Isaiah 59:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
369 [e]’ên-אֵין־NonePrt
7121 [e]qō-rêקֹרֵ֣אcallsVerb
6664 [e]ḇə-ṣe-ḏeq,בְצֶ֔דֶקfor justiceNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןnorPrt
8199 [e]niš-pāṭנִשְׁפָּ֖ט[any] pleadsVerb
530 [e]be-’ĕ-mū-nāh;בֶּאֱמוּנָ֑הfor truthNoun
982 [e]bā-ṭō-w-aḥבָּט֤וֹחַthey trustVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
8414 [e]tō-hūתֹּ֙הוּ֙vanityNoun
1696 [e]wə-ḏab-ber-וְדַבֶּר־and speakVerb
7723 [e]šāw,שָׁ֔וְאliesNoun
2029 [e]hā-rōwהָר֥וֹthey conceiveVerb
5999 [e]‘ā-mālעָמָ֖לharmNoun
3205 [e]wə-hō-w-lêḏוְהוֹלֵ֥ידand bring forthVerb
205 [e]’ā-wen.אָֽוֶן׃iniquityNoun
Hebrew Texts
ישעה 59:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵין־קֹרֵ֣א בְצֶ֔דֶק וְאֵ֥ין נִשְׁפָּ֖ט בֶּאֱמוּנָ֑ה בָּטֹ֤וחַ עַל־תֹּ֙הוּ֙ וְדַבֶּר־שָׁ֔וְא הָרֹ֥ו עָמָ֖ל וְהֹולֵ֥יד אָֽוֶן׃

ישעה 59:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אין־קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על־תהו ודבר־שוא הרו עמל והוליד און׃

Links
Isaiah 59:4Isaiah 59:4 Text AnalysisIsaiah 59:4 InterlinearIsaiah 59:4 MultilingualIsaiah 59:4 TSKIsaiah 59:4 Cross ReferencesIsaiah 59:4 Bible HubIsaiah 59:4 Biblia ParalelaIsaiah 59:4 Chinese BibleIsaiah 59:4 French BibleIsaiah 59:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 59:3
Top of Page
Top of Page