Micah 7:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַל־notAdv
539 [e]ta-’ă-mî-nūתַּאֲמִ֣ינוּdo TrustVerb
7453 [e]ḇə-rê-a‘,בְרֵ֔עַin a neighborNoun
408 [e]’al-אַֽל־put you not confidenceAdv
982 [e]tiḇ-ṭə-ḥūתִּבְטְח֖וּ.. .. ..Verb
441 [e]bə-’al-lūp̄;בְּאַלּ֑וּףin a guideAdj
7901 [e]miš-šō-ḵe-ḇeṯמִשֹּׁכֶ֣בֶתFrom her who liesVerb
2436 [e]ḥê-qe-ḵā,חֵיקֶ֔ךָin your bosomNoun
8104 [e]šə-mōrשְׁמֹ֖רkeepVerb
6607 [e]piṯ-ḥê-פִּתְחֵי־the doorsNoun
6310 [e]p̄î-ḵā.פִֽיךָ׃of your mouthNoun
Hebrew Texts
מיכה 7:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַל־תַּאֲמִ֣ינוּ בְרֵ֔עַ אַֽל־תִּבְטְח֖וּ בְּאַלּ֑וּף מִשֹּׁכֶ֣בֶת חֵיקֶ֔ךָ שְׁמֹ֖ר פִּתְחֵי־פִֽיךָ׃

מיכה 7:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תאמינו ברע אל־תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי־פיך׃

Links
Micah 7:5Micah 7:5 Text AnalysisMicah 7:5 InterlinearMicah 7:5 MultilingualMicah 7:5 TSKMicah 7:5 Cross ReferencesMicah 7:5 Bible HubMicah 7:5 Biblia ParalelaMicah 7:5 Chinese BibleMicah 7:5 French BibleMicah 7:5 German Bible

Bible Hub
Micah 7:4
Top of Page
Top of Page