Jeremiah 5:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]wə-’ā-ḵalוְאָכַ֨לAnd they shall eat upVerb
7105 [e]qə-ṣî-rə-ḵāקְצִֽירְךָ֜your harvestNoun
3899 [e]wə-laḥ-me-ḵā,וְלַחְמֶ֗ךָand your breadNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְלוּ֙should eatVerb
1121 [e]bā-ne-ḵāבָּנֶ֣יךָ[which] your sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-ḵā,וּבְנוֹתֶ֔יךָand your daughersNoun
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֤לthey shall eat upVerb
6629 [e]ṣō-nə-ḵāצֹאנְךָ֙your flocksNoun
1241 [e]ū-ḇə-qā-re-ḵā,וּבְקָרֶ֔ךָand your herdsNoun
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֥לthey shall eat upVerb
1612 [e]gap̄-nə-ḵāגַּפְנְךָ֖your vinesNoun
8384 [e]ū-ṯə-’ê-nā-ṯe-ḵā;וּתְאֵנָתֶ֑ךָand your fig treesNoun
7567 [e]yə-rō-šêšיְרֹשֵׁ֞שׁthey shall impoverishVerb
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֣יcitiesNoun
4013 [e]miḇ-ṣā-re-ḵā,מִבְצָרֶ֗יךָyour fencedNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhereinPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֛הyouPro
982 [e]bō-w-ṭê-aḥבּוֹטֵ֥חַtrustedVerb
2007 [e]bā-hên-nāhבָּהֵ֖נָּהwherein youPro
2719 [e]be-ḥā-reḇ.בֶּחָֽרֶב׃with the swordNoun
Hebrew Texts
ירמיה 5:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָכַ֨ל קְצִֽירְךָ֜ וְלַחְמֶ֗ךָ יֹאכְלוּ֙ בָּנֶ֣יךָ וּבְנֹותֶ֔יךָ יֹאכַ֤ל צֹאנְךָ֙ וּבְקָרֶ֔ךָ יֹאכַ֥ל גַּפְנְךָ֖ וּתְאֵנָתֶ֑ךָ יְרֹשֵׁ֞שׁ עָרֵ֣י מִבְצָרֶ֗יךָ אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֛ה בֹּוטֵ֥חַ בָּהֵ֖נָּה בֶּחָֽרֶב׃

ירמיה 5:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב׃

Links
Jeremiah 5:17Jeremiah 5:17 Text AnalysisJeremiah 5:17 InterlinearJeremiah 5:17 MultilingualJeremiah 5:17 TSKJeremiah 5:17 Cross ReferencesJeremiah 5:17 Bible HubJeremiah 5:17 Biblia ParalelaJeremiah 5:17 Chinese BibleJeremiah 5:17 French BibleJeremiah 5:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 5:16
Top of Page
Top of Page