Numbers 9:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
702 [e]bə-’ar-bā-‘āhבְּאַרְבָּעָ֣הOn the fourNoun
6240 [e]‘ā-śār-עָשָֽׂר־and tenthNoun
3117 [e]yō-wmי֠וֹםdayNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֨דֶשׁof the monthNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֜הthisPro
996 [e]bênבֵּ֧יןinPrep
6153 [e]hā-‘ăr-ba-yimהָֽעֲרְבַּ֛יִםthe eveningNoun
6213 [e]ta-‘ă-śūתַּעֲשׂ֥וּyou shall keepVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹitAcc
4150 [e]bə-mō-w-‘ă-ḏōw;בְּמוֹעֲד֑וֹin its appointed seasonNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
2708 [e]ḥuq-qō-ṯāwחֻקֹּתָ֥יוthe ritesNoun
3605 [e]ū-ḵə-ḵāl-וּכְכָל־and according to allNoun
4941 [e]miš-pā-ṭāwמִשְׁפָּטָ֖יוthe ceremoniesNoun
6213 [e]ta-‘ă-śūתַּעֲשׂ֥וּshall you keepVerb
853 [e]’ō-ṯōw.אֹתֽוֹ׃itAcc
Hebrew Texts
במדבר 9:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּאַרְבָּעָ֣ה עָשָֽׂר־יֹ֠ום בַּחֹ֨דֶשׁ הַזֶּ֜ה בֵּ֧ין הָֽעֲרְבַּ֛יִם תַּעֲשׂ֥וּ אֹתֹ֖ו בְּמֹועֲדֹ֑ו כְּכָל־חֻקֹּתָ֥יו וּכְכָל־מִשְׁפָּטָ֖יו תַּעֲשׂ֥וּ אֹתֹֽו׃

במדבר 9:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בארבעה עשר־יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במועדו ככל־חקתיו וככל־משפטיו תעשו אתו׃

Links
Numbers 9:3Numbers 9:3 Text AnalysisNumbers 9:3 InterlinearNumbers 9:3 MultilingualNumbers 9:3 TSKNumbers 9:3 Cross ReferencesNumbers 9:3 Bible HubNumbers 9:3 Biblia ParalelaNumbers 9:3 Chinese BibleNumbers 9:3 French BibleNumbers 9:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:2
Top of Page
Top of Page