Jobs 19:6
Så vit da at Gud har gjort mig urett og satt sitt garn omkring mig!
Bibelen Kunnskap Treasury

God

Jobs 7:20
Har jeg syndet, hvad ondt gjorde jeg da mot dig, du menneskevokter? Hvorfor har du gjort mig til skive for dig, så jeg er mig selv til byrde?

Jobs 16:11-14
Gud gir mig i urettferdige folks vold og styrter mig i ugudelige menneskers hender. …

Salmenes 44:9-14
Og enda har du nu forkastet oss og latt oss bli til skamme, og du drar ikke ut med våre hærer. …

Salmenes 66:10-12
For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv. …

compassed

Jobs 18:8-10
for han kommer inn i et garn med sine føtter, og han vandrer på et nett. …

Klagesangene 1:12,13
Går det eder ikke til hjerte, alle I som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt mig, den som Herren har bedrøvet mig med på sin brennende vredes dag! …

Esekiel 12:13
Og jeg vil utspenne mitt garn over ham, og han skal fanges i mitt nett, og jeg vil føre ham til Babel i kaldeernes land; men det skal han ikke se*, og der skal han dø.

Esekiel 32:3
Så sier Herren, Israels Gud: Derfor vil jeg utspenne mitt garn over dig ved skarer av mange folk, og de skal dra dig op i min not.

Hoseas 7:12
Så snart de går, vil jeg spenne ut mitt nett over dem; som himmelens fugler vil jeg dra dem ned; jeg vil tukte dem, som det allerede er forkynt for deres menighet.

Lenker
Jobs 19:6 InterlineærtJobs 19:6 flerspråkligJob 19:6 SpanskJob 19:6 FranskHiob 19:6 TyskeJobs 19:6 ChineseJob 19:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jobs 19:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden