Joshua 9:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֣וּAnd journeyedVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֛אוּand cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5892 [e]‘ā-rê-hemעָרֵיהֶ֖םtheir citiesNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šî;הַשְּׁלִישִׁ֑יthirdAdj
5892 [e]wə-‘ā-rê-hemוְעָרֵיהֶם֙Now their cities [were]Noun
1391 [e]giḇ-‘ō-wnגִּבְע֣וֹןGibeonNoun
3716 [e]wə-hak-kə-p̄î-rāh,וְהַכְּפִירָ֔הand ChephirahNoun
881 [e]ū-ḇə-’ê-rō-wṯוּבְאֵר֖וֹתand BeerothNoun
  wə-qir-yaṯוְקִרְיַ֥תand 
7157 [e]yə-‘ā-rîm.יְעָרִֽים׃Kirjath-jearimNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְע֣וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל וַיָּבֹ֛אוּ אֶל־עָרֵיהֶ֖ם בַּיֹּ֣ום הַשְּׁלִישִׁ֑י וְעָרֵיהֶם֙ גִּבְעֹ֣ון וְהַכְּפִירָ֔ה וּבְאֵרֹ֖ות וְקִרְיַ֥ת יְעָרִֽים׃

יהושע 9:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו בני־ישראל ויבאו אל־עריהם ביום השלישי ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקרית יערים׃

Links
Joshua 9:17Joshua 9:17 Text AnalysisJoshua 9:17 InterlinearJoshua 9:17 MultilingualJoshua 9:17 TSKJoshua 9:17 Cross ReferencesJoshua 9:17 Bible HubJoshua 9:17 Biblia ParalelaJoshua 9:17 Chinese BibleJoshua 9:17 French BibleJoshua 9:17 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:16
Top of Page
Top of Page