Jeremiah 39:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יforConj
4422 [e]mal-lêṭמַלֵּט֙I will certainlyVerb
4422 [e]’ă-mal-leṭ-ḵā,אֲמַלֶּטְךָ֔deliverVerb
2719 [e]ū-ḇa-ḥe-reḇוּבַחֶ֖רֶבand by the sword youNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5307 [e]ṯip-pōl;תִפֹּ֑לdo fallVerb
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֨הand shall beVerb
  lə-ḵāלְךָ֤toPrep
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֙but your lifeNoun
7998 [e]lə-šā-lāl,לְשָׁלָ֔לfor a preyNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
982 [e]ḇā-ṭaḥ-tāבָטַ֥חְתָּyou have put your trustVerb
  בִּ֖יin mePrep
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 39:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י מַלֵּט֙ אֲמַלֶּטְךָ֔ וּבַחֶ֖רֶב לֹ֣א תִפֹּ֑ל וְהָיְתָ֨ה לְךָ֤ נַפְשְׁךָ֙ לְשָׁלָ֔ל כִּֽי־בָטַ֥חְתָּ בִּ֖י נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 39:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי־בטחת בי נאם־יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 39:18Jeremiah 39:18 Text AnalysisJeremiah 39:18 InterlinearJeremiah 39:18 MultilingualJeremiah 39:18 TSKJeremiah 39:18 Cross ReferencesJeremiah 39:18 Bible HubJeremiah 39:18 Biblia ParalelaJeremiah 39:18 Chinese BibleJeremiah 39:18 French BibleJeremiah 39:18 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 39:17
Top of Page
Top of Page