1.Mosebog 6:3
Da sagde HERREN: »Min Aand skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kød; deres Dage skal være 120 Aar.«
Krydshenvisninger
Galaterne 5:16
Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.

Galaterne 5:17
Thi Kødet begærer imod Aanden, og Aanden imod Kødet; disse staa nemlig hinanden imod, for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til.

1.Peter 3:20
som fordum vare genstridige, dengang Guds Langmodighed ventede i Noas Dage, medens Arken byggedes, i hvilken faa, nemlig otte, Sjæle bleve frelste igennem Vand,

1.Mosebog 6:2
fik Gudssønnerne Øje paa Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog saa mange af dem, som de lystede, til Hustruer.

Salmerne 78:39
han kom i Hu, de var Kød, et Pust, der svinder og ej vender tilbage.

Esajas 57:16
Thi evigt gaar jeg ikke i Rette, evindelig vredes jeg ej; saa vansmægted Aanden for mit Ansigt, Sjæle, som jeg har skabt.

Links
1.Mosebog 6:3 Interlinear1.Mosebog 6:3 FlersprogedeGénesis 6:3 SpanskGenèse 6:3 Franske1 Mose 6:3 Tysk1.Mosebog 6:3 KinesiskGenesis 6:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Mosebog 6:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden