Exodus 3:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֛יAnd I will giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2580 [e]ḥênחֵ֥ןfavorNoun
5971 [e]hā-‘ām-הָֽעָם־peopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
4713 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםof the EgyptiansAdj
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙and it shall come to passVerb
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
1980 [e]ṯê-lê-ḵūn,תֵֽלֵכ֔וּןyou goVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
1980 [e]ṯê-lə-ḵūתֵלְכ֖וּyou will goVerb
7387 [e]rê-qām.רֵיקָֽם׃empty-handedAdv
Hebrew Texts
שמות 3:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֛י אֶת־חֵ֥ן הָֽעָם־הַזֶּ֖ה בְּעֵינֵ֣י מִצְרָ֑יִם וְהָיָה֙ כִּ֣י תֵֽלֵכ֔וּן לֹ֥א תֵלְכ֖וּ רֵיקָֽם׃

שמות 3:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי את־חן העם־הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם׃

Links
Exodus 3:21Exodus 3:21 Text AnalysisExodus 3:21 InterlinearExodus 3:21 MultilingualExodus 3:21 TSKExodus 3:21 Cross ReferencesExodus 3:21 Bible HubExodus 3:21 Biblia ParalelaExodus 3:21 Chinese BibleExodus 3:21 French BibleExodus 3:21 German Bible

Bible Hub
Exodus 3:20
Top of Page
Top of Page