Genesis 3:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
342 [e]wə-’ê-ḇāhוְאֵיבָ֣ה ׀And enmityNoun
7896 [e]’ā-šîṯ,אָשִׁ֗יתI will putVerb
996 [e]bê-nə-ḵāבֵּֽינְךָ֙BetweenPrep
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand betweenPrep
802 [e]hā-’iš-šāh,הָֽאִשָּׁ֔הyou and the womenNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand BetweenPrep
2233 [e]zar-‘ă-ḵāזַרְעֲךָ֖your offspringNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand BetweenPrep
2233 [e]zar-‘āh;זַרְעָ֑הּher offspringNoun
1931 [e]ה֚וּאhePro
7779 [e]yə-šū-p̄ə-ḵāיְשׁוּפְךָ֣shall bruiseVerb
7218 [e]rōš,רֹ֔אשׁyour headNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֖הand youPro
7779 [e]tə-šū-p̄en-nūתְּשׁוּפֶ֥נּוּshall bruiseVerb
6119 [e]‘ā-qêḇ.עָקֵֽב׃his heelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
בראשית 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵיבָ֣ה ׀ אָשִׁ֗ית בֵּֽינְךָ֙ וּבֵ֣ין הָֽאִשָּׁ֔ה וּבֵ֥ין זַרְעֲךָ֖ וּבֵ֣ין זַרְעָ֑הּ ה֚וּא יְשׁוּפְךָ֣ רֹ֔אשׁ וְאַתָּ֖ה תְּשׁוּפֶ֥נּוּ עָקֵֽב׃ ס

בראשית 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיבה ׀ אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב׃ ס

Links
Genesis 3:15Genesis 3:15 Text AnalysisGenesis 3:15 InterlinearGenesis 3:15 MultilingualGenesis 3:15 TSKGenesis 3:15 Cross ReferencesGenesis 3:15 Bible HubGenesis 3:15 Biblia ParalelaGenesis 3:15 Chinese BibleGenesis 3:15 French BibleGenesis 3:15 German Bible

Bible Hub
Genesis 3:14
Top of Page
Top of Page