2 Mosebok 29:39
Det ene lam skal du ofre om morgenen, og det andre lam skal du ofre mellem de to aftenstunder,
Bibelen Kunnskap Treasury

in the morning

2 Kongebok 16:15
Og kong Akas bød presten Uria: På det store alter skal du brenne morgen-brennofferet og aften-matofferet og kongens brennoffer og hans matoffer og brennofferet for alt folket i landet og deres matoffer og deres drikkoffer, og alt blodet av brennofferne og av slaktofferne skal du sprenge på det; men kobberalteret vil jeg ha til å holde bønn ved.

2 Krønikebok 13:11
hver morgen og aften brenner de brennoffer og velluktende røkelse for Herren og legger frem skuebrød på bordet av rent gull og holder gull-lysestaken og dens lamper i stand og tender den hver aften; vi tar vare på hvad Herren vår Gud vil ha varetatt, men I har forlatt ham.

Salmenes 5:3
Herre, årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for dig og venter.

Salmenes 55:16,17
Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig. …

Esekiel 46:13-15
Som brennoffer til Herren skal du hver dag ofre et årsgammelt lam uten lyte; hver morgen skal du ofre det. …

Lukas 1:10
og hele folkemengden stod utenfor og bad i røkofferets stund.

Apostlenes-gjerninge 26:7
det som vårt tolvstamme-folk under uavlatelig gudstjeneste natt og dag håper å vinne frem til; for dette håp tiltales jeg av jøder, konge!

at even

2 Mosebok 29:41
Det andre lam skal du ofre mellem de to aftenstunder; med det samme matoffer som om morgenen og med det samme drikkoffer skal du ofre det, til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren.

Lenker
2 Mosebok 29:39 Interlineært2 Mosebok 29:39 flerspråkligÉxodo 29:39 SpanskExode 29:39 Fransk2 Mose 29:39 Tyske2 Mosebok 29:39 ChineseExodus 29:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
2 Mosebok 29:38
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden