Proverbs 28:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5127 [e]nā-sūנָ֣סוּfleeVerb
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־when noPrt
7291 [e]rō-ḏêp̄רֹדֵ֣ףman pursuesVerb
7563 [e]rā-šā‘;רָשָׁ֑עThe wickedAdj
6662 [e]wə-ṣad-dî-qîm,וְ֝צַדִּיקִ֗יםbut the righteousAdj
3715 [e]kiḵ-p̄îrכִּכְפִ֥ירas a lionNoun
982 [e]yiḇ-ṭāḥ.יִבְטָֽח׃are boldVerb
Hebrew Texts
משלי 28:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נָ֣סוּ וְאֵין־רֹדֵ֣ף רָשָׁ֑ע וְ֝צַדִּיקִ֗ים כִּכְפִ֥יר יִבְטָֽח׃

משלי 28:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נסו ואין־רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

Links
Proverbs 28:1Proverbs 28:1 Text AnalysisProverbs 28:1 InterlinearProverbs 28:1 MultilingualProverbs 28:1 TSKProverbs 28:1 Cross ReferencesProverbs 28:1 Bible HubProverbs 28:1 Biblia ParalelaProverbs 28:1 Chinese BibleProverbs 28:1 French BibleProverbs 28:1 German Bible

Bible Hub
Proverbs 27:27
Top of Page
Top of Page