Job 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]wə-yag-geḏ-וְיַגֶּד־and he would showVerb
  lə-ḵāלְךָ֨ ׀to youPrep
8587 [e]ta-‘ă-lu-mō-wṯתַּֽעֲלֻמ֣וֹתthe secretsNoun
2451 [e]ḥāḵ-māhחָכְמָה֮of wisdomNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
3718 [e]ḵip̄-la-yimכִפְלַ֪יִם[they are] doubleNoun
8454 [e]lə-ṯū-šî-yāhלְֽת֫וּשִׁיָּ֥הFor soundNoun
3045 [e]wə-ḏa‘וְדַ֡עand KnowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5382 [e]yaš-šehיַשֶּׁ֥הexactsVerb
  lə-ḵāלְךָ֥toPrep
433 [e]’ĕ-lō-w-ha,אֱ֝ל֗וֹהַGodNoun
5771 [e]mê-‘ă-wō-ne-ḵā.מֵעֲוֹנֶֽךָ׃[less] of you than your iniquityNoun
Hebrew Texts
איוב 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיַגֶּד־לְךָ֨ ׀ תַּֽעֲלֻמֹ֣ות חָכְמָה֮ כִּֽי־כִפְלַ֪יִם לְֽת֫וּשִׁיָּ֥ה וְדַ֡ע כִּֽי־יַשֶּׁ֥ה לְךָ֥ אֱ֝לֹ֗והַ מֵעֲוֹנֶֽךָ׃

איוב 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגד־לך ׀ תעלמות חכמה כי־כפלים לתושיה ודע כי־ישה לך אלוה מעונך׃

Links
Job 11:6Job 11:6 Text AnalysisJob 11:6 InterlinearJob 11:6 MultilingualJob 11:6 TSKJob 11:6 Cross ReferencesJob 11:6 Bible HubJob 11:6 Biblia ParalelaJob 11:6 Chinese BibleJob 11:6 French BibleJob 11:6 German Bible

Bible Hub
Job 11:5
Top of Page
Top of Page