hab·bō·ṭə·ḥāh
Englishman's Concordance
hab·bō·ṭə·ḥāh — 1 Occurrence

Jeremiah 49:4
HEB: הַבַּ֖ת הַשּֽׁוֹבֵבָ֑ה הַבֹּֽטְחָה֙ בְּאֹ֣צְרֹתֶ֔יהָ מִ֖י
NAS: daughter Who trusts in her treasures,
KJV: daughter? that trusted in her treasures,
INT: daughter backsliding trusts her treasures Who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 982
120 Occurrences


bā·ṭāḥ — 2 Occ.
bā·ṭā·ḥə·nū — 2 Occ.
bā·ṭā·ḥə·tā — 2 Occ.
bā·ṭā·ḥə·tî — 1 Occ.
bā·ṭaḥ·tî — 5 Occ.
bā·ṭə·ḥū — 2 Occ.
bā·ṭō·w·aḥ — 1 Occ.
bā·ṭu·aḥ — 2 Occ.
bə·ṭaḥ — 3 Occ.
biṭ·ḥêḵ — 1 Occ.
biṭ·ḥū — 4 Occ.
bō·ṭ·ḥō·wṯ — 1 Occ.
bō·ṭê·aḥ — 12 Occ.
bō·ṭə·ḥîm — 3 Occ.
bō·ṭə·ḥō·wṯ — 2 Occ.
’eḇ·ṭāḥ — 5 Occ.
hab·bō·w·ṭê·aḥ — 1 Occ.
hab·bō·ṭə·ḥāh — 1 Occ.
hab·bō·ṭə·ḥîm — 6 Occ.
hă·ṯiḇ·ṭaḥ- — 1 Occ.
hiḇ·ṭaḥ·tā — 1 Occ.
maḇ·ṭî·ḥî — 1 Occ.
mib·bə·ṭō·aḥ — 2 Occ.
tiḇ·ṭā·ḥū — 2 Occ.
tiḇ·ṭə·ḥū — 4 Occ.
ū·ḇā·ṭaḥ·tā — 1 Occ.
ū·ḇə·ṭaḥ — 1 Occ.
ū·ḇiṭ·ḥū — 1 Occ.
ū·ḇō·ṭê·aḥ — 6 Occ.
way·yaḇ·ṭaḥ — 1 Occ.
way·yiḇ·ṭaḥ — 1 Occ.
way·yiḇ·ṭə·ḥū- — 2 Occ.
ḇā·ṭāḥ — 4 Occ.
ḇā·ṭā·ḥāh — 1 Occ.
ḇā·ṭā·ḥə·nū — 1 Occ.
ḇā·ṭā·ḥə·tî — 1 Occ.
ḇā·ṭaḥ·tā — 6 Occ.
ḇā·ṭaḥ·tî — 4 Occ.
ḇā·ṭə·ḥū — 4 Occ.
wat·tiḇ·ṭaḥ — 2 Occ.
wat·tiḇ·ṭə·ḥî — 3 Occ.
wat·tiḇ·ṭə·ḥū — 1 Occ.
wə·hab·bō·w·ṭê·aḥ — 1 Occ.
wə·hab·bō·ṭə·ḥîm — 1 Occ.
wə·yiḇ·ṭə·ḥū — 2 Occ.
ḇō·w·ṭê·aḥ — 2 Occ.
yaḇ·ṭaḥ — 2 Occ.
yiḇ·ṭaḥ — 5 Occ.
Additional Entries
bā·ṭu·aḥ — 2 Occ.
bə·ṭaḥ — 3 Occ.
biṭ·ḥêḵ — 1 Occ.
biṭ·ḥū — 4 Occ.
bō·ṭ·ḥō·wṯ — 1 Occ.
bō·ṭê·aḥ — 12 Occ.
bō·ṭə·ḥîm — 3 Occ.
bō·ṭə·ḥō·wṯ — 2 Occ.
’eḇ·ṭāḥ — 5 Occ.
hab·bō·w·ṭê·aḥ — 1 Occ.
hab·bō·ṭə·ḥîm — 6 Occ.
hă·ṯiḇ·ṭaḥ- — 1 Occ.
hiḇ·ṭaḥ·tā — 1 Occ.
maḇ·ṭî·ḥî — 1 Occ.
mib·bə·ṭō·aḥ — 2 Occ.
tiḇ·ṭā·ḥū — 2 Occ.
tiḇ·ṭə·ḥū — 4 Occ.
ū·ḇā·ṭaḥ·tā — 1 Occ.
ū·ḇə·ṭaḥ — 1 Occ.
ū·ḇiṭ·ḥū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page