Numbers 20:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6584 [e]wə-hap̄-šêṭוְהַפְשֵׁ֤טAnd stripVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹן֙AaronNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֔יוof his garmentsNoun
3847 [e]wə-hil-baš-tāmוְהִלְבַּשְׁתָּ֖םand putVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֣רEleazarNoun
1121 [e]bə-nōw;בְּנ֑וֹhis sonNoun
175 [e]wə-’a-hă-rōnוְאַהֲרֹ֥ןand AaronNoun
622 [e]yê-’ā-sêp̄יֵאָסֵ֖ףshall be gatheredVerb
4191 [e]ū-mêṯוּמֵ֥ת[unto his people] and shall dieVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
במדבר 20:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַפְשֵׁ֤ט אֶֽת־אַהֲרֹן֙ אֶת־בְּגָדָ֔יו וְהִלְבַּשְׁתָּ֖ם אֶת־אֶלְעָזָ֣ר בְּנֹ֑ו וְאַהֲרֹ֥ן יֵאָסֵ֖ף וּמֵ֥ת שָֽׁם׃

במדבר 20:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והפשט את־אהרן את־בגדיו והלבשתם את־אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם׃

Links
Numbers 20:26Numbers 20:26 Text AnalysisNumbers 20:26 InterlinearNumbers 20:26 MultilingualNumbers 20:26 TSKNumbers 20:26 Cross ReferencesNumbers 20:26 Bible HubNumbers 20:26 Biblia ParalelaNumbers 20:26 Chinese BibleNumbers 20:26 French BibleNumbers 20:26 German Bible

Bible Hub
Numbers 20:25
Top of Page
Top of Page