Isaiah 47:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
982 [e]wat-tiḇ-ṭə-ḥîוַתִּבְטְחִ֣יFor you have trustedVerb
7451 [e]ḇə-rā-‘ā-ṯêḵ,בְרָעָתֵ֗ךְin your wickednessAdj
559 [e]’ā-martאָמַרְתְּ֙you have saidVerb
369 [e]’ênאֵ֣יןNonePrt
7200 [e]rō-’ā-nî,רֹאָ֔נִיsees meVerb
2451 [e]ḥā-ḵə-mā-ṯêḵחָכְמָתֵ֥ךְyour wisdomNoun
1847 [e]wə-ḏa‘-têḵוְדַעְתֵּ֖ךְand your knowledgeNoun
1931 [e]הִ֣יאitPro
7725 [e]šō-wḇ-ḇā-ṯeḵ;שׁוֹבְבָ֑תֶךְ[is] has pervertedVerb
559 [e]wat-tō-mə-rîוַתֹּאמְרִ֣יyou and you have saidVerb
3820 [e]ḇə-lib-bêḵ,בְלִבֵּ֔ךְin your heartNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֖יI [am]Pro
657 [e]wə-’ap̄-sîוְאַפְסִ֥יand none else besideNoun
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃and none else besideSubst
Hebrew Texts
ישעה 47:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּבְטְחִ֣י בְרָעָתֵ֗ךְ אָמַרְתְּ֙ אֵ֣ין רֹאָ֔נִי חָכְמָתֵ֥ךְ וְדַעְתֵּ֖ךְ הִ֣יא שֹׁובְבָ֑תֶךְ וַתֹּאמְרִ֣י בְלִבֵּ֔ךְ אֲנִ֖י וְאַפְסִ֥י עֹֽוד׃

ישעה 47:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותבטחי ברעתך אמרת אין ראני חכמתך ודעתך היא שובבתך ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד׃

Links
Isaiah 47:10Isaiah 47:10 Text AnalysisIsaiah 47:10 InterlinearIsaiah 47:10 MultilingualIsaiah 47:10 TSKIsaiah 47:10 Cross ReferencesIsaiah 47:10 Bible HubIsaiah 47:10 Biblia ParalelaIsaiah 47:10 Chinese BibleIsaiah 47:10 French BibleIsaiah 47:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 47:9
Top of Page
Top of Page