2 Mosebok 36
Norsk (1930)
1Og Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, så de forstod sig på alt det arbeid som skulde til for å få helligdommen ferdig, gjorde i ett og alt som Herren hadde sagt.

2For Moses kalte Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt kunstnergaver, alle hvis hjerte drev dem, til å skride til verket for å fullføre det. 3Og de fikk hos Moses hele den gave som Israels barn hadde båret frem til det arbeid som skulde utføres for å få helligdommen ferdig. Men folket bar fremdeles frivillige gaver frem til ham hver morgen. 4Da kom alle de kunstforstandige menn som utførte alt arbeidet ved helligdommen, enhver fra det arbeid han var i ferd med, 5og de sa til Moses: Folket bærer frem meget mere enn det trenges til det arbeid som Herren har befalt å fullføre. 6Da lot Moses rope ut i hele leiren: Ingen, hverken mann eller kvinne, skal lenger bære noget frem som gave til helligdommen! Så holdt folket op med å bære frem gaver. 7Men det som var gitt, var nok til hele det arbeid som skulde fullføres, ja mere enn nok.

8Så gjorde da alle de kunstforstandige blandt dem som var med i arbeidet, tabernaklet av ti tepper; av fint, tvunnet lingarn og blå og purpurrød og karmosinrød ull blev de gjort med kjeruber på i kunstvevning. 9Hvert teppe var åtte og tyve alen langt og fire alen bredt; alle teppene holdt samme mål. 10Fem av teppene festet de sammen, det ene til det andre, og likeså de andre fem tepper. 11Og de gjorde hemper av blå ull i kanten på det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulde være; likeså gjorde de i kanten på det ytterste teppe, der hvor den andre sammenfesting skulde være. 12Femti hemper gjorde de på det ene teppe, og femti hemper gjorde de ytterst på det teppe som var der hvor den andre sammenfesting skulde være; hempene var like mot hverandre, den ene mot den andre. 13Og de gjorde femti gullkroker og festet teppene til hverandre med krokene, så tabernaklet blev et sammenhengende telt.

14Så gjorde de tepper av gjetehår til et dekke over tabernaklet; elleve sådanne tepper gjorde de. 15Hvert teppe var tretti alen langt og fire alen bredt; alle de elleve tepper holdt samme mål. 16Og de festet fem av teppene sammen for sig og seks for sig. 17De gjorde femti hemper i kanten på det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulde være, og likeså femti hemper i kanten på det andre teppe, der hvor sammenfestingen skulde være. 18Og de gjorde femti kobberkroker til å feste teppene sammen med så det blev ett dekke.

19Over dekket gjorde de et varetak av rødfarvede værskinn og ovenpå det et varetak av takasskinn.

20Plankene til tabernaklet gjorde de av akasietre og reiste dem på ende. 21Hver planke var ti alen lang og halvannen alen bred. 22På hver planke var det to tapper, med en tverrlist imellem; således gjorde de med alle plankene til tabernaklet. 23Og av plankene som de gjorde til tabernaklet, reiste de tyve planker på den side som vendte mot syd; 24og firti fotstykker av sølv gjorde de til å sette under de tyve planker, to fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. 25Likeså gjorde de tyve planker til tabernaklets andre side, den som vendte mot nord, 26og til dem firti fotstykker av sølv, to fotstykker under hver planke. 27Til baksiden av tabernaklet, mot vest, gjorde de seks planker. 28Og to planker gjorde de til tabernaklets hjørner på baksiden; 29de var dobbelte nedenfra og likeledes begge dobbelte helt op, til den første ring; således gjorde de med dem begge på begge hjørnene. 30Således blev det åtte planker med sine fotstykker av sølv - seksten fotstykker, to under hver planke.

31Så gjorde de tverrstenger av akasietre, fem til plankene på den ene side av tabernaklet 32og fem til plankene på den andre side, og fem til plankene på baksiden av tabernaklet, mot vest. 33Og den mellemste tverrstang satte de således at den gikk tvert over midt på plankeveggen, fra den ene ende til den andre. 34Plankene klædde de med gull, og ringene på dem, som tverrstengene skulde stikkes i, gjorde de helt av gull; tverrstengene klædde de også med gull.

35Så gjorde de forhenget av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn; de gjorde det i kunstvevning med kjeruber på. 36Og de gjorde fire stolper av akasietre til forhenget og klædde dem med gull; hakene på dem var av gull, og de støpte fire fotstykker av sølv til dem.

37Til teltdøren gjorde de et teppe av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn med utsydd arbeid, 38og til teppet fem stolper med sine haker, og de klædde stolpehodene og stengene med gull; og til stolpene gjorde de fem fotstykker av kobber.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Exodus 35
Top of Page
Top of Page