Numbers 3:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֤ןAaronNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bā-nāwבָּנָיו֙his sonsNoun
6485 [e]tip̄-qōḏ,תִּפְקֹ֔דyou shall appointVerb
8104 [e]wə-šā-mə-rūוְשָׁמְר֖וּand they shall wait onVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3550 [e]kə-hun-nā-ṯām;כְּהֻנָּתָ֑םtheir priesthoodNoun
2114 [e]wə-haz-zārוְהַזָּ֥רand the strangerVerb
7126 [e]haq-qā-rêḇהַקָּרֵ֖בapproachingVerb
4191 [e]yū-māṯ.יוּמָֽת׃shall be put to deathVerb
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 3:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־אַהֲרֹ֤ן וְאֶת־בָּנָיו֙ תִּפְקֹ֔ד וְשָׁמְר֖וּ אֶת־כְּהֻנָּתָ֑ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃ פ

במדבר 3:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־אהרן ואת־בניו תפקד ושמרו את־כהנתם והזר הקרב יומת׃ פ

Links
Numbers 3:10Numbers 3:10 Text AnalysisNumbers 3:10 InterlinearNumbers 3:10 MultilingualNumbers 3:10 TSKNumbers 3:10 Cross ReferencesNumbers 3:10 Bible HubNumbers 3:10 Biblia ParalelaNumbers 3:10 Chinese BibleNumbers 3:10 French BibleNumbers 3:10 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:9
Top of Page
Top of Page