Genesis 43:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3701 [e]wə-ḵe-sep̄וְכֶ֧סֶףAnd moneyNoun
312 [e]’a-ḥêrאַחֵ֛רotherAdj
3381 [e]hō-w-raḏ-nūהוֹרַ֥דְנוּhave we brought downVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏê-nūבְיָדֵ֖נוּin our handNoun
7666 [e]liš-bār-לִשְׁבָּר־to buyVerb
400 [e]’ō-ḵel;אֹ֑כֶלfoodNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏa‘-nū,יָדַ֔עְנוּdo we knowVerb
4310 [e]mî-מִי־whoPro
7760 [e]śāmשָׂ֥םputVerb
3701 [e]kas-pê-nūכַּסְפֵּ֖נוּour moneyNoun
572 [e]bə-’am-tə-ḥō-ṯê-nū.בְּאַמְתְּחֹתֵֽינוּ׃in our sacksNoun
Hebrew Texts
בראשית 43:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֶ֧סֶף אַחֵ֛ר הֹורַ֥דְנוּ בְיָדֵ֖נוּ לִשְׁבָּר־אֹ֑כֶל לֹ֣א יָדַ֔עְנוּ מִי־שָׂ֥ם כַּסְפֵּ֖נוּ בְּאַמְתְּחֹתֵֽינוּ׃

בראשית 43:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר־אכל לא ידענו מי־שם כספנו באמתחתינו׃

Links
Genesis 43:22Genesis 43:22 Text AnalysisGenesis 43:22 InterlinearGenesis 43:22 MultilingualGenesis 43:22 TSKGenesis 43:22 Cross ReferencesGenesis 43:22 Bible HubGenesis 43:22 Biblia ParalelaGenesis 43:22 Chinese BibleGenesis 43:22 French BibleGenesis 43:22 German Bible

Bible Hub
Genesis 43:21
Top of Page
Top of Page