Lukas 17:31
På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem.
Bibelen Kunnskap Treasury

he which.

Jobs 2:4
Men Satan svarte Herren: Hud for hud, men alt det en mann har, gir han for sitt liv.

Jeremias 45:5
Og du, du attrår store ting? Attrå dem ikke! For se, jeg lar ulykke komme over alt kjød, sier Herren. Men jeg vil gi dig ditt liv til krigsbytte på alle de steder hvor du går hen.

Matteus 6:25
Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?

Matteus 16:26
For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? eller hvad vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Matteus 24:17-21
og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noget fra sitt hus, …

Markus 13:14-16
Men når I ser ødeleggelsens vederstyggelighet stå der hvor den ikke bør - den som leser det, han se til å skjønne det! - da må de som er i Judea, fly til fjells, …

Filippenserne 3:7,8
Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap; …

Lenker
Lukas 17:31 InterlineærtLukas 17:31 flerspråkligLucas 17:31 SpanskLuc 17:31 FranskLukas 17:31 TyskeLukas 17:31 ChineseLuke 17:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Lukas 17:30
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden