Numbers 16:47
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֨חAnd tookVerb
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֜ןAaronNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣ר ׀asPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רcommandedVerb
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֗הMosesNoun
7323 [e]way-yā-rāṣוַיָּ֙רָץ֙and ranVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
8432 [e]tō-wḵתּ֣וֹךthe middleNoun
6951 [e]haq-qā-hāl,הַקָּהָ֔לof the congregationNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֛הand beholdPrt
2490 [e]hê-ḥêlהֵחֵ֥לwas begunVerb
5063 [e]han-ne-ḡep̄הַנֶּ֖גֶףthe plagueNoun
5971 [e]bā-‘ām;בָּעָ֑םamong the peopleNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּן֙and he put onVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
7004 [e]haq-qə-ṭō-reṯ,הַקְּטֹ֔רֶתincenseNoun
3722 [e]way-ḵap-pêrוַיְכַפֵּ֖רand made an atonementVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן כַּאֲשֶׁ֣ר ׀ דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֗ה וַיָּ֙רָץ֙ אֶל־תֹּ֣וך הַקָּהָ֔ל וְהִנֵּ֛ה הֵחֵ֥ל הַנֶּ֖גֶף בָּעָ֑ם וַיִּתֵּן֙ אֶֽת־הַקְּטֹ֔רֶת וַיְכַפֵּ֖ר עַל־הָעָֽם׃

במדבר 16:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח אהרן כאשר ׀ דבר משה וירץ אל־תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את־הקטרת ויכפר על־העם׃

Links
Numbers 16:47Numbers 16:47 Text AnalysisNumbers 16:47 InterlinearNumbers 16:47 MultilingualNumbers 16:47 TSKNumbers 16:47 Cross ReferencesNumbers 16:47 Bible HubNumbers 16:47 Biblia ParalelaNumbers 16:47 Chinese BibleNumbers 16:47 French BibleNumbers 16:47 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:46
Top of Page
Top of Page