1 Mosebok 16:3
Så tok Sarai, Abrams hustru, og lot Abram, sin mann, få egypterkvinnen Hagar, som var hennes trælkvinne, til hustru; da var det ti år siden Abram hadde bosatt sig i Kana'ans land.
Bibelen Kunnskap Treasury

A.

2093. B.C.

1911. had.

1 Mosebok 12:4,5
Så drog Abram bort som Herren hadde sagt til ham, og Lot drog med ham. Og Abram var fem og sytti år gammel da han drog ut fra Karan. …

gave.

1 Mosebok 16:5
Da sa Sarai til Abram: Den urett jeg lider, er du skyld i; jeg har selv gitt min trælkvinne i din favn; men nu, da hun ser at hun er fruktsommelig, ringeakter hun mig; Herren skal dømme mellem mig og dig.

1 Mosebok 30:4,9
Så gav hun sin trælkvinne Bilha til hustru, og Jakob gikk inn til henne. …

his.

1 Mosebok 25:6
Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, gav han gaver og lot dem, mens han enn levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover, til Østerland.

1 Mosebok 28:9
så gikk han til Ismael og tok Mahalat, datter til Abrahams sønn Ismael, Nebajots søster, til hustru foruten sine andre hustruer.

1 Mosebok 32:22
samme natt stod han op og tok sine hustruer og de to trælkvinner og sine elleve sønner og gikk over Jabboks vadested.

1 Mosebok 35:22
Og mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk avsted og lå hos Bilha, sin fars medhustru; og Israel fikk høre om det - Jakob hadde tolv sønner.

Dommernes 19:1-4
På denne tid da det ingen konge fantes i Israel, var det en mann av Levi stamme som opholdt sig som fremmed langt inne på Efra'imfjellet. Han tok sig en medhustru fra Betlehem i Juda. …

2 Samuel 5:13
David tok ennu flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem efterat han var kommet fra Hebron, og han fikk ennu flere sønner og døtre.

1 Kongebok 11:3
Han hadde syv hundre hustruer av fyrstelig rang og tre hundre medhustruer; disse hans hustruer bøide hans sinn.

Galaterne 4:25
For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nu er; for det er i trældom med sine barn.

Lenker
1 Mosebok 16:3 Interlineært1 Mosebok 16:3 flerspråkligGénesis 16:3 SpanskGenèse 16:3 Fransk1 Mose 16:3 Tyske1 Mosebok 16:3 ChineseGenesis 16:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
1 Mosebok 16:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden