1 Kings 20:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5066 [e]way-yig-gašוַיִּגַּ֞שׁAnd there cameVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁa manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֗יםof GodNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֮and spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֜אמֶרand saidVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֠עַןBecausePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רafterPrt
559 [e]’ā-mə-rūאָמְר֤וּhave saidVerb
758 [e]’ă-rāmאֲרָם֙the SyriansNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֤י[is] GodNoun
2022 [e]hā-rîmהָרִים֙of the hillsNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥י[is] GodNoun
6010 [e]‘ă-mā-qîmעֲמָקִ֖יםof the valleysNoun
1931 [e]hū;ה֑וּאbut hePro
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְ֠נָתַתִּיtherefore will I deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1995 [e]he-hā-mō-wnהֶהָמ֨וֹןmultitudeNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּ֤דוֹלgreatAdj
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
3027 [e]bə-yā-ḏe-ḵā,בְּיָדֶ֔ךָinto your handNoun
3045 [e]wî-ḏa‘-temוִֽידַעְתֶּ֖םyou shall knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּגַּ֞שׁ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֗ים וַיֹּאמֶר֮ אֶל־מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵל֒ וַיֹּ֜אמֶר כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָ֗ה יַ֠עַן אֲשֶׁ֨ר אָמְר֤וּ אֲרָם֙ אֱלֹהֵ֤י הָרִים֙ יְהוָ֔ה וְלֹֽא־אֱלֹהֵ֥י עֲמָקִ֖ים ה֑וּא וְ֠נָתַתִּי אֶת־כָּל־הֶהָמֹ֨ון הַגָּ֤דֹול הַזֶּה֙ בְּיָדֶ֔ךָ וִֽידַעְתֶּ֖ם כִּֽי־אֲנִ֥י יְהוָֽה׃

מלכים א 20:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגש איש האלהים ויאמר אל־מלך ישראל ויאמר כה־אמר יהוה יען אשר אמרו ארם אלהי הרים יהוה ולא־אלהי עמקים הוא ונתתי את־כל־ההמון הגדול הזה בידך וידעתם כי־אני יהוה׃

Links
1 Kings 20:281 Kings 20:28 Text Analysis1 Kings 20:28 Interlinear1 Kings 20:28 Multilingual1 Kings 20:28 TSK1 Kings 20:28 Cross References1 Kings 20:28 Bible Hub1 Kings 20:28 Biblia Paralela1 Kings 20:28 Chinese Bible1 Kings 20:28 French Bible1 Kings 20:28 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:27
Top of Page
Top of Page