Genesis 42:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
251 [e]’ă-ḥî-ḵemאֲחִיכֶ֤םyour brotherNoun
6996 [e]haq-qā-ṭōnהַקָּטֹן֙youngestAdj
935 [e]tā-ḇî-’ūתָּבִ֣יאוּbringVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
539 [e]wə-yê-’ā-mə-nūוְיֵאָמְנ֥וּand be verifiedVerb
1697 [e]ḏiḇ-rê-ḵemדִבְרֵיכֶ֖םshall your wordsNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
4191 [e]ṯā-mū-ṯū;תָמ֑וּתוּyou will dieVerb
6213 [e]way-ya-‘ă-śū-וַיַּעֲשׂוּ־And they didVerb
3651 [e]ḵên.כֵֽן׃soAdj
Hebrew Texts
בראשית 42:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־אֲחִיכֶ֤ם הַקָּטֹן֙ תָּבִ֣יאוּ אֵלַ֔י וְיֵאָמְנ֥וּ דִבְרֵיכֶ֖ם וְלֹ֣א תָמ֑וּתוּ וַיַּעֲשׂוּ־כֵֽן׃

בראשית 42:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו־כן׃

Links
Genesis 42:20Genesis 42:20 Text AnalysisGenesis 42:20 InterlinearGenesis 42:20 MultilingualGenesis 42:20 TSKGenesis 42:20 Cross ReferencesGenesis 42:20 Bible HubGenesis 42:20 Biblia ParalelaGenesis 42:20 Chinese BibleGenesis 42:20 French BibleGenesis 42:20 German Bible

Bible Hub
Genesis 42:19
Top of Page
Top of Page