Jeremiah 6:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6942 [e]qad-də-šūקַדְּשׁ֤וּPrepareVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֙יהָ֙against youPrep
4421 [e]mil-ḥā-māh,מִלְחָמָ֔הwar herNoun
6965 [e]qū-mūק֖וּמוּAriseVerb
5927 [e]wə-na-‘ă-lehוְנַעֲלֶ֣הand let us go upVerb
6672 [e]ḇaṣ-ṣā-ho-rā-yim;בַֽצָּהֳרָ֑יִםat noonNoun
188 [e]’ō-wא֥וֹיWoeInj
  lā-nūלָ֙נוּ֙toPrep
3588 [e]kî-כִּי־forConj
6437 [e]p̄ā-nāhפָנָ֣הgoes awayVerb
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםthe dayNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
5186 [e]yin-nā-ṭūיִנָּט֖וּare stretched outVerb
6752 [e]ṣil-lê-צִלְלֵי־the shadowsNoun
6153 [e]‘ā-reḇ.עָֽרֶב׃of the eveningNoun
Hebrew Texts
ירמיה 6:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קַדְּשׁ֤וּ עָלֶ֙יהָ֙ מִלְחָמָ֔ה ק֖וּמוּ וְנַעֲלֶ֣ה בַֽצָּהֳרָ֑יִם אֹ֥וי לָ֙נוּ֙ כִּי־פָנָ֣ה הַיֹּ֔ום כִּ֥י יִנָּט֖וּ צִלְלֵי־עָֽרֶב׃

ירמיה 6:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי־פנה היום כי ינטו צללי־ערב׃

Links
Jeremiah 6:4Jeremiah 6:4 Text AnalysisJeremiah 6:4 InterlinearJeremiah 6:4 MultilingualJeremiah 6:4 TSKJeremiah 6:4 Cross ReferencesJeremiah 6:4 Bible HubJeremiah 6:4 Biblia ParalelaJeremiah 6:4 Chinese BibleJeremiah 6:4 French BibleJeremiah 6:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 6:3
Top of Page
Top of Page