Ecclesiastes 12:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יThe wordsNoun
2450 [e]ḥă-ḵā-mîmחֲכָמִים֙of the wise [are]Adj
1861 [e]kad-dā-rə-ḇō-nō-wṯ,כַּדָּ֣רְבֹנ֔וֹתas goadsNoun
4930 [e]ū-ḵə-maś-mə-rō-wṯוּֽכְמַשְׂמְר֥וֹתand as nailsNoun
5193 [e]nə-ṭū-‘îmנְטוּעִ֖יםfastenedVerb
1167 [e]ba-‘ă-lêבַּעֲלֵ֣י[by] the mastersNoun
627 [e]’ă-sup-pō-wṯ;אֲסֻפּ֑וֹתof assembliesNoun
5414 [e]nit-tə-nūנִתְּנ֖וּ[which] are givenVerb
7462 [e]mê-rō-‘ehמֵרֹעֶ֥הshepherdVerb
259 [e]’e-ḥāḏ.אֶחָֽד׃from oneAdj
Hebrew Texts
קהלת 12:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דִּבְרֵ֤י חֲכָמִים֙ כַּדָּ֣רְבֹנֹ֔ות וּֽכְמַשְׂמְרֹ֥ות נְטוּעִ֖ים בַּעֲלֵ֣י אֲסֻפֹּ֑ות נִתְּנ֖וּ מֵרֹעֶ֥ה אֶחָֽד׃

קהלת 12:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד׃

Links
Ecclesiastes 12:11Ecclesiastes 12:11 Text AnalysisEcclesiastes 12:11 InterlinearEcclesiastes 12:11 MultilingualEcclesiastes 12:11 TSKEcclesiastes 12:11 Cross ReferencesEcclesiastes 12:11 Bible HubEcclesiastes 12:11 Biblia ParalelaEcclesiastes 12:11 Chinese BibleEcclesiastes 12:11 French BibleEcclesiastes 12:11 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 12:10
Top of Page
Top of Page