1 Mosebok 15:21
og amorittenes og kana'anittenes og girgasittenes og jebusittenes land.
Bibelen Kunnskap Treasury

Amorites.

1 Mosebok 10:15-19
Og Kana'an blev far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het …

2 Mosebok 23:23-28
For min engel skal gå foran dig og føre dig frem til det land hvor amorittene og hetittene og ferisittene og kana'anittene, hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. …

2 Mosebok 33:2
og jeg vil sende en engel foran dig og drive ut kana'anittene, amorittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene.

2 Mosebok 34:11
Hold du de bud jeg gir dig idag! Se, jeg vil jage amorittene og kana'anittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for dig.

5 Mosebok 7:1
Når Herren din Gud har ført dig inn i det land du nu drar inn i og skal ta i eie, og han driver ut mange folk for dig, hetittene og girgasittene og amorittene og kana'anittene og ferisittene og hevittene og jebusittene, syv folk, som er større og sterkere enn du,

Girgashites.

Matteus 8:28
Og da han kom over på hin side, til gadarenernes bygd, møtte der ham to besatte, som kom ut av gravene, meget ville, så ingen var i stand til å komme frem den vei.

Lenker
1 Mosebok 15:21 Interlineært1 Mosebok 15:21 flerspråkligGénesis 15:21 SpanskGenèse 15:21 Fransk1 Mose 15:21 Tyske1 Mosebok 15:21 ChineseGenesis 15:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 15:20
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden