Judges 15:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַיַּעֲל֣וּThen went upVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםthe PhilistinesAdj
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֖וּand pitchedVerb
3063 [e]bî-hū-ḏāh;בִּיהוּדָ֑הin JudahNoun
5203 [e]way-yin-nā-ṭə-šūוַיִּנָּטְשׁ֖וּand spread themselvesVerb
3896 [e]bal-le-ḥî.בַּלֶּֽחִי׃in LehiNoun
Hebrew Texts
שופטים 15:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲל֣וּ פְלִשְׁתִּ֔ים וַֽיַּחֲנ֖וּ בִּיהוּדָ֑ה וַיִּנָּטְשׁ֖וּ בַּלֶּֽחִי׃

שופטים 15:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי׃

Links
Judges 15:9Judges 15:9 Text AnalysisJudges 15:9 InterlinearJudges 15:9 MultilingualJudges 15:9 TSKJudges 15:9 Cross ReferencesJudges 15:9 Bible HubJudges 15:9 Biblia ParalelaJudges 15:9 Chinese BibleJudges 15:9 French BibleJudges 15:9 German Bible

Bible Hub
Judges 15:8
Top of Page
Top of Page