1 Mosebok 48:9
Josef svarte sin far: Det er mine sønner, som Gud har gitt mig her. Da sa han: Kjære, kom hit til mig med dem, så vil jeg velsigne dem.
Bibelen Kunnskap Treasury

my sons.

1 Mosebok 30:2
Da optendtes Jakobs vrede mot Rakel, og han sa: Er jeg i Guds sted, som har nektet dig livsfrukt?

1 Mosebok 33:5
Da han så op, fikk han øie på kvinnene og barna; da sa han: Hvem er det du har der? Han svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener.

Ruts 4:11-14
Og alt folket som var i porten, og de eldste sa: Ja, det er vi vidner på. Herren la den kvinne som nu drar inn i ditt hus, bli som Rakel og Lea, de to som bygget Israels hus, og gid du må bli en mektig mann i Efrata og få en navnkundig sønn i Betlehem! …

1 Samuels 1:20,27
og innen året var omme, blev Hanna fruktsommelig og fødte en sønn, og kalte ham Samuel*; for [sa hun] jeg har bedt Herren om ham.…

1 Samuels 2:20,21
Da velsignet Eli Elkana og hans hustru og sa: Herren gi dig barn igjen med denne kvinne istedenfor ham som hun bad om for Herren! Så drog de hjem igjen. …

1 Krønikebok 25:5
alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.

Salmenes 127:3
Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.

Esaias 8:18
Se, jeg og de barn Herren har gitt mig, er til tegn og forbilleder i Israel fra Herren, hærskarenes Gud, som bor på Sions berg.

Esaias 56:3-5
Den fremmede som holder sig til Herren, må ikke si: Herren vil visst skille mig fra sitt folk! Og gildingen må ikke si: Se, jeg er et tørt tre! …

bless them.

1 Mosebok 27:4,28,29,34-40
og lag en velsmakende rett for mig, slik som jeg liker det, og kom så hit med den! Da vil jeg ete, så min sjel kan velsigne dig, før jeg dør. …

1 Mosebok 28:3,4
Og Gud den allmektige velsigne dig og gjøre dig fruktbar og gi dig en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag, …

1 Mosebok 49:28
Alle disse er Israels stammer, tolv i tallet, og således var det deres far talte til dem; han velsignet dem, hver av dem velsignet han med den velsignelse som tilkom ham.

5 Mosebok 33:1
Dette er den velsignelse som Moses, den Guds mann, lyste over Israels barn før sin død.

Hebreerne 11:21
Ved tro velsignet Jakob døende hver og en av Josefs sønner og tilbad, bøiet over knappen på sin stav.

Lenker
1 Mosebok 48:9 Interlineært1 Mosebok 48:9 flerspråkligGénesis 48:9 SpanskGenèse 48:9 Fransk1 Mose 48:9 Tyske1 Mosebok 48:9 ChineseGenesis 48:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 48:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden