Salmenes 1
Norsk (1930)
1Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

2men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

3Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

4Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.

5Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

6For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 42
Top of Page
Top of Page