Deuteronomy 1:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]wat-ta-‘ă-nūוַֽתַּעֲנ֣וּ ׀and Then you answeredVerb
559 [e]wat-tō-mə-rūוַתֹּאמְר֣וּand saidVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֗יunto mePrep
2398 [e]ḥā-ṭā-nūחָטָאנוּ֮We have sinnedVerb
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֒against the LORDNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֤חְנוּwePro
5927 [e]na-‘ă-lehנַעֲלֶה֙will go upVerb
3898 [e]wə-nil-ḥam-nū,וְנִלְחַ֔מְנוּand fightVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֥לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6680 [e]ṣiw-wā-nūצִוָּ֖נוּcommandedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū;אֱלֹהֵ֑ינוּour God usNoun
2296 [e]wat-taḥ-gə-rū,וַֽתַּחְגְּר֗וּAnd when you had girded onVerb
376 [e]’îšאִ֚ישׁevery manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יon his weaponsNoun
4421 [e]mil-ḥam-tōw,מִלְחַמְתּ֔וֹof warNoun
1951 [e]wat-tā-hî-nūוַתָּהִ֖ינוּand you were readyVerb
5927 [e]la-‘ă-lōṯלַעֲלֹ֥תto goVerb
2022 [e]hā-hā-rāh.הָהָֽרָה׃into the hillNoun
Hebrew Texts
דברים 1:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽתַּעֲנ֣וּ ׀ וַתֹּאמְר֣וּ אֵלַ֗י חָטָאנוּ֮ לַֽיהוָה֒ אֲנַ֤חְנוּ נַעֲלֶה֙ וְנִלְחַ֔מְנוּ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖נוּ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וַֽתַּחְגְּר֗וּ אִ֚ישׁ אֶת־כְּלֵ֣י מִלְחַמְתֹּ֔ו וַתָּהִ֖ינוּ לַעֲלֹ֥ת הָהָֽרָה׃

דברים 1:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותענו ׀ ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר־צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את־כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה׃

Links
Deuteronomy 1:41Deuteronomy 1:41 Text AnalysisDeuteronomy 1:41 InterlinearDeuteronomy 1:41 MultilingualDeuteronomy 1:41 TSKDeuteronomy 1:41 Cross ReferencesDeuteronomy 1:41 Bible HubDeuteronomy 1:41 Biblia ParalelaDeuteronomy 1:41 Chinese BibleDeuteronomy 1:41 French BibleDeuteronomy 1:41 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 1:40
Top of Page
Top of Page