2.Mosebog 29:39
Det ene Lam skal du ofre om Morgenen og det andet ved Aftenstid.
Krydshenvisninger
2.Mosebog 29:40
Sammen med det første Lam skal du bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Oliven, og et Drikoffer af en Fjerdedel Hin Vin.

1.Kongebog 18:29
Og da det var over Middag, begyndte de at rase, og det varede lige til hen imod Afgrødeofferets Tid, men ikke en Lyd hørtes, ingen svarede, og ingen agtede derpaa.

2.Kongebog 3:20
Og næste Morgen ved Afgrødeofferets Tid kom der Vand fra den Kant, hvor Edom ligger, saa hele Egnen blev fuld af Vand.

2.Kongebog 16:15
Derpaa bød Kong Akaz Præsten Urija: »Paa det store Alter skal du ofre Morgenbrændofrene og Aftenafgrødeofrene, Kongens Brændofre og Afgrødeofre og Brændofrene fra alt Landets Folk saavel som deres Afgrødeofre og Drikofre og sprænge alt Blodet fra Brændofrene og Slagtofrene derpaa. Hvad der skal gøres ved Kobberalteret, vil jeg tænke over.«

Ezra 9:4
Da samlede sig omkring mig alle de, der bævede for Israels Guds Ord mod Troløsheden hos dem, der havde været i Landflygtighed; og jeg sad i stum Smerte til Aftenafgrødeofferets Tid.

Salmerne 141:2
som Røgoffer gælde for dig min Bøn, mine løftede Hænder som Aftenoffer!

Ezekiel 46:13
Et aargammelt, lydefrit Lam skal han daglig ofre som Brændoffer for HERREN; hver Morgen skal han ofre det;

Daniel 9:21
medens jeg endnu bad, kom Manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i Synet, hastigt flyvende nær hen til mig ved Aftenofferets Tid;

Links
2.Mosebog 29:39 Interlinear2.Mosebog 29:39 FlersprogedeÉxodo 29:39 SpanskExode 29:39 Franske2 Mose 29:39 Tysk2.Mosebog 29:39 KinesiskExodus 29:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Mosebog 29:38
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden