4.Mosebog 3:5
HERREN talede til Moses og sagde:
Krydshenvisninger
4.Mosebog 3:4
Men Nadab og Abihu døde for HERRENS Aasyn, da de frembar fremmed Ild for HERRENS Aasyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen Sønner. Saaledes kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjeneste for deres Fader Arons Aasyn.

4.Mosebog 3:6
Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron, for at de kan gaa ham til Haande.

4.Mosebog 18:2
Men ogsaa dine Brødre, Levis Stamme, din Fædrenestamme, skal du lade træde frem sammen med dig, og de skal holde sig til dig og gaa dig til Haande, naar du tillige med dine Sønner gør Tjeneste foran Vidnesbyrdets Telt;

Jeremias 33:18
Og Levitpræsterne skal aldrig fattes en Mand til at staa for mit Aasyn og frembære Brændoffer, brænde Afgrødeoffer og ofre Slagtoffer.

Ezekiel 44:11
De skal i min Helligdom gøre Vagttjeneste ved Tempelportene og udføre Arbejdet i Templet, idet de skal slagte Brændofrene og Slagtofrene for Folket og staa dem til Tjeneste og gaa dem til Haande.

Links
4.Mosebog 3:5 Interlinear4.Mosebog 3:5 FlersprogedeNúmeros 3:5 SpanskNombres 3:5 Franske4 Mose 3:5 Tysk4.Mosebog 3:5 KinesiskNumbers 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
4.Mosebog 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden