Exodus 10:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
4735 [e]miq-nê-nūמִקְנֵ֜נוּOur livestockNoun
1980 [e]yê-lêḵיֵלֵ֣ךְshall goVerb
5973 [e]‘im-mā-nū,עִמָּ֗נוּwith usPrep
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
7604 [e]ṯiš-šā-’êrתִשָּׁאֵר֙shall be left behindVerb
6541 [e]par-sāh,פַּרְסָ֔הa hoofNoun
3588 [e]כִּ֚יforConj
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֣נּוּthereofPrep
3947 [e]niq-qaḥ,נִקַּ֔חmust we takeVerb
5647 [e]la-‘ă-ḇōḏלַעֲבֹ֖דof them to serveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū;אֱלֹהֵ֑ינוּour GodNoun
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֣חְנוּand wePro
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]nê-ḏa‘,נֵדַ֗עknowVerb
4100 [e]mah-מַֽה־with whatPro
5647 [e]na-‘ă-ḇōḏנַּעֲבֹד֙we must serveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
935 [e]bō-’ê-nūבֹּאֵ֖נוּwe comeVerb
8033 [e]šām-māh.שָֽׁמָּה׃thereAdv
Hebrew Texts
שמות 10:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם־מִקְנֵ֜נוּ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֗נוּ לֹ֤א תִשָּׁאֵר֙ פַּרְסָ֔ה כִּ֚י מִמֶּ֣נּוּ נִקַּ֔ח לַעֲבֹ֖ד אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וַאֲנַ֣חְנוּ לֹֽא־נֵדַ֗ע מַֽה־נַּעֲבֹד֙ אֶת־יְהוָ֔ה עַד־בֹּאֵ֖נוּ שָֽׁמָּה׃

שמות 10:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם־מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את־יהוה אלהינו ואנחנו לא־נדע מה־נעבד את־יהוה עד־באנו שמה׃

Links
Exodus 10:26Exodus 10:26 Text AnalysisExodus 10:26 InterlinearExodus 10:26 MultilingualExodus 10:26 TSKExodus 10:26 Cross ReferencesExodus 10:26 Bible HubExodus 10:26 Biblia ParalelaExodus 10:26 Chinese BibleExodus 10:26 French BibleExodus 10:26 German Bible

Bible Hub
Exodus 10:25
Top of Page
Top of Page