ἀνοίξας
Englishman's Concordance
ἀνοίξας (anoixas) — 6 Occurrences

Matthew 5:2 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
NAS: He opened His mouth
KJV: And he opened his mouth,
INT: And having opened the mouth

Matthew 17:27 V-APA-NMS
GRK: ἆρον καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
NAS: that comes up; and when you open its mouth,
KJV: and when thou hast opened his
INT: take and having opened the mouth

John 11:37 V-APA-NMS
GRK: οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: man, who opened the eyes
KJV: which opened the eyes
INT: this [man] having opened the eyes

Acts 5:19 V-APA-NMS
GRK: διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας
NAS: of the Lord opened the gates
KJV: by night opened the prison doors,
INT: during the night having opened the doors

Acts 8:35 V-APA-NMS
GRK: ἀνοίξας δὲ ὁ
NAS: Philip opened his mouth,
KJV: Then Philip opened his mouth,
INT: having opened moreover

Acts 10:34 V-APA-NMS
GRK: ἀνοίξας δὲ Πέτρος
NAS: Opening his mouth, Peter
KJV: Peter opened [his] mouth,
INT: having opened moreover Peter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 455
77 Occurrences


ἀνεῴχθη — 1 Occ.
ἀνεῳχθῆναι — 1 Occ.
ἀνεῴχθησαν — 1 Occ.
ἀνέῳγεν — 2 Occ.
ἀνεῳγμένας — 1 Occ.
ἀνεῳγμένης — 1 Occ.
ἀνεῳγμένων — 1 Occ.
ἀνεῳγμένον — 1 Occ.
ἀνεῳγμένος — 1 Occ.
ἀνεῳγότα — 1 Occ.
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοῖξαι — 7 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξας — 6 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
Ἀνοίξω — 1 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.
ἠνοίχθησαν — 1 Occ.
ἠνοίγη — 3 Occ.
ἠνοίγησαν — 1 Occ.
ἤνοιξεν — 16 Occ.
Additional Entries
ἀνεῳγμένος — 1 Occ.
ἀνεῳγότα — 1 Occ.
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοῖξαι — 7 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
Ἀνοίξω — 1 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page