1 Mosebok 17:5
Ditt navn skal ikke mere være Abram; men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør dig til far for en mengde folk.
Bibelen Kunnskap Treasury

but thy name.

1 Mosebok 17:15
Og Gud sa til Abraham: Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai - Sara skal være hennes navn.

1 Mosebok 32:28
Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.

4 Mosebok 13:16
Dette var navnene på de menn som Moses sendte for å utspeide landet; men Moses gav Hosea, Nuns sønn, navnet Josva.

2 Samuel 12:25
og han sendte bud med profeten Natan, og han kalte ham Jedidja*, for Herrens skyld.

Nehemias 9:7
Det var du, Herre Gud, som utvalgte Abram og førte ham ut fra kaldeernes Ur og gav ham navnet Abraham.

Esaias 62:2-4
Og folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet, og du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne. …

Esaias 65:15
Og I skal efterlate eders navn til en ed* for mine utvalgte, og Herren, Israels Gud, skal drepe dig; men sine tjenere skal han kalle med et annet navn,

Jeremias 20:3
Men dagen efter slapp Pashur Jeremias ut av fengslet. Da sa Jeremias til ham: Herren har ikke kalt dig Pashur, men gitt dig navnet Magor Missabib*.

Jeremias 23:6
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt; og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet*.

Matteus 1:21-23
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. …

Johannes 1:42
Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.

Apenbaring 2:17
Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn, skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det!

Abraham.

Lenker
1 Mosebok 17:5 Interlineært1 Mosebok 17:5 flerspråkligGénesis 17:5 SpanskGenèse 17:5 Fransk1 Mose 17:5 Tyske1 Mosebok 17:5 ChineseGenesis 17:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 17:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden