Genesis 43:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3372 [e]way-yî-rə-’ūוַיִּֽירְא֣וּAnd were afraidVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָֽאֲנָשִׁ֗יםthe menNoun
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
935 [e]hū-ḇə-’ūהֽוּבְאוּ֮they were broughtVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתinto the houseNoun
3130 [e]yō-w-sêp̄יוֹסֵף֒of JosephNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּand they saidVerb
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
1697 [e]də-ḇarדְּבַ֤רwordNoun
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֙סֶף֙of the moneyNoun
7725 [e]haš-šāḇהַשָּׁ֤בthat was returnedVerb
572 [e]bə-’am-tə-ḥō-ṯê-nūבְּאַמְתְּחֹתֵ֙ינוּ֙in our sacksNoun
8462 [e]bat-tə-ḥil-lāh,בַּתְּחִלָּ֔הat the first timeNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֖חְנוּare wePro
935 [e]mū-ḇā-’îm;מֽוּבָאִ֑יםbrought inVerb
1556 [e]lə-hiṯ-gō-lêlלְהִתְגֹּלֵ֤לthat he may assaultVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֙ינוּ֙against usPrep
5307 [e]ū-lə-hiṯ-nap-pêlוּלְהִתְנַפֵּ֣לand fallVerb
5921 [e]‘ā-lê-nū,עָלֵ֔ינוּon usPrep
3947 [e]wə-lā-qa-ḥaṯוְלָקַ֧חַתand takeVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֛נוּusAcc
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏîmלַעֲבָדִ֖יםfor slavesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2543 [e]ḥă-mō-rê-nū.חֲמֹרֵֽינוּ׃our donkeysNoun
Hebrew Texts
בראשית 43:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽירְא֣וּ הָֽאֲנָשִׁ֗ים כִּ֣י הֽוּבְאוּ֮ בֵּ֣ית יֹוסֵף֒ וַיֹּאמְר֗וּ עַל־דְּבַ֤ר הַכֶּ֙סֶף֙ הַשָּׁ֤ב בְּאַמְתְּחֹתֵ֙ינוּ֙ בַּתְּחִלָּ֔ה אֲנַ֖חְנוּ מֽוּבָאִ֑ים לְהִתְגֹּלֵ֤ל עָלֵ֙ינוּ֙ וּלְהִתְנַפֵּ֣ל עָלֵ֔ינוּ וְלָקַ֧חַת אֹתָ֛נוּ לַעֲבָדִ֖ים וְאֶת־חֲמֹרֵֽינוּ׃

בראשית 43:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על־דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת־חמרינו׃

Links
Genesis 43:18Genesis 43:18 Text AnalysisGenesis 43:18 InterlinearGenesis 43:18 MultilingualGenesis 43:18 TSKGenesis 43:18 Cross ReferencesGenesis 43:18 Bible HubGenesis 43:18 Biblia ParalelaGenesis 43:18 Chinese BibleGenesis 43:18 French BibleGenesis 43:18 German Bible

Bible Hub
Genesis 43:17
Top of Page
Top of Page