Salmerne 143
Dansk (1917 / 1931)
1En Salme af David. HERRE, hør min Bøn og lyt til min Tryglen, bønhør mig i din Trofasthed, i din Retfærd,

2gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

3Thi Fjender forfølger min Sjæl, de træder mit Liv i Støvet, lader mig bo i Mørke som de, der for længst er døde.

4Aanden hensygner i mig, mit Hjerte stivner i Brystet.

5Jeg kommer fordums Dage i Hu, tænker paa alle dine Gerninger, grunder paa dine Hænders Værk.

6Jeg udbreder Hænderne mod dig, som et tørstigt Land saa længes min Sjæl efter dig. — Sela.

7Skynd dig at svare mig, HERRE, min Aand svinder hen; skjul ikke dit Aasyn for mig, saa jeg bliver som de, der synker i Graven.

8Lad mig aarle høre din Miskundhed, thi jeg stoler paa dig. Lær mig den Vej, jeg skal gaa, thi jeg løfter min Sjæl til dig.

9Fri mig fra mine Fjender, HERRE, til dig flyr jeg hen;

10lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Aand ad den jævne Vej!

11For dit Navns Skyld, HERRE, holde du mig i Live, udfri i din Retfærd min Sjæl af Trængsel,

12udslet i din Miskundhed mine Fjender, tilintetgør alle, som trænger min Sjæl! Thi jeg er din Tjener.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 142
Top of Page
Top of Page