Job 19:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3045 [e]də-‘ū-דְּֽעוּ־KnowVerb
645 [e]’ê-p̄ōwאֵ֭פוֹnowPrt
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
433 [e]’ĕ-lō-w-ahאֱל֣וֹהַּGodNoun
5791 [e]‘iw-wə-ṯā-nî;עִוְּתָ֑נִיhas overthrown meVerb
4686 [e]ū-mə-ṣū-ḏōw,וּ֝מְצוּד֗וֹwith his net meNoun
5921 [e]‘ā-layעָלַ֥יand has compassedPrep
5362 [e]hiq-qîp̄.הִקִּֽיף׃.. .. ..Verb
Hebrew Texts
איוב 19:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דְּֽעוּ־אֵ֭פֹו כִּי־אֱלֹ֣והַּ עִוְּתָ֑נִי וּ֝מְצוּדֹ֗ו עָלַ֥י הִקִּֽיף׃

איוב 19:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דעו־אפו כי־אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃

Links
Job 19:6Job 19:6 Text AnalysisJob 19:6 InterlinearJob 19:6 MultilingualJob 19:6 TSKJob 19:6 Cross ReferencesJob 19:6 Bible HubJob 19:6 Biblia ParalelaJob 19:6 Chinese BibleJob 19:6 French BibleJob 19:6 German Bible

Bible Hub
Job 19:5
Top of Page
Top of Page