Josva 16
Dansk (1917 / 1931)
1For Josefs Sønner faldt Loddet saaledes: Mod Øst gaar Grænsen fra Jordan ved Jeriko, ved Jerikos Vande, op gennem Ørkenen, som fra Jeriko strækker sig op i Bjerglandet til Betel; 2fra Betel fortsætter den videre til Arkiternes Landemærke, til Atarot, 3og strækker sig nedad mod Vest til Jafletiternes Landemærke, til Nedre-Bet-Horons Landemærke og til Gezer og ender ved Havet.

4Og Josefs Sønner, Manasse og Efraim, fik Arvelodder. 5Efraimiternes Landemærke efter deres Slægter var følgende: Grænsen for deres Arvelod er mod Øst Atarot-Addar og gaar til Øvre-Bet-Horon; 6derpaa gaar Grænsen ud til Havet. Mod Nord er Grænsen Mikmetat; Grænsen gaar saa mod Øst til Ta'anat-Sjilo, løber videre østen om Janoa, 7strækker sig saa fra Janoa ned til Atarot og Na'ara, støder op til Jeriko og ender ved Jordan. 8Fra Tappua gaar Grænsen mod Vest til Kanabækken og ender ved Havet. Det er Efraimiternes Stammes Arvelod efter deres Slægter. 9Dertil kommer de Byer, som udskiltes til Efraimiterne inden for Manassiternes Arvelod, alle Byerne med Landsbyer. 10Men de fordrev ikke Kana'anæerne, som boede i Gezer, og saaledes er Kana'anæerne blevet boende midt i Efraim indtil den Dag i Dag, idet de siden blev Hoveriarbejdere.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Joshua 15
Top of Page
Top of Page