Josvas 15:35
Jarmut og Adullam, Soko og Aseka
Bibelen Kunnskap Treasury

Jarmuth

Josvas 10:3,23
Så sendte Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, bud til Hoham, kongen i Hebron, og til Piream, kongen i Jarmut, og til Jafia, kongen i Lakis, og til Debir, kongen i Eglon, og lot si: …

Josvas 12:11
kongen i Jarmut én, kongen Lakis én,

Nehemias 11:29
i En-Rimmon, Sora, Jarmut,

Adullam

Josvas 12:15
kongen i Libna én, kongen i Adullam én,

1 Samuels 22:1
Så drog David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam; og da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, drog de der ned til ham.

Mika 1:15
Ennu en gang skal jeg la eder få en eiermann, I Maresas innbyggere! Til Adullam skal Israels stormenn komme.

Josvas 15:48
Og i fjellbygdene: Samir og Jattir og Soko

1 Samuels 17:1
Filistrene samlet sine hærer til strid og kom sammen i Soko, som hører til Juda; og de slo leir mellem Soko og Aseka ved Efes-Dammim.

1 Krønikebok 4:18
Og hans jødiske hustru fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah; men de andre* var sønner av Faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til hustru.

Josvas 10:10
Og Herren slo dem med redsel for Israel, og Josva påførte dem et stort mannefall ved Gibeon, og han forfulgte dem på veien op til Bet-Horon og hugg dem ned, helt til Aseka og Makkeda.

1 Samuels 17:1
Filistrene samlet sine hærer til strid og kom sammen i Soko, som hører til Juda; og de slo leir mellem Soko og Aseka ved Efes-Dammim.

Lenker
Josvas 15:35 InterlineærtJosvas 15:35 flerspråkligJosué 15:35 SpanskJosué 15:35 FranskJosua 15:35 TyskeJosvas 15:35 ChineseJoshua 15:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Josvas 15:34
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden