Leviticus 13:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָה֩And shall lookVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֨ןthe priestNoun
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֜וֹhimAcc
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםthe dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַשְּׁבִיעִי֮seventhAdj
8145 [e]šê-nîṯשֵׁנִית֒againNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙and beholdPrt
3544 [e]kê-hāhכֵּהָ֣הsomewhat darkAdj
5061 [e]han-ne-ḡa‘,הַנֶּ֔גַעthe plagueNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
6581 [e]p̄ā-śāhפָשָׂ֥הspreadVerb
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֖גַעthe plagueNoun
5785 [e]bā-‘ō-wr;בָּע֑וֹרon the skinNoun
2891 [e]wə-ṭi-hă-rōwוְטִהֲר֤וֹand shall pronounce him cleanVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
4556 [e]mis-pa-ḥaṯמִסְפַּ֣חַתa scabNoun
1931 [e]hî,הִ֔יאit [is]Pro
3526 [e]wə-ḵib-besוְכִבֶּ֥סand he shall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֖יוhis clothesNoun
2891 [e]wə-ṭā-hêr.וְטָהֵֽר׃and be cleanVerb
Hebrew Texts
ויקרא 13:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָה֩ הַכֹּהֵ֨ן אֹתֹ֜ו בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִי֮ שֵׁנִית֒ וְהִנֵּה֙ כֵּהָ֣ה הַנֶּ֔גַע וְלֹא־פָשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בָּעֹ֑ור וְטִהֲרֹ֤ו הַכֹּהֵן֙ מִסְפַּ֣חַת הִ֔יא וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃

ויקרא 13:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן אתו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולא־פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר׃

Links
Leviticus 13:6Leviticus 13:6 Text AnalysisLeviticus 13:6 InterlinearLeviticus 13:6 MultilingualLeviticus 13:6 TSKLeviticus 13:6 Cross ReferencesLeviticus 13:6 Bible HubLeviticus 13:6 Biblia ParalelaLeviticus 13:6 Chinese BibleLeviticus 13:6 French BibleLeviticus 13:6 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:5
Top of Page
Top of Page