Proverbs 11:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
982 [e]bō-w-ṭê-aḥבּוֹטֵ֣חַand trustsVerb
6239 [e]bə-‘ā-šə-rōwבְּ֭עָשְׁרוֹin his richesNoun
1931 [e]ה֣וּאHePro
5307 [e]yip-pōl;יִפֹּ֑לshall fallVerb
5929 [e]wə-ḵe-‘ā-leh,וְ֝כֶעָלֶ֗הthe but as a branchNoun
6662 [e]ṣad-dî-qîmצַדִּיקִ֥יםrighteousAdj
6524 [e]yip̄-rā-ḥū.יִפְרָֽחוּ׃shall flourishVerb
Hebrew Texts
משלי 11:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֹּוטֵ֣חַ בְּ֭עָשְׁרֹו ה֣וּא יִפֹּ֑ל וְ֝כֶעָלֶ֗ה צַדִּיקִ֥ים יִפְרָֽחוּ׃

משלי 11:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

Links
Proverbs 11:28Proverbs 11:28 Text AnalysisProverbs 11:28 InterlinearProverbs 11:28 MultilingualProverbs 11:28 TSKProverbs 11:28 Cross ReferencesProverbs 11:28 Bible HubProverbs 11:28 Biblia ParalelaProverbs 11:28 Chinese BibleProverbs 11:28 French BibleProverbs 11:28 German Bible

Bible Hub
Proverbs 11:27
Top of Page
Top of Page