2 Mosebok 35
Norsk (1930)
1Og Moses kalte sammen hele Israels barns menighet og sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at I skal gjøre:

2I seks dager skal der gjøres arbeid, men den syvende dag skal I holde hellig hvile, en høihellig sabbat for Herren; enhver som gjør noget arbeid på den dag, skal lide døden. 3I skal ikke tende op ild i nogen av eders boliger i sabbatsdagen.

4Og Moses sa til hele Israels barns menighet: Dette er det som Herren har befalt: 5Ta ut en gave til Herren av det I eier! Enhver som har hjertelag til det, skal komme med gaven til Herren, gull og sølv og kobber 6og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår 7og rødfarvede værskinn og takasskinn og akasietre 8og olje til lysestaken og krydderier til salvings-oljen og til den velluktende røkelse 9og onyksstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og brystduken.

10Og enhver av eder som er kunstforstandig, skal komme og gjøre alt det Herren har befalt: 11tabernaklet med dekke og varetak, med kroker og planker, tverrstenger, stolper og fotstykker, 12arken med stenger, nådestolen og det dekkende forheng, 13bordet med stenger og alt som hører til, og skuebrødene 14og lysestaken og det som hører til den, og lampene og oljen til lysestaken, 15og røkoffer-alteret med stenger og salvings-oljen og den velluktende røkelse og dekket for inngangen - for inngangen til tabernaklet, 16brennoffer-alteret med kobbergitteret, stengene og alt som hører til, karet med fotstykke, 17omhengene til forgården med stolpene og fotstykkene, og forhenget til forgårdens port, 18pluggene både til tabernaklet og til forgården og snorene dertil, 19embedsklærne til tjenesten i helligdommen, de hellige klær til Aron, presten, og klærne for hans sønner til prestetjenesten.

20Og hele Israels barns menighet gikk bort fra Moses. 21Og de kom enhver hvis hjerte drev ham til det; og enhver hvis ånd tilskyndte ham, kom med gaver til Herren til arbeidet på sammenkomstens telt og til all tjeneste der og til de hellige klær. 22De kom både menn og kvinner: Enhver som hadde hjertelag til det, kom med spenner og ørenringer og fingerringer og kulekjeder, alle slags saker av gull; og likeså kom enhver som vilde vie en gave av gull til Herren. 23Og enhver som eide blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår og rødfarvede værskinn og takasskinn, kom med det. 24Enhver som vilde gi en gave av sølv eller kobber, kom med sin gave til Herren; og enhver som eide akasietre til noget av det som skulde arbeides, han kom med det. 25Og enhver kvinne som var kunstforstandig, spant med sine hender, og de kom med det de hadde spunnet, blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn. 26Og alle kvinner hvis hu og evner drev dem til det, spant gjetehårene. 27Og høvdingene bar frem onyksstenene og de andre edelstener til å sette på livkjortelen og på brystduken, 28og krydderiene og oljen til lysestaken og til salvings-oljen og til den velluktende røkelse. 29Enhver mann og kvinne av Israels barn hvis hjerte drev dem til å gi noget til det store verk som Herren ved Moses hadde befalt å gjøre, de kom med det som en frivillig gave til Herren.

30Og Moses sa til Israels barn: Se, Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme; 31han har fylt ham med Guds Ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid 32og til å uttenke kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber 33og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. 34Og forstand til å lære andre har han gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. 35Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre alle slags treskjæring og kunstvevning og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og almindelig vevning - utføre alle slags arbeid og uttenke kunstverker.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Exodus 34
Top of Page
Top of Page