Joshua 7:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙And it shall beVerb
3920 [e]han-nil-kāḏהַנִּלְכָּ֣ד[that] he who is takenVerb
2764 [e]ba-ḥê-rem,בַּחֵ֔רֶםwith the thingsNoun
8313 [e]yiś-śā-rêp̄יִשָּׂרֵ֣ףshall be burnedVerb
784 [e]bā-’êš,בָּאֵ֔שׁwith fireNoun
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹ - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  lōw;ל֑וֹtoPrep
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
5674 [e]‘ā-ḇarעָבַר֙he has transgressedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1285 [e]bə-rîṯבְּרִ֣יתthe covenantNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־and becauseConj
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֥הhe has workedVerb
5039 [e]nə-ḇā-lāhנְבָלָ֖הfollyNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃in IsraelNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֙ הַנִּלְכָּ֣ד בַּחֵ֔רֶם יִשָּׂרֵ֣ף בָּאֵ֔שׁ אֹתֹ֖ו וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֹ֑ו כִּ֤י עָבַר֙ אֶת־בְּרִ֣ית יְהוָ֔ה וְכִֽי־עָשָׂ֥ה נְבָלָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

יהושע 7:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה הנלכד בחרם ישרף באש אתו ואת־כל־אשר־לו כי עבר את־ברית יהוה וכי־עשה נבלה בישראל׃

Links
Joshua 7:15Joshua 7:15 Text AnalysisJoshua 7:15 InterlinearJoshua 7:15 MultilingualJoshua 7:15 TSKJoshua 7:15 Cross ReferencesJoshua 7:15 Bible HubJoshua 7:15 Biblia ParalelaJoshua 7:15 Chinese BibleJoshua 7:15 French BibleJoshua 7:15 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:14
Top of Page
Top of Page