences

Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5624
Top of Page
Top of Page