Numbers 9:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֨דֶשׁin the monthNoun
8145 [e]haš-šê-nîהַשֵּׁנִ֜יsecondNoun
702 [e]bə-’ar-bā-‘āhבְּאַרְבָּעָ֨הon the fourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֥רand tenthNoun
3117 [e]yō-wmי֛וֹםdayNoun
996 [e]bênבֵּ֥יןinPrep
6153 [e]hā-‘ar-ba-yimהָעַרְבַּ֖יִםthe eveningNoun
6213 [e]ya-‘ă-śūיַעֲשׂ֣וּthey shall keepVerb
853 [e]’ō-ṯōw;אֹת֑וֹitAcc
5921 [e]‘al-עַל־[is] withPrep
4682 [e]maṣ-ṣō-wṯמַצּ֥וֹתunleavened breadNoun
4844 [e]ū-mə-rō-rîmוּמְרֹרִ֖יםand bitter herbsNoun
398 [e]yō-ḵə-lu-hū.יֹאכְלֻֽהוּ׃eatingVerb
Hebrew Texts
במדבר 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּחֹ֨דֶשׁ הַשֵּׁנִ֜י בְּאַרְבָּעָ֨ה עָשָׂ֥ר יֹ֛ום בֵּ֥ין הָעַרְבַּ֖יִם יַעֲשׂ֣וּ אֹתֹ֑ו עַל־מַצֹּ֥ות וּמְרֹרִ֖ים יֹאכְלֻֽהוּ׃

במדבר 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על־מצות ומררים יאכלהו׃

Links
Numbers 9:11Numbers 9:11 Text AnalysisNumbers 9:11 InterlinearNumbers 9:11 MultilingualNumbers 9:11 TSKNumbers 9:11 Cross ReferencesNumbers 9:11 Bible HubNumbers 9:11 Biblia ParalelaNumbers 9:11 Chinese BibleNumbers 9:11 French BibleNumbers 9:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:10
Top of Page
Top of Page