2 Kongebok 10:3
så utse eder den beste og mest skikkede blandt eders herres sønner og sett ham på hans fars trone og strid for eders herres hus!
Bibelen Kunnskap Treasury

Look even

5 Mosebok 17:14,15
Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir dig, og du eier det og bor i det, og du så sier: Jeg vil sette en konge over mig, likesom alle de folk som bor rundt omkring mig, …

1 Samuels 10:24
Og Samuel sa til alt folket: Her ser I ham som Herren har utvalgt! Det er ingen som han blandt alt folket. Da jublet alt folket og ropte: Kongen leve!

1 Samuels 11:15
Da gikk alt folket til Gilgal, og der i Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn; og de ofret der takkoffer for Herrens åsyn. Og Saul og alle Israels menn gledet sig der storlig.

2 Samuel 2:8,9
Men Abner, Ners sønn, Sauls hærfører, tok Isboset, Sauls sønn, og førte ham over til Mahana'im …

1 Kongebok 1:24,25
Og Natan sa: Herre konge! Du har vel sagt: Adonja skal være konge efter mig, og han skal sitte på min trone? …

1 Kongebok 12:20
Da hele Israel hørte at Jeroboam var kommet tilbake, sendte de bud og kalte ham til folkeforsamlingen og gjorde ham til konge over hele Israel; det var ikke nogen som holdt sig til Davids hus, uten Juda stamme alene.

fight for

2 Samuel 2:12-17
Abner, Ners sønn, tok ut fra Mahana'im med Isbosets, Sauls sønns folk og drog til Gibeon. …

1 Kongebok 12:21
Da Rehabeam kom til Jerusalem, samlet han hele Judas hus og Benjamins stamme, hundre og åtti tusen utvalgte krigsmenn, forat de skulde stride mot Israels hus og vinne riket tilbake for Rehabeam, Salomos sønn.

Johannes 18:36
Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden.

Lenker
2 Kongebok 10:3 Interlineært2 Kongebok 10:3 flerspråklig2 Reyes 10:3 Spansk2 Rois 10:3 Fransk2 Koenige 10:3 Tyske2 Kongebok 10:3 Chinese2 Kings 10:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
2 Kongebok 10:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden