Englishman's Concordance
Hebrew
ר֑וּחָה (rū·ḥāh) exposed — 1 Occurrence
ר֑וּת (rūṯ) Ruth — 10 Occurrences
ר֔וֹשׁ (rō·wōš) of poison — 1 Occurrence
ר֖וֹם (rō·wm) high — 1 Occurrence
ר֣וּחַ (rū·aḥ) is the breath — 205 Occurrences
ר֣וּם (rūm) and the loftiness — 3 Occurrences
ר֣וּמָה (rū·māh) be exalted — 4 Occurrences
ר֤וֹמּוּ (rō·wm·mū) are exalted — 1 Occurrence
ר֭וּחָם (rū·ḥām) their spirit — 1 Occurrence
רְ֝דֵ֗ה (rə·ḏêh) Rule — 1 Occurrence
רְ֝הָבִ֗ים (rə·hā·ḇîm) the proud — 1 Occurrence
רְ֝חֹב֗וֹת (rə·ḥō·ḇō·wṯ) the streets — 2 Occurrences
רְ֝נָנ֗וֹת (rə·nā·nō·wṯ) joyful — 1 Occurrence
רְ֝עֵבָה (rə·‘ê·ḇāh) and the hungry — 2 Occurrences
רְ֝פָאִ֗ים (rə·p̄ā·’îm) spirits — 7 Occurrences
רְ֭עָדָה (rə·‘ā·ḏāh) Panic — 2 Occurrences
רְֽעֵלָיָ֜ה (rə·‘ê·lā·yāh) Reelaiah — 1 Occurrence
רְא֗וּ (rə·’ū) See — 20 Occurrences
רְא֣וֹת (rə·’ō·wṯ) see — 4 Occurrences
רְא֥וּת ((rə·’ūṯ) advise self — 1 Occurrence
רְאִי֙ (rə·’î) See — 3 Occurrences
רְאִיתִ֖יו (rə·’î·ṯîw) seen — 2 Occurrences
רְאִיתִֽיךָ׃ (rə·’î·ṯî·ḵā) saw — 1 Occurrence
רְאִיתֶ֑ם (rə·’î·ṯem) have seen — 13 Occurrences
רְאֵ֖ם (rə·’êm) of the wild — 3 Occurrences
רְאֵה֙ (rə·’êh) See — 52 Occurrences
רְאֵמִֽים׃ (rə·’ê·mîm) wild — 2 Occurrences
רְאָיָ֥ה (rə·’ā·yāh) Reaiah — 3 Occurrences
רְאֹ֥ה (rə·’ōh) to see — 1 Occurrence
רְאֹתְךָ֥ (rə·’ō·ṯə·ḵā) see — 1 Occurrence
רְאוֹתִ֣י (rə·’ō·w·ṯî) have seen — 1 Occurrence
רְאוּבֵ֑ן (rə·’ū·ḇên) Reuben — 69 Occurrences
רְאוּמָ֑ה (rə·’ū·māh) was Reumah — 1 Occurrence
רְב֥וֹת (rə·ḇō·wṯ) will be multiplied — 1 Occurrence
רְבִ֣יעָאָ֔ה ((rə·ḇî·‘ā·’āh) fourth — 4 Occurrences
רְבִ֥ד (rə·ḇiḏ) necklace — 1 Occurrence
רְבִבִ֔ים (rə·ḇi·ḇîm) the showers — 2 Occurrences
רְבִיעִ֥ת (rə·ḇî·‘iṯ) A fourth — 7 Occurrences
רְבִיעִֽי׃ (rə·ḇî·‘î) A fourth — 2 Occurrences
רְבִיעָ֣יְתָ֔א (rə·ḇî·‘ā·yə·ṯā) of the fourth — 2 Occurrences
רְבִעִ֔ים (rə·ḇi·‘îm) of the fourth — 2 Occurrences
רְבִעִ֥ית (rə·ḇi·‘îṯ) one-fourth — 1 Occurrence
רְבַ֖ית (rə·ḇayṯ) have become — 1 Occurrence
רְבָ֥ה (rə·ḇāh) grew — 3 Occurrences
רְבָב֔וֹת (rə·ḇā·ḇō·wṯ) ten — 1 Occurrence
רְבָבָ֑ה (rə·ḇā·ḇāh) of ten — 4 Occurrences
רְבָעֶ֑יהָ (rə·ḇā·‘e·hā) sides — 1 Occurrence
רְבָעָֽיו׃ (rə·ḇā·‘āw) sides — 1 Occurrence
רְבָת֙ (rə·ḇāṯ) great — 1 Occurrence
רְבֻעִ֣ים (rə·ḇu·‘îm) squared — 1 Occurrence
רְבֻעָ֑ה (rə·ḇu·‘āh) were square — 1 Occurrence
רְבוּתָא֙ (rə·ḇū·ṯā) of the grandeur — 1 Occurrence
רְגָ֖זָה (rə·ḡā·zāh) be troubled — 1 Occurrence
רְגָלִ֔ים (rə·ḡā·lîm) times — 4 Occurrences
רְד֥וֹת (rə·ḏō·wṯ) rule — 1 Occurrence
רְדִ֣י ׀ (rə·ḏî) Come — 2 Occurrences
רְדִידִי֙ (rə·ḏî·ḏî) my shawl — 1 Occurrence
רְדִיתֶ֥ם (rə·ḏî·ṯem) have dominated — 1 Occurrence
רְדָ֥ה (rə·ḏāh) come — 4 Occurrences
רְדָפ֣וּם (rə·ḏā·p̄ūm) pursued — 1 Occurrence
רְדָפ֣וּנִי (rə·ḏā·p̄ū·nî) have persecuted — 2 Occurrences
רְדָפֽוּךָ׃ (rə·ḏā·p̄ū·ḵā) persecuted — 1 Occurrence
רְדֹ֖ף (rə·ḏōp̄) follow — 2 Occurrences
רְדוּ־ (rə·ḏū-) go — 6 Occurrences
רְוָיָֽה׃ (rə·wā·yāh) overflows — 1 Occurrence
רְז֖וֹן (rə·zō·wn) Rezon — 1 Occurrence
רְח֑וֹב (rə·ḥō·wḇ) Beth-rehob — 2 Occurrences
רְח֖וֹב (rə·ḥō·wḇ) Rehob — 1 Occurrence
רְח֣וּם (rə·ḥūm) Rehum — 8 Occurrences
רְחֵלִ֥ים (rə·ḥê·lîm) ewes — 1 Occurrence
רְחֵלֶ֥יךָ (rə·ḥê·le·ḵā) your ewes — 1 Occurrence
רְחֵקֶ֣יךָ (rə·ḥê·qe·ḵā) are far — 1 Occurrence
רְחַ֥ץ (rə·ḥaṣ) wash — 1 Occurrence
רְחַבְיָ֔הוּ (rə·ḥaḇ·yā·hū) of Rehabiah — 2 Occurrences
רְחַבְיָ֣ה (rə·ḥaḇ·yāh) was Rehabiah — 2 Occurrences
רְחַבְעָ֥ם (rə·ḥaḇ·‘ām) Rehoboam — 46 Occurrences
רְחַב־ (rə·ḥaḇ-) an arrogant — 1 Occurrence
רְחָבָ֖ה (rə·ḥā·ḇāh) broad — 1 Occurrence
רְחֹ֖ב (rə·ḥōḇ) Rehob — 6 Occurrences
רְחֹבָהּ֒ (rə·ḥō·ḇāh) open — 1 Occurrence
רְחֹבֹ֥ת (rə·ḥō·ḇōṯ) and Rehoboth-Ir — 2 Occurrences
רְחֹקָ֜הׅ (rə·ḥō·qāh) A distant — 13 Occurrences
רְחוֹב֙ (rə·ḥō·wḇ) the square — 5 Occurrences
רְחוֹק֖וֹת (rə·ḥō·w·qō·wṯ) far — 1 Occurrence
רְחוֹקִ֨ים (rə·ḥō·w·qîm) far — 5 Occurrences
רְכַ֗ב (rə·ḵaḇ) ride — 1 Occurrence
רְכֻ֨שׁ (rə·ḵuš) the goods — 3 Occurrences
רְכֻלָּתְךָ֗ (rə·ḵul·lā·ṯə·ḵā) of your trade — 2 Occurrences
רְכֻלָּתֵ֔ךְ (rə·ḵul·lā·ṯêḵ) of your merchandise — 1 Occurrence
רְכֻשׁ֛וֹ (rə·ḵu·šōw) and his possessions — 4 Occurrences
רְכוּב֑וֹ (rə·ḵū·ḇōw) his chariot — 1 Occurrence
רְכוּשֵֽׁנוּ׃ (rə·ḵū·šê·nū) our possessions — 1 Occurrence
רְכוּשֶֽׁךָ׃ (rə·ḵū·še·ḵā) your possessions — 1 Occurrence
רְכוּשָׁם֙ (rə·ḵū·šām) their possessions — 4 Occurrences
רְמ֔וֹ (rə·mōw) cast — 1 Occurrence
רְמִ֔יו (rə·mîw) were set — 1 Occurrence
רְמִיָּֽה׃ (rə·mî·yāh) what — 14 Occurrences
רְמֵ֤ינָא (rə·mê·nā) cast — 1 Occurrence
רְמַלְיָ֜הוּ (rə·mal·yā·hū) of Remaliah — 13 Occurrences
רְמֹ֥ס (rə·mōs) trampling — 1 Occurrence
רְנָנִ֥ים (rə·nā·nîm) the ostriches' — 1 Occurrence
רְנָנָ֣ה (rə·nā·nāh) joyful — 1 Occurrence
רְסִ֥יסֵי (rə·sî·sê) the damp — 1 Occurrence
רְסִיסִ֑ים (rə·sî·sîm) to pieces — 1 Occurrence
רְעִ֖י (rə·‘î) pasture-fed — 1 Occurrence
רְעֵ֧ה (rə·‘êh) Shepherd — 2 Occurrences
רְעֵבִ֣ים (rə·‘ê·ḇîm) are hungry — 3 Occurrences
רְעָב֣וֹן (rə·‘ā·ḇō·wn) of famine — 1 Occurrence
רְעֽוּ׃ (rə·‘ū) pasture — 1 Occurrence
רְעֽוּ׃ (rə·‘ū) of Reu — 5 Occurrences
רְעוּאֵֽל׃ (rə·‘ū·’êl) Reuel — 11 Occurrences
רְעוּתָ֔הּ (rə·‘ū·ṯāh) her neighbor — 5 Occurrences
רְפִידָת֣וֹ (rə·p̄î·ḏā·ṯōw) back — 1 Occurrence
רְפָ֖ה (rə·p̄āh) Heal — 1 Occurrence
רְפָ֥א (rə·p̄ā) heal — 1 Occurrence
רְפָאִים֙ (rə·p̄ā·’îm) the Rephaim — 13 Occurrences
רְפָאֵ֥נִי (rə·p̄ā·’ê·nî) Heal — 2 Occurrences
רְפָאָ֥ה (rə·p̄ā·’āh) Heal — 1 Occurrence
רְפָאתִֽים׃ (rə·p̄ā·ṯîm) healed — 1 Occurrence
רְפָיָה֙ (rə·p̄ā·yāh) of Rephaiah — 2 Occurrences
רְפֻא֥וֹת (rə·p̄u·’ō·wṯ) healing — 3 Occurrences
רְצ֣וּץ (rə·ṣūṣ) crushed — 1 Occurrence
רְצִ֖ין (rə·ṣîn) Rezin — 11 Occurrences
רְצִיתָֽם׃ (rə·ṣî·ṯām) favored — 1 Occurrence
רְצֵ֣ה (rə·ṣêh) be pleased — 2 Occurrences
רְצָפִ֖ים (rə·ṣā·p̄îm) the coals — 1 Occurrence
רְצוֹן־ (rə·ṣō·wn-) the desire — 3 Occurrences
רְצוֹנ֑וֹ (rə·ṣō·w·nōw) his will — 6 Occurrences
רְצוֹנְךָ֣ (rə·ṣō·wn·ḵā) your will — 1 Occurrence
רְצוֹנֶךָ֮ (rə·ṣō·w·ne·ḵā) will — 1 Occurrence
רְצוֹנָ֣ם (rə·ṣō·w·nām) desire — 1 Occurrence
רְצוּי֙ (rə·ṣui) may he be favored — 1 Occurrence
רְצוּצִים֙ (rə·ṣū·ṣîm) the oppressed — 1 Occurrence
רְקִ֥יעַ (rə·qî·a‘) expanse — 1 Occurrence
רְקֽוֹד׃ (rə·qō·wḏ) to dance — 1 Occurrence
רְשִֽׁים׃ (rə·šîm) was written — 3 Occurrences
רְשַׁ֗מְתָּ (rə·šam·tā) sign — 2 Occurrences
רְשַׁ֥ם (rə·šam) signed — 1 Occurrence
רְשָׁעִ֗ים (rə·šā·‘îm) wicked — 105 Occurrences
רְשָׁפֶ֕יהָ (rə·šā·p̄e·hā) flashes — 1 Occurrence
רְתֵ֔ת (rə·ṯêṯ) trembling — 1 Occurrence
רְתָחֶ֔יהָ (rə·ṯā·ḥe·hā) boil — 1 Occurrence
רְתָמִ֣ים (rə·ṯā·mîm) of the broom — 2 Occurrences
רְתֹ֧ם (rə·ṯōm) Harness — 1 Occurrence
רֳאִ֑י (ro·’î) who — 3 Occurrences
רִ֖יבוּ (rî·ḇū) Plead — 3 Occurrences
רִ֗יב (rîḇ) strife — 23 Occurrences
רִ֝בִּ֗יתָ (rib·bî·ṯā) profited — 1 Occurrence
רִ֝סְנ֗וֹ (ris·nōw) bridle — 1 Occurrence
רִ֣ם (rim) was lifted — 1 Occurrence
רִ֥יב (rîḇ) will vigorously — 2 Occurrences
רִ֭מָּה (rim·māh) worms — 4 Occurrences
רִ֭פְאוּת (rip̄·’ūṯ) will be healing — 1 Occurrence
רִ֭צַּץ (riṣ·ṣaṣ) has oppressed — 1 Occurrence
רִ֭צַּצְתָּ (riṣ·ṣaṣ·tā) crushed — 1 Occurrence
רִֽ֭יבְךָ (rî·ḇə·ḵā) Argue — 1 Occurrence
רִֽאשֹׁנ֑וֹת (ri·šō·nō·wṯ) the former — 2 Occurrences
רִֽאשֹׁנָ֑ה (ri·šō·nāh) front — 10 Occurrences
רִֽבְב֖וֹת (riḇ·ḇō·wṯ) the myriad — 2 Occurrences
רִֽחַמְתִּ֑יךְ (ri·ḥam·tîḵ) will have — 2 Occurrences
רִֽחַמְתִּ֔ים (ri·ḥam·tîm) have — 1 Occurrence
רִֽיבְכֶ֖ם (rî·ḇə·ḵem) your case — 1 Occurrence
רִֽיק׃ (rîq) A vain — 6 Occurrences
רִֽישׁ׃ (rîš) poverty — 1 Occurrence
רִֽצְפַ֥ת (riṣ·p̄aṯ) A mosaic — 1 Occurrence
רִֽצְפָ֔ה (riṣ·p̄āh) the pavement — 1 Occurrence
רִאשֹׁנִ֑ים (ri·šō·nîm) their ancestors — 5 Occurrences
רִאשׁ֥וֹן (ri·šō·wn) is to be the first — 8 Occurrences
רִבְּתָ֥ה (rib·bə·ṯāh) reared — 1 Occurrence
רִבְבָ֖ן ((riḇ·ḇān) and myriads — 1 Occurrence
רִבְלָ֑תָה (riḇ·lā·ṯāh) Riblah — 5 Occurrences
רִבְעֵיהֶ֑ם (riḇ·‘ê·hem) sides — 2 Occurrences
רִבְעֵיהֶ֖ן (riḇ·‘ê·hen) directions — 1 Occurrence
רִבְצָ֔הּ (riḇ·ṣāh) resting — 1 Occurrence
רִבְצָֽם׃ (riḇ·ṣām) their resting — 1 Occurrence
רִבְצֽוֹ׃ (riḇ·ṣōw) his resting — 1 Occurrence
רִבְקָ֑ה (riḇ·qāh) of Rebekah — 22 Occurrences
רִבֵּעִ֖ים (rib·bê·‘îm) and the fourth — 4 Occurrences
רִבֹּ֣אות (rib·bō·wṯ) myriad — 2 Occurrences
רִבֹּא֖וֹת (rib·bō·’ō·wṯ) tens — 1 Occurrence
רִבֹּתַ֣יִם (rib·bō·ṯa·yim) are myriads — 1 Occurrence
רִבּוֹ֒ (rib·bōw) thousand — 6 Occurrences
רִגְבֵ֫י (riḡ·ḇê) the clods — 1 Occurrence
רִגְז֗וּ (riḡ·zū) Tremble — 1 Occurrence
רִגְמָתָ֑ם (riḡ·mā·ṯām) their throng — 1 Occurrence
רִגְעֵי־ (riḡ·‘ê-) who — 1 Occurrence
רִדְפ֥וּ (riḏ·p̄ū) Pursue — 4 Occurrences
רִדְתָּֽהּ׃ (riḏ·tāh) falls — 1 Occurrence
רִדְתּ֤וֹ (riḏ·tōw) went — 1 Occurrence
רִוְּתָ֥ה (riw·wə·ṯāh) is satiated — 1 Occurrence
רִחַ֖קְתָּ (ri·ḥaq·tā) have extended — 1 Occurrence
רִחַ֣ק (ri·ḥaq) remove — 1 Occurrence
רִחַ֥ם (ri·ḥam) compassion — 1 Occurrence
רִיב֑וֹתָ (rî·ḇō·w·ṯā) complain — 1 Occurrence
רִיבִ֔י (rî·ḇî) my cause — 7 Occurrences
רִיבֵ֔ךְ (rî·ḇêḵ) your case — 1 Occurrence
רִיבֵ֥י (rî·ḇê) cause — 1 Occurrence
רִיבֶ֑ךָ (rî·ḇe·ḵā) cause — 2 Occurrences
רִיבַ֔י (rî·ḇay) of Ribai — 2 Occurrences
רִיבָ֑ם (rî·ḇām) their case — 3 Occurrences
רִיבָ֣ה (rî·ḇāh) Contend — 3 Occurrences
רִיבֹ֖ת (rî·ḇōṯ) of dispute — 1 Occurrence
רִידָיו ((rî·ḏāw) alive — 1 Occurrence
רִיר֖וֹ (rî·rōw) spittle — 1 Occurrence
רִישׁ֑וֹ (rî·šōw) his poverty — 1 Occurrence
רִכְבִּ֛י (riḵ·bî) chariots — 2 Occurrences
רִכְבָּ֔הּ (riḵ·bāh) her chariots — 1 Occurrence
רִכְבּ֑וֹ (riḵ·bōw) his chariot — 11 Occurrences
רִמִּיתִ֔נִי (rim·mî·ṯi·nî) deceived — 1 Occurrence
רִמִּיתֶ֨ם (rim·mî·ṯem) deceived — 1 Occurrence
רִמִּיתָֽנִי׃ (rim·mî·ṯā·nî) deceived — 2 Occurrences
רִמָּ֑נִי (rim·mā·nî) deceived — 1 Occurrence
רִמָּ֣ה (rim·māh) deceives — 1 Occurrence
רִמֹּנִֽי׃ (rim·mō·nî) of my pomegranates — 1 Occurrence
רִמֹּנִים֙ (rim·mō·nîm) of pomegranates — 4 Occurrences
רִמֹּנֵי֙ (rim·mō·nê) pomegranates — 2 Occurrences
רִמּ֔וּנִי (rim·mū·nî) deceived — 1 Occurrence
רִמּ֖וֹן (rim·mō·wn) of Hadadrimmon — 1 Occurrence
רִמּ֖וֹן (rim·mō·wn) Rimmon — 11 Occurrences
רִמּ֛וֹן (rim·mō·wn) En-rimmon — 1 Occurrence
רִמּ֞וֹן (rim·mō·wn) the pomegranate — 1 Occurrence
רִמּֽוֹן׃ (rim·mō·wn) and Gath-rimmon — 4 Occurrences
רִמּוֹנ֖וֹ (rim·mō·w·nōw) Rimmono — 1 Occurrence
רִנְנַ֣ת (rin·naṯ) the triumphing — 1 Occurrence
רִנָּֽה׃ (rin·nāh) A shout — 14 Occurrences
רִנָּתִ֗י (rin·nā·ṯî) to my cry — 4 Occurrences
רִנָּתָֽם׃ (rin·nā·ṯām) their cry — 3 Occurrences
רִפִּ֙אתִי֙ (rip·pi·ṯî) have purified — 1 Occurrence
רִפֵּאתֶ֗ם (rip·pê·ṯem) healed — 1 Occurrence
רִפַּ֥דְתִּי (rip·paḏ·tî) make — 1 Occurrence
רִפָּֽה׃ (rip·pāh) and loosens — 1 Occurrence
רִפִּ֣ינוּ ((rip·pî·nū) healing — 1 Occurrence
רִצְפָּ֑ה (riṣ·pāh) A burning — 1 Occurrence
רִצְפָּ֣ה (riṣ·pāh) was Rizpah — 4 Occurrences
רִקְמָ֑ה (riq·māh) embroidered — 2 Occurrences
רִקְמָתֵ֖ךְ (riq·mā·ṯêḵ) your embroidered — 1 Occurrence
רִקְמָתַ֖יִם (riq·mā·ṯa·yim) embroidery — 1 Occurrence
רִקְמָתָ֖ם (riq·mā·ṯām) their embroidered — 1 Occurrence
רִקָּב֣וֹן (riq·qā·ḇō·wn) rotten — 1 Occurrence
רִקֻּחָ֑יִךְ (riq·qu·ḥā·yiḵ) your perfumes — 1 Occurrence
רִקֻּעֵ֤י (riq·qu·‘ê) hammered — 1 Occurrence
רִשְׁע֖וֹ (riš·‘ōw) their wickedness — 2 Occurrences
רִשְׁעֵ֖נוּ (riš·‘ê·nū) our wickedness — 1 Occurrence
רִשְׁעֵי־ (riš·‘ê-) the wicked — 3 Occurrences
רִשְׁעֶ֑ךָ (riš·‘e·ḵā) your wickedness — 1 Occurrence
רִשְׁעָ֔ה (riš·‘āh) wickedness — 4 Occurrences
רִשְׁעָת֖וֹ (riš·‘ā·ṯōw) to his guilt — 1 Occurrence
רִשְׁעָתַ֔יִם (riš·‘ā·ṯa·yim) of Cushan-rishathaim — 4 Occurrences
רִשְׁפֵּ֕י (riš·pê) are flashes — 1 Occurrence
רִשְׁפֵי־ (riš·p̄ê-) the flaming — 1 Occurrence
רִשְׁתִּי֙ (riš·tî) my net — 4 Occurrences
רִשְׁתָּ֑ם (riš·tām) their net — 2 Occurrences
רֵ֑עַ (rê·a‘) aloud — 1 Occurrence
רֵ֔ק (rêq) was empty — 2 Occurrences
רֵ֖ד (rêḏ) Go — 12 Occurrences
רֵ֗עַ (rê·a‘) friend — 4 Occurrences
רֵ֗שׁ (rêš) take — 2 Occurrences
רֵ֠כָב (rê·ḵāḇ) of Rechab — 1 Occurrence
רֵ֣אשׁ (rêš) poverty — 1 Occurrence
רֵ֣יחַ (rê·aḥ) smelled — 30 Occurrences
רֵ֣ישׁ (rêš) Poverty — 1 Occurrence
רֵ֥אשׁ (rêš) the summary — 1 Occurrence
רֵּ֣ים (rêm) will the wild — 2 Occurrences
רֵֽאשְׁהוֹן֙ (rê·šə·hō·wn) of their head — 1 Occurrence
רֵֽיעֲכֶֽם׃ (rê·‘ă·ḵem) your friend — 1 Occurrence
רֵֽעֲךָ֖ (rê·‘ă·ḵā) your neighbor — 5 Occurrences
רֵֽעֵיהֶ֑ם (rê·‘ê·hem) their neighbors — 2 Occurrences
רֵאשִׁ֖י (rê·šî) my mind — 4 Occurrences
רֵאשִׁ֤ית (rê·šîṯ) the beginning — 28 Occurrences
רֵאשִׁין֙ (rê·šîn) heads — 1 Occurrence
רֵאשִׁיתְךָ֣ (rê·šî·ṯə·ḵā) your beginning — 1 Occurrence
רֵאשִׁיתָ֛ם (rê·šî·ṯām) the first — 1 Occurrence
רֵאשֵׁהּ֙ (rê·šêh) the head — 3 Occurrences
רֵאשֶׁ֑ךָ (rê·še·ḵā) your poverty — 1 Occurrence
רֵאשָׁ֖ה (rê·šāh) are the head — 1 Occurrence
רֵאשָׁ֛ךְ (rê·šāḵ) your mind — 1 Occurrence
רֵחַ֖יִם (rê·ḥa·yim) A handmill — 3 Occurrences
רֵיחֵ֗נוּ (rê·ḥê·nū) our savour — 1 Occurrence
רֵיחֽוֹ׃ (rê·ḥōw) fragrance — 1 Occurrence
רֵיקִים֙ (rê·qîm) worthless — 3 Occurrences
רֵיקָ֣ם (rê·qām) empty-handed — 15 Occurrences
רֵישֶׁ֑ךָ (rê·še·ḵā) your poverty — 1 Occurrence
רֵישָֽׁם׃ (rê·šām) is their poverty — 1 Occurrence
רֵכָ֗ב (rê·ḵāḇ) Rechab — 11 Occurrences
רֵכָֽה׃ (rê·ḵāh) of Recah — 1 Occurrence
רֵמִ֣ים (rê·mîm) of the wild — 1 Occurrence
רֵע֑וֹ (rê·‘ōw) noise — 1 Occurrence
רֵעִ֑ים (rê·‘îm) friends — 5 Occurrences
רֵעִ֣י (rê·‘î) my neighbor's — 2 Occurrences
רֵעֵ֗הוּ (rê·‘ê·hū) another — 82 Occurrences
רֵעֵ֣י (rê·‘ê) friends — 1 Occurrence
רֵעֶ֙יהָ֙ (rê·‘e·hā) her friends — 1 Occurrence
רֵעֶ֣יךָ (rê·‘e·ḵā) are your thoughts — 1 Occurrence
רֵעֶ֥ה (rê·‘eh) friend — 3 Occurrences
רֵעֶ֥יךָ (rê·‘e·ḵā) and your friends — 3 Occurrences
רֵעֶֽךָ׃ (rê·‘e·ḵā) brother — 16 Occurrences
רֵעַ֙יִךְ֙ (rê·‘a·yiḵ) your neighbors — 1 Occurrence
רֵעָ֑י (rê·‘āy) my friends — 2 Occurrences
רֵעָ֖ה (rê·‘āh) had been his friend — 1 Occurrence
רֵעָיו֮ (rê·‘āw) friends — 1 Occurrence
רֵעוֹתֶ֑יהָ (rê·‘ō·w·ṯe·hā) her companions — 1 Occurrence
רֵקִ֔ים (rê·qîm) and empty — 4 Occurrences
רֵקָ֑ה (rê·qāh) empty — 1 Occurrence
רֶ֑שַׁע (re·ša‘) Wickedness — 17 Occurrences
רֶ֔בַע (re·ḇa‘) and Reba — 2 Occurrences
רֶ֔סֶן (re·sen) and Resen — 1 Occurrence
רֶ֖גֶל (re·ḡel) foot — 13 Occurrences
רֶ֖חֶם (re·ḥem) the wombs — 10 Occurrences
רֶ֖כֶב (re·ḵeḇ) chariots — 39 Occurrences
רֶ֖שֶׁף (re·šep̄) plague — 3 Occurrences
רֶ֙קֶם֙ (re·qem) and Rekem — 2 Occurrences
רֶ֣בַע (re·ḇa‘) one-fourth — 2 Occurrences
רֶ֣וַח (re·waḥ) relief — 1 Occurrence
רֶ֣שֶׁת (re·šeṯ) of network — 6 Occurrences
רֶ֤דֶת (re·ḏeṯ) come — 1 Occurrence
רֶ֥מֶשׂ (re·meś) creeps — 8 Occurrences
רֶ֥פֶשׁ (re·p̄eš) refuse — 1 Occurrence
רֶ֧גֶם (re·ḡem) Regem — 1 Occurrence
רֶ֧גַע (re·ḡa‘) moment — 9 Occurrences
רַ֔ב (raḇ) A great — 10 Occurrences
רַ֔דְנוּ (raḏ·nū) roam — 1 Occurrence
רַ֔עַשׁ (ra·‘aš) an earthquake — 6 Occurrences
רַ֖חַם (ra·ḥam) of Raham — 1 Occurrence
רַ֖ע (ra‘) evil — 125 Occurrences
רַ֙צְתָּה֙ (raṣ·tāh) have run — 1 Occurrence
רַ֛עַל (ra·‘al) reeling — 1 Occurrence
רַ֝כָּ֗ה (rak·kāh) soft — 2 Occurrences
רַ֠בִּים (rab·bîm) the archers — 1 Occurrence
רַ֠מְיָה (ram·yāh) Ramiah — 1 Occurrence
רַ֣ד (raḏ) gone — 1 Occurrence
רַ֣צְתִּי (raṣ·tî) will run — 1 Occurrence
רַ֤חַם (ra·ḥam) A damsel — 4 Occurrences
רַ֤ךְ (raḵ) A tender — 5 Occurrences
רַ֥הַב (ra·haḇ) Rahab — 3 Occurrences
רַ֥עַם (ra·‘am) and the thunder — 2 Occurrences
רַ֥ק (raq) only — 106 Occurrences
רַ֧בְתָּ (raḇ·tā) have pleaded — 1 Occurrence
רַ֧ע (ra‘) afflict — 1 Occurrence
רַ֭וֵּה (raw·wêh) water — 1 Occurrence
רַ֭חַב (ra·ḥaḇ) A broad — 1 Occurrence
רַ֭עֲנָן (ra·‘ă·nān) A green — 1 Occurrence
רַֽחֲבַת־ (ra·ḥă·ḇaṯ-) large — 5 Occurrences
רַֽעַמְיָ֨ה (ra·‘am·yāh) Raamiah — 1 Occurrence
רַבְּתָ֑א (rab·bə·ṯā) the great — 1 Occurrence
רַבְרְבִ֔ין (raḇ·rə·ḇîn) great — 1 Occurrence
רַבְרְבָ֤ן (raḇ·rə·ḇān) great — 5 Occurrences
רַבְרְבָנ֔וֹהִי (raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî) of his nobles — 1 Occurrence
רַבְרְבָתָ֔א (raḇ·rə·ḇā·ṯā) of the great — 2 Occurrences
רַבִּ֔ים (rab·bîm) of Bath-rabbim — 1 Occurrence
רַבִּ֗י (rab·bî) promoted — 1 Occurrence
רַבִּֽים׃ (rab·bîm) many — 172 Occurrences
רַבֵּ֥י (rab·bê) the leading — 1 Occurrence
רַבֶּ֥ה (rab·beh) Increase — 1 Occurrence
רַבַּ֥ת (rab·baṯ) many — 10 Occurrences
רַבַּ֨ת (rab·baṯ) Rabbah — 2 Occurrences
רַבָּ֑תָה (rab·bā·ṯāh) to Rabbah — 1 Occurrence
רַבָּ֗יו (rab·bāw) his arrows — 1 Occurrence
רַבָּ֛ה (rab·bāh) was great — 36 Occurrences
רַבָּ֣א (rab·bā) the great — 3 Occurrences
רַבָּ֣תִי (rab·bā·ṯî) was full — 2 Occurrences
רַבָּֽה׃ (rab·bāh) Rabbah — 7 Occurrences
רַבּ֔וֹת (rab·bō·wṯ) large — 30 Occurrences
רַבּ֣וּ (rab·bū) have increased — 8 Occurrences
רַבּ֣וּ (rab·bū) abundance — 4 Occurrences
רַגְל֕וֹהִי (raḡ·lō·w·hî) feet — 2 Occurrences
רַגְל֖וֹ (raḡ·lōw) foot — 12 Occurrences
רַגְלְךָ֖ (raḡ·lə·ḵā) of your foot — 16 Occurrences
רַגְלְכֶ֛ם (raḡ·lə·ḵem) of your foot — 2 Occurrences
רַגְלִ֑י (raḡ·lî) my foot — 6 Occurrences
רַגְלִ֛י (raḡ·lî) foot — 11 Occurrences
רַגְלִ֥ים ׀ (raḡ·lîm) footmen — 1 Occurrence
רַגְלֵ֣י (raḡ·lê) of the feet — 11 Occurrences
רַגְלֵֽינוּ׃ (raḡ·lê·nū) our feet — 2 Occurrences
רַגְלֵֽנוּ׃ (raḡ·lê·nū) our feet — 1 Occurrence
רַגְלֵיהֶ֔ם (raḡ·lê·hem) their feet — 13 Occurrences
רַגְלֵיהֶ֖ם ((raḡ·lê·hem) waste — 2 Occurrences
רַגְלֵיכֶ֑ם (raḡ·lê·ḵem) your feet — 7 Occurrences
רַגְלֵךְ֙ (raḡ·lêḵ) your feet — 1 Occurrence
רַגְלֶ֔יךָ (raḡ·le·ḵā) your feet — 4 Occurrences
רַגְלֶ֗יהָ (raḡ·le·hā) her legs — 7 Occurrences
רַגְלַ֖י ((raḡ·lay) be able to endure — 23 Occurrences
רַגְלַ֙יִן֙ (raḡ·la·yin) feet — 1 Occurrence
רַגְלַ֛יִךְ (raḡ·la·yiḵ) your feet — 4 Occurrences
רַגְלַיָּ֣א (raḡ·lay·yā) the feet — 2 Occurrences
רַגְלָ֑יִם (raḡ·lā·yim) feet — 6 Occurrences
רַגְלָ֔יו (raḡ·lāw) his feet — 32 Occurrences
רַגְלָ֖ם (raḡ·lām) feet — 4 Occurrences
רַגְלָ֗הּ (raḡ·lāh) of her foot — 2 Occurrences
רַגָּ֔ז (rag·gāz) A trembling — 1 Occurrence
רַדַּ֖י (rad·day) Raddai — 1 Occurrence
רַהִיטֵ֖נוּ ((ra·hî·ṭê·nū) rafter — 1 Occurrence
רַח֖וּם (ra·ḥūm) compassionate — 5 Occurrences
רַחְמָ֑הּ (raḥ·māh) her womb — 4 Occurrences
רַחְצִ֗י (raḥ·ṣî) is My washbowl — 2 Occurrences
רַחֲבֵ֣י (ra·ḥă·ḇê) wide — 1 Occurrence
רַחֲבֵי־ (ra·ḥă·ḇê-) the expanse — 1 Occurrence
רַחֲמִים֙ (ra·ḥă·mîm) compassion — 4 Occurrences
רַחֲמֶ֣יךָ (ra·ḥă·me·ḵā) your compassion — 8 Occurrences
רַחֲמֶיהָ֮ (ra·ḥă·me·hā) her bowels — 1 Occurrence
רַחֲמָ֣נִיּ֔וֹת (ra·ḥă·mā·nî·yō·wṯ) of compassionate — 1 Occurrence
רַחֲמָיו֙ (ra·ḥă·māw) was deeply — 6 Occurrences
רַחֲמָתַ֙יִם֙ (ra·ḥă·mā·ṯa·yim) two — 1 Occurrence
רַחֲקִ֤י (ra·ḥă·qî) will be far — 1 Occurrence
רַחִיקִ֥ין (ra·ḥî·qîn) keep — 1 Occurrence
רַחֵ֥ם (ra·ḥêm) will surely — 2 Occurrences
רַךְ־ (raḵ-) was tender — 2 Occurrences
רַכִּ֔ים (rak·kîm) are frail — 1 Occurrence
רַכָּ֛ב (rak·kāḇ) A horseman — 1 Occurrence
רַכּ֑וֹת (rak·kō·wṯ) were weak — 2 Occurrences
רַכּ֖וּ (rak·kū) were softer — 1 Occurrence
רַנְּנ֣וּ (ran·nə·nū) Sing — 2 Occurrences
רַנֵּ֥ן (ran·nên) will sing — 1 Occurrence
רַעְי֥וֹן (ra‘·yō·wn) is striving — 1 Occurrence
רַעְיָתִֽי׃ (ra‘·yā·ṯî) my darling — 9 Occurrences
רַעְיוֹנַ֣י (ra‘·yō·w·nay) my thoughts — 1 Occurrence
רַעְיוֹנָ֔ךְ (ra‘·yō·w·nāḵ) your thoughts — 1 Occurrence
רַעְיוֹנָךְ֙ (ra‘·yō·w·nāḵ) your thoughts — 1 Occurrence
רַעְמְסֵ֑ס (ra‘·mə·sês) of Rameses — 1 Occurrence
רַעְמָ֖א (ra‘·mā) of Raamah — 1 Occurrence
רַעְמָ֖ה (ra‘·māh) of Raamah — 1 Occurrence
רַעְמָֽה׃ (ra‘·māh) thunder — 1 Occurrence
רַעֲב֥וֹן (ra·‘ă·ḇō·wn) the famine — 2 Occurrences
רַעֲנָֽנָה׃ (ra·‘ă·nā·nāh) shall not be green — 2 Occurrences
רַעֲנָן׃ (ra·‘ă·nān) green — 16 Occurrences
רַעַמְךָ֨ ׀ (ra·‘am·ḵā) of your thunder — 2 Occurrences
רַעַמְסֵֽס׃ (ra·‘am·sês) and Raamses — 1 Occurrence
רַפְּד֖וּנִי (rap·pə·ḏū·nî) Refresh — 1 Occurrence
רַפְסֹד֖וֹת (rap̄·sō·ḏō·wṯ) rafts — 1 Occurrence
רַצּ֔וֹתִי (raṣ·ṣō·w·ṯî) oppressed — 1 Occurrence
רַצּוֹתָ֑נוּ (raṣ·ṣō·w·ṯā·nū) oppressed — 1 Occurrence
רַקַּ֥ת (raq·qaṯ) Rakkath — 1 Occurrence
רַקָּתֵ֔ךְ (raq·qā·ṯêḵ) your temples — 2 Occurrences
רַקָּתֽוֹ׃ (raq·qā·ṯōw) his temple — 1 Occurrence
רַתַּ֣ח (rat·taḥ) vigorously — 1 Occurrence
רָ֑עַד (rā·‘aḏ) trembling — 1 Occurrence
רָ֑צוּ (rā·ṣū) ran — 1 Occurrence
רָ֑שׁ (rāš) to take — 2 Occurrences
רָ֔ב (rāḇ) great — 138 Occurrences
רָ֔ם (rām) Ram — 5 Occurrences
רָ֖ז (rāz) mystery — 1 Occurrence
רָ֘א֤וּךָ (rā·’ū·ḵā) saw — 3 Occurrences
רָ֘חַ֤שׁ (rā·ḥaš) overflows — 1 Occurrence
רָ֘עֵ֤ב (rā·‘êḇ) famish — 3 Occurrences
רָ֝ב (rāḇ) out — 1 Occurrence
רָ֝גַ֗ע (rā·ḡa‘) hardens — 2 Occurrences
רָ֠אָם (rā·’ām) saw — 1 Occurrence
רָ֠חָב (rā·ḥāḇ) Rahab — 1 Occurrence
רָ֣אמַת (rā·maṯ) Ramath — 1 Occurrence
רָ֣חֲקָה (rā·ḥă·qāh) is far — 3 Occurrences
רָ֣חֲקוּ (rā·ḥă·qū) me stand — 6 Occurrences
רָ֣ץ (rāṣ) ran — 10 Occurrences
רָ֣ר (rār) run — 1 Occurrence
רָ֤חַב (rā·ḥaḇ) speaks — 1 Occurrence
רָ֥שׁ (rāš) I am — 13 Occurrences
רָ֭עָב (rā·‘āḇ) A famine — 1 Occurrence
רָ֭שָׁע (rā·šā‘) the wicked — 16 Occurrences
רָֽאשֵׁיכֶ֥ם (rā·šê·ḵem) your heads — 6 Occurrences
רָֽגֶל׃ (rā·ḡel) foot — 6 Occurrences
רָֽגַע׃ (rā·ḡa‘) instant — 3 Occurrences
רָֽדְפ֔וּ (rā·ḏə·p̄ū) pursue — 2 Occurrences
רָֽדְפִי־ ((rā·ḏə·p̄î-) follow — 1 Occurrence
רָֽהַב׃ (rā·haḇ) of Rahab — 3 Occurrences
רָֽחֲפוּ֙ (rā·ḥă·p̄ū) tremble — 1 Occurrence
רָֽכְשׁוּ֙ (rā·ḵə·šū) had acquired — 1 Occurrence
רָֽכֶב׃ (rā·ḵeḇ) chariots — 3 Occurrences
רָֽם׃ (rām) A loud — 5 Occurrences
רָֽמָתֵ֔ךְ (rā·mā·ṯêḵ) A high — 1 Occurrence
רָֽמּוּ׃ (rām·mū) high — 1 Occurrence
רָֽעָתָ֑ם (rā·‘ā·ṯām) their hurt — 15 Occurrences
רָא֣וֹ (rā·’ōw) see — 2 Occurrences
רָא֣וּנִי (rā·’ū·nî) saw — 1 Occurrence
רָא֤וּהָ (rā·’ū·hā) saw — 2 Occurrences
רָאֲתָה֙ (rā·’ă·ṯāh) saw — 11 Occurrences
רָאִ֑ית (rā·’îṯ) see — 1 Occurrence
רָאִ֑יתָה (rā·’î·ṯāh) have seen — 5 Occurrences
רָאִ֔יתָ (rā·’î·ṯā) encountered — 10 Occurrences
רָאִ֛יתִי (rā·’î·ṯî) have seen — 88 Occurrences
רָאִינוּ֮ (rā·’î·nū) plainly — 14 Occurrences
רָאָ֔ם (rā·’ām) saw — 1 Occurrence
רָאָ֖הוּ (rā·’ā·hū) has seen — 2 Occurrences
רָאָ֨ה (rā·’āh) saw — 35 Occurrences
רָאָֽתְךָ׃ (rā·’ā·ṯə·ḵā) sees — 1 Occurrence
רָאֹ֥ה (rā·’ōh) have surely — 2 Occurrences
רָאֹ֥ות ((rā·’ō·wṯ) advise self — 1 Occurrence
רָאֽוּ׃ (rā·’ū) see — 48 Occurrences
רָאמ֣וֹת (rā·mō·wṯ) Coral — 1 Occurrence
רָאמֹ֤ת (rā·mōṯ) and Ramoth — 4 Occurrences
רָאשִֽׁים׃ (rā·šîm) rivers — 19 Occurrences
רָאשִׁ֑ים (rā·šîm) of the poor — 1 Occurrence
רָאשֵׁ֥י (rā·šê) the tops — 75 Occurrences
רָאשֵׁיהֶ֛ם (rā·šê·hem) their tops — 13 Occurrences
רָאשֵׁיהֶֽן׃ (rā·šê·hen) their heads — 1 Occurrence
רָאשֶׁ֣יהָ ׀ (rā·še·hā) her leaders — 1 Occurrence
רָב֖וּ (rā·ḇū) had increased — 5 Occurrences
רָב֖וּ (rā·ḇū) quarrel — 2 Occurrences
רָב֙ (rāḇ) strive — 4 Occurrences
רָב֤וּעַ (rā·ḇū·a‘) shall be square — 7 Occurrences
רָבְתָ֥ה (rā·ḇə·ṯāh) been great — 1 Occurrence
רָבַ֣דְתִּי (rā·ḇaḏ·tî) have spread — 1 Occurrence
רָבַ֧ץ (rā·ḇaṣ) lies — 1 Occurrence
רָבָ֑צָה (rā·ḇā·ṣāh) lay — 1 Occurrence
רָב־ (rāḇ-) in abundance — 1 Occurrence
רָב־ (rāḇ-) Abundant — 4 Occurrences
רָג֥וֹם (rā·ḡō·wm) shall certainly — 2 Occurrences
רָגְזָ֖ה (rā·ḡə·zāh) trembled — 4 Occurrences
רָגְשׁ֣וּ (rā·ḡə·šū) an uproar — 1 Occurrence
רָגַ֨ל ׀ (rā·ḡal) slander — 1 Occurrence
רָד֙ (rāḏ) unruly — 1 Occurrence
רָדְפ֨וֹ (rā·ḏə·p̄ōw) pursued — 1 Occurrence
רָדַ֞ף (rā·ḏap̄) pursued — 3 Occurrences
רָדָ֑פוּ (rā·ḏā·p̄ū) have persecuted — 1 Occurrence
רָדָ֥ה (rā·ḏāh) had scraped — 1 Occurrence
רָוֶ֔ה (rā·weh) A watered — 2 Occurrences
רָז֣וֹן (rā·zō·wn) a wasting — 3 Occurrences
רָזִ֔ין (rā·zîn) mysteries — 2 Occurrences
רָזִי־ (rā·zî-) Woe — 2 Occurrences
רָזַיָּ֛א (rā·zay·yā) mysteries — 1 Occurrence
רָזָ֔ה (rā·zāh) will starve — 1 Occurrence
רָזָ֖ה (rā·zāh) mystery — 4 Occurrences
רָזָ֗ה (rā·zāh) lean — 2 Occurrences
רָזָ֥א (rā·zā) mystery — 1 Occurrence
רָזֽוֹן׃ (rā·zō·wn) prince's — 1 Occurrence
רָח֣וֹק (rā·ḥō·wq) space — 8 Occurrences
רָחְבָּ֑ן (rā·ḥə·bān) was their width — 1 Occurrence
רָחְבָּ֔הּ (rā·ḥə·bāh) breadth — 9 Occurrences
רָחְבּ֔וֹ (rā·ḥə·bōw) wide — 15 Occurrences
רָחֵ֣ל (rā·ḥêl) is Rachel — 32 Occurrences
רָחַ֛צְתְּ (rā·ḥaṣt) bathed — 1 Occurrence
רָחַ֣ץ (rā·ḥaṣ) had washed — 3 Occurrences
רָחַ֤ק (rā·ḥaq) is far — 2 Occurrences
רָחַ֥צְתִּי (rā·ḥaṣ·tî) have washed — 1 Occurrence
רָחָ֑צוּ (rā·ḥā·ṣū) bathed — 2 Occurrences
רָחָ֖ב (rā·ḥāḇ) was Rahab — 4 Occurrences
רָחָ֣ב (rā·ḥāḇ) As a wide — 1 Occurrence
רָטֹ֣ב (rā·ṭōḇ) thrives — 1 Occurrence
רָכְב֥וּ (rā·ḵə·ḇū) rode — 1 Occurrence
רָכִיל֙ (rā·ḵîl) A slanderer — 6 Occurrences
רָכַ֣בְתָּ (rā·ḵaḇ·tā) have ridden — 1 Occurrence
רָכַ֤ב (rā·ḵaḇ) has ridden — 1 Occurrence
רָכָ֔שׁ (rā·ḵāš) had gathered — 3 Occurrences
רָכָ֔שׁוּ (rā·ḵā·šū) had accumulated — 1 Occurrence
רָמ֣וֹת (rā·mō·wṯ) haughty — 3 Occurrences
רָמ֣וּ (rā·mū) haughty — 2 Occurrences
רָמְחֵיהֶ֖ם (rā·mə·ḥê·hem) spears — 1 Occurrence
רָמִ֥ים (rā·mîm) the haughty — 3 Occurrences
רָמָ֖ה (rā·māh) A high — 1 Occurrence
רָמָ֖ה (rā·māh) Ramah — 1 Occurrence
רָמָ֥ה (rā·māh) has hurled — 3 Occurrences
רָמָֽה׃ (rā·māh) an high — 9 Occurrences
רָמֹ֥ת (rā·mōṯ) Ramoth — 15 Occurrences
רָמֹתַ֔יִךְ (rā·mō·ṯa·yiḵ) your high — 1 Occurrence
רָמוּתֶֽךָ׃ (rā·mū·ṯe·ḵā) your refuse — 1 Occurrence
רָנִּ֥י (rān·nî) Shout — 3 Occurrences
רָנֵּ֥י (rān·nê) songs — 1 Occurrence
רָנּ֨וּ (rān·nū) Shout — 3 Occurrences
רָע֖וֹת (rā·‘ō·wṯ) displeased — 19 Occurrences
רָע֖וּ (rā·‘ū) will pasture — 2 Occurrences
רָעֲמ֖וּ (rā·‘ă·mū) are troubled — 1 Occurrence
רָעֲשׁ֖וּ (rā·‘ă·šū) tremble — 2 Occurrences
רָעִ֖ים (rā·‘îm) were wicked — 18 Occurrences
רָעֵ֛ב (rā·‘êḇ) are hungry — 3 Occurrences
רָעֵ֣י (rā·‘ê) the worst — 1 Occurrence
רָעַ֥ת (rā·‘aṯ) evil — 11 Occurrences
רָעַתְכֶ֤ם (rā·‘aṯ·ḵem) your wickedness — 2 Occurrences
רָעָ֑ה (rā·‘āh) devise — 1 Occurrence
רָעָ֔שָׁה (rā·‘ā·šāh) quaked — 4 Occurrences
רָעָ֖ב (rā·‘āḇ) A famine — 26 Occurrences
רָעָ֗ה (rā·‘āh) hurt — 127 Occurrences
רָעָתִֽי׃ (rā·‘ā·ṯî) my hurt — 8 Occurrences
רָעָתֵ֖כִי (rā·‘ā·ṯê·ḵî) evil — 1 Occurrence
רָעָתֵ֗ךְ (rā·‘ā·ṯêḵ) is evil — 5 Occurrences
רָעָתֶֽךָ׃ (rā·‘ā·ṯe·ḵā) adversity — 5 Occurrences
רָעָתָ֑הּ (rā·‘ā·ṯāh) her wickedness — 1 Occurrence
רָעָתֽוֹ׃ (rā·‘ā·ṯōw) his harm — 3 Occurrences
רָעֹ֣תֵכֶ֔ם (rā·‘ō·ṯê·ḵem) wickedness — 1 Occurrence
רָעוֹתֵיכֶ֣ם (rā·‘ō·w·ṯê·ḵem) your adversities — 2 Occurrences
רָפ֣וֹת (rā·p̄ō·wṯ) weak — 2 Occurrences
רָפ֣וּ (rā·p̄ū) are limp — 1 Occurrence
רָפְסָ֑ה (rā·p̄ə·sāh) and trampled — 2 Occurrences
רָפְתָ֤ה (rā·p̄ə·ṯāh) subsided — 2 Occurrences
רָפָ֥ה (rā·p̄āh) Rapha — 1 Occurrence
רָפָ֨ה (rā·p̄āh) has drawn — 1 Occurrence
רָפָא֙ (rā·p̄ā) of Beth-rapha — 1 Occurrence
רָפֽוּא׃ (rā·p̄ū) of Raphu — 1 Occurrence
רָצ֔וֹן (rā·ṣō·wn) favor — 15 Occurrences
רָצ֣וֹא (rā·ṣō·w) ran — 1 Occurrence
רָצ֣וּ (rā·ṣū) find — 1 Occurrence
רָצ֣וּף (rā·ṣūp̄) fitted — 1 Occurrence
רָצְתָ֥ה (rā·ṣə·ṯāh) had enjoyed — 2 Occurrences
רָצִ֣יתָ (rā·ṣî·ṯā) showed — 1 Occurrence
רָצִ֥ים (rā·ṣîm) runners — 3 Occurrences
רָצָ֔ה (rā·ṣāh) took — 2 Occurrences
רָצָ֔ם (rā·ṣām) accept — 2 Occurrences
רָצֹ֙חַ֙ (rā·ṣō·aḥ) murder — 1 Occurrence
רָצוּץ֙ (rā·ṣūṣ) A bruised — 1 Occurrence
רָקְד֣וּ (rā·qə·ḏū) skipped — 1 Occurrence
רָקִ֖יעַ (rā·qî·a‘) an expanse — 2 Occurrences
רָקָ֛ב (rā·qāḇ) Decay — 1 Occurrence
רָשַׁ֖עְתִּי (rā·ša‘·tî) acted — 3 Occurrences
רָשָֽׁעְנוּ׃ (rā·šā·‘ə·nū) have acted — 2 Occurrences
רָשָֽׁע׃ (rā·šā‘) wicked — 75 Occurrences
רָשָׁ֔ע (rā·šā‘) his wicked — 1 Occurrence
רָשׁ֣וּ (rā·šū) lack — 1 Occurrence
רֹ֑גֶז (rō·ḡez) raging — 3 Occurrences
רֹ֔אשׁ (rōš) the head — 146 Occurrences
רֹ֖אשׁ (rōš) poisonous — 7 Occurrences
רֹ֖חַב (rō·ḥaḇ) the width — 34 Occurrences
רֹ֖מַח (rō·maḥ) A spear — 2 Occurrences
רֹ֝אָ֗יו (rō·’āw) have seen — 1 Occurrence
רֹ֝דְפַ֗י (rō·ḏə·p̄ay) pursue — 5 Occurrences
רֹ֝עִ֗י (rō·‘î) is my shepherd — 1 Occurrence
רֹ֣ב (rōḇ) to the extent — 6 Occurrences
רֹ֣בַע (rō·ḇa‘) the fourth — 1 Occurrence
רֹ֣נִּי (rōn·nî) cry — 1 Occurrence
רֹ֣עֵה (rō·‘êh) was a keeper — 26 Occurrences
רֹ֣עֵי (rō·‘ê) are shepherds — 4 Occurrences
רֹ֣פֶא (rō·p̄e) will heal — 2 Occurrences
רֹ֣תֶם (rō·ṯem) A juniper — 2 Occurrences
רֹ֤עוּ (rō·‘ū) be broken — 1 Occurrence
רֹ֥עַ (rō·a‘) of the evil — 10 Occurrences
רֹ֥עָה (rō·‘āh) is broken — 1 Occurrence
רֹ֥קַח (rō·qaḥ) A perfume — 2 Occurrences
רֹ֨דְפֵיהֶ֜ם (rō·ḏə·p̄ê·hem) and their pursuers — 1 Occurrence
רֹ֭אַי (rō·’ay) see — 2 Occurrences
רֹ֭עָה (rō·‘āh) a broken — 1 Occurrence
רֹֽאֵיהֶם֙ (rō·’ê·hem) see — 1 Occurrence
רֹֽזְנִ֑ים (rō·zə·nîm) rulers — 1 Occurrence
רֹֽחֲצוֹת֙ (rō·ḥă·ṣō·wṯ) Bathed — 1 Occurrence
רֹֽכְבִים֙ (rō·ḵə·ḇîm) rode — 7 Occurrences
רֹֽכְלָ֑יִךְ (rō·ḵə·lā·yiḵ) were your traders — 6 Occurrences
רֹֽכַלְתֵּ֔ךְ (rō·ḵal·têḵ) traded — 2 Occurrences
רֹֽמְמָ֑תְהוּ (rō·mə·mā·ṯə·hū) made — 1 Occurrence
רֹֽק׃ (rōq) spitting — 1 Occurrence
רֹא֔וֹת (rō·’ō·wṯ) see — 7 Occurrences
רֹאִ֑י (rō·’î) Beer-lahai-roi — 3 Occurrences
רֹאִ֨ים (rō·’îm) perceived — 11 Occurrences
רֹאִֽי׃ (rō·’î) remained — 1 Occurrence
רֹאֵ֖נוּ (rō·’ê·nū) sees — 1 Occurrence
רֹאֵי֙ (rō·’ê) had access — 1 Occurrence
רֹאֶ֖ה (rō·’eh) see — 35 Occurrences
רֹאֶ֙יךָ֙ (rō·’e·ḵā) see — 2 Occurrences
רֹאֶֽיהָ׃ (rō·’e·hā) saw — 1 Occurrence
רֹאַ֙יִךְ֙ (rō·’a·yiḵ) see — 1 Occurrence
רֹאָ֑ה (rō·’āh) and the seeing — 1 Occurrence
רֹאָ֔נִי (rō·’ā·nî) sees — 1 Occurrence
רֹאשְׁכֶ֑ם (rō·šə·ḵem) of your heads — 1 Occurrence
רֹאשִֽׁי׃ (rō·šî) my head — 26 Occurrences
רֹאשֵׁ֔נוּ (rō·šê·nū) our head — 1 Occurrence
רֹאשֵׁ֤ךְ (rō·šêḵ) your head — 3 Occurrences
רֹאשֶׁ֔ךָ (rō·še·ḵā) your head — 9 Occurrences
רֹאשָֽׁהּ׃ (rō·šāh) top — 7 Occurrences
רֹאשָׁ֔ן (rō·šān) their heads — 1 Occurrence
רֹאשָׁ֖ם (rō·šām) their census — 14 Occurrences
רֹאשָׁ֣יו (rō·šāw) head — 1 Occurrence
רֹאשֽׁוֹ׃ (rō·šōw) his head — 65 Occurrences
רֹבְצִ֣ים (rō·ḇə·ṣîm) were lying — 1 Occurrence
רֹבֵ֑ץ (rō·ḇêṣ) is crouching — 3 Occurrences
רֹבֶ֣צֶת (rō·ḇe·ṣeṯ) lies — 3 Occurrences
רֹבֶ֥ה (rō·ḇeh) abundance — 1 Occurrence
רֹגֵֽל׃ (rō·ḡêl) En-rogel — 4 Occurrences
רֹגַ֣ע (rō·ḡa‘) stirs — 2 Occurrences
רֹדְפֵ֔ינוּ (rō·ḏə·p̄ê·nū) our pursuers — 1 Occurrence
רֹדְפֵ֣י (rō·ḏə·p̄ê) follow — 2 Occurrences
רֹדְפֵיכֶֽם׃ (rō·ḏə·p̄ê·ḵem) pursue — 1 Occurrence
רֹדְפֶ֗ךָ (rō·ḏə·p̄e·ḵā) pursue — 1 Occurrence
רֹדְפֶ֥יהָ (rō·ḏə·p̄e·hā) her pursuers — 1 Occurrence
רֹדְפָֽם׃ (rō·ḏə·p̄ām) pursuing — 1 Occurrence
רֹדֵ֗ם (rō·ḏêm) ruling — 1 Occurrence
רֹדֵ֥ף (rō·ḏêp̄) is pursuing — 9 Occurrences
רֹדֶ֣ה ׀ (rō·ḏeh) had — 2 Occurrences
רֹחֶ֖צֶת (rō·ḥe·ṣeṯ) bathing — 1 Occurrence
רֹכְב֖וֹ (rō·ḵə·ḇōw) his rider — 1 Occurrence
רֹכְבֵי֩ (rō·ḵə·ḇê) ride — 8 Occurrences
רֹכְלִ֖ים (rō·ḵə·lîm) of traders — 1 Occurrence
רֹכְלֵ֤י (rō·ḵə·lê) the traders — 2 Occurrences
רֹכֵ֣ב (rō·ḵêḇ) was riding — 8 Occurrences
רֹכֶ֙לֶת֙ (rō·ḵe·leṯ) merchant — 1 Occurrence
רֹכֶ֣בֶת (rō·ḵe·ḇeṯ) was riding — 1 Occurrence
רֹמֵ֖ס (rō·mês) Oppressors — 1 Occurrence
רֹע֥וֹת (rō·‘ō·wṯ) feeding — 1 Occurrence
רֹעֲשִׁ֑ים (rō·‘ă·šîm) were quaking — 1 Occurrence
רֹעִ֑י (rō·‘î) A shepherd's — 4 Occurrences
רֹעִ֣ים (rō·‘îm) pasturing — 16 Occurrences
רֹעֵ֣י (rō·‘ê) shipherd — 4 Occurrences
רֹעֵיהֶ֣ם (rō·‘ê·hem) their shepherds — 1 Occurrence
רֹעֶ֑יךָ (rō·‘e·ḵā) shipherd — 1 Occurrence
רֹעֶ֙יךָ֙ (rō·‘e·ḵā) your shepherds — 1 Occurrence
רֹעַ֖י (rō·‘ay) and my shepherds — 1 Occurrence
רֹעַ֖י (rō·‘ay) shipherd — 1 Occurrence
רֹעַ֙יִךְ֙ (rō·‘a·yiḵ) will sweep — 1 Occurrence
רֹעָ֖ה (rō·‘āh) was a shepherdess — 1 Occurrence
רֹפְאֵ֖י (rō·p̄ə·’ê) physicians — 1 Occurrence
רֹפְאֶֽךָ׃ (rō·p̄ə·’e·ḵā) am your healer — 1 Occurrence
רֹצֵ֔חַ (rō·ṣê·aḥ) the manslayer — 10 Occurrences
רֹצָ֑ם (rō·ṣām) to accept — 1 Occurrence
רֹקְחֵ֥י (rō·qə·ḥê) prepared — 1 Occurrence
רֹקֵ֑חַ (rō·qê·aḥ) of a perfumer — 4 Occurrences
רֹקֵֽם׃ (rō·qêm) of a weaver — 6 Occurrences
רֹקַ֥ע (rō·qa‘) spread — 2 Occurrences
רֻ֗ץ (ruṣ) Run — 4 Occurrences
רֻ֝קַּ֗מְתִּי (ruq·qam·tî) skillfully — 1 Occurrence
רֻֽטֲפַ֣שׁ (ru·ṭă·p̄aš) become — 1 Occurrence
רֻאּֽוּ׃ (ru’·’ū) seen — 1 Occurrence
רֻבֵּ֖י ((rub·bê) myriad — 1 Occurrence
רֻחַ֖צְתְּ (ru·ḥaṣt) were you washed — 1 Occurrence
רֻחָ֑מָה (ru·ḥā·māh) her Lo-ruhamah — 2 Occurrences
רֻחָֽמָה׃ (ru·ḥā·māh) Ruhamah — 2 Occurrences
רֻחָֽץ׃ (ru·ḥāṣ) is not washed — 1 Occurrence
רֻטָּֽשָׁה׃ (ruṭ·ṭā·šāh) were dashed — 1 Occurrence
רֻכְּכָ֖ה (ruk·kə·ḵāh) softened — 1 Occurrence
רֻקִּֽי׃ (ruq·qî) spit-ting — 1 Occurrence
רֻשַּׁ֗שְׁנוּ (ruš·šaš·nū) have been beaten — 1 Occurrence
רֻתְּח֥וּ (rut·tə·ḥū) I am seething — 1 Occurrence
רֻתְּק֥וּ (rut·tə·qū) were bound — 1 Occurrence
רֽוֹמְמ֡וּ (rō·wm·mū) Exalt — 2 Occurrences
רֽוּחַ־ (rū·aḥ-) spirit — 7 Occurrences
רוֹזְנִ֖ים (rō·wz·nîm) rulers — 1 Occurrence
רוֹכֵֽל׃ (rō·w·ḵêl) of the merchant — 1 Occurrence
רוֹמְמ֣וֹת (rō·wm·mō·wṯ) the high — 1 Occurrence
רוֹמֵ֣שׂ (rō·w·mêś) moves — 5 Occurrences
רוֹמֵי־ (rō·w·mê-) were archers — 1 Occurrence
רוֹמֵמָ֑ה (rō·w·mê·māh) is exalted — 1 Occurrence
רוֹמַ֥מְתִּי (rō·w·mam·tî) reared — 1 Occurrence
רוֹמָ֔ה (rō·w·māh) haughtily — 1 Occurrence
רוֹצֶ֣ה (rō·w·ṣeh) favors — 2 Occurrences
רוּח֔וֹ (rū·ḥōw) his spirit — 15 Occurrences
רוּח֔וֹת (rū·ḥō·wṯ) sides — 10 Occurrences
רוּחֲךָ֣ (rū·ḥă·ḵā) your spirit — 3 Occurrences
רוּחֲכֶ֕ם (rū·ḥă·ḵem) my breath — 3 Occurrences
רוּחִ֛י (rū·ḥî) my spirit — 1 Occurrence
רוּחִ֤י (rū·ḥî) my Spirit — 29 Occurrences
רוּחֵ֣י (rū·ḥê) winds — 1 Occurrence
רוּחֶ֑ךָ (rū·ḥe·ḵā) your spirit — 1 Occurrence
רוּחָ֔א (rū·ḥā) and the wind — 1 Occurrence
רוּחָם֙ (rū·ḥām) their anger — 2 Occurrences
רוּם־ (rūm-) may not be lifted — 2 Occurrences
רוּמֵהּ֙ (rū·mêh) the height — 2 Occurrences
רוּמָֽה׃ (rū·māh) of Rumah — 1 Occurrence

Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5624
Top of Page
Top of Page