Salmenes 1:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

Dansk (1917 / 1931)
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

Svenska (1917)
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

King James Bible
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

English Revised Version
BOOK I Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Bibelen Kunnskap Treasury

Salmenes 1:1-3
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, …

The happiness of the godly

Salmenes 1:4-6
Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden. …

The unhappiness of the ungodly

A.

3560 B.C.

444
Blessed

Salmenes 2:12
Kyss* Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham**.

Salmenes 32:1,2
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. …

Salmenes 34:8
Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

Salmenes 84:12
Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

Salmenes 106:3
Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.

Salmenes 112:1
Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.

Salmenes 115:12-15
Herren kom oss i hu; han skal velsigne, han skal velsigne Israels hus, han skal velsigne Arons hus, …

Salmenes 119:1,2
Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov. …

Salmenes 144:15
Salig er det folk som det går således; salig er det folk hvis Gud Herren er.

Salmenes 146:5
Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud,

5 Mosebok 28:2
Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, så sant du hører på Herrens, din Guds røst:

5 Mosebok 33:29
Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

Jeremias 17:7
Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.

Matteus 16:17
Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.

Lukas 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.

Johannes 13:17
Vet I dette, da er I salige, så sant I gjør det.

Johannes 20:29
Jesus sier til ham: Fordi du har sett mig, tror du; salige er de som ikke ser og dog tror.

Apenbaring 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.

walketh

Salmenes 81:12
Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd.

1 Mosebok 5:24
Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.

3 Mosebok 26:27,28
Og dersom I enda ikke lyder mig, men står mig imot, …

1 Kongebok 16:31
Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba'al, til hustru og gav sig til å dyrke Ba'al og tilbede ham.

Jobs 31:5
Dersom jeg har faret frem med falskhet, og min fot har hastet til svik

Salomos Ordsprog 1:15
slå da ikke følge med dem, min sønn, hold din fot borte fra deres sti!

Salomos Ordsprog 4:14,15
På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.…

Salomos Ordsprog 13:20
Søk omgang med de vise, og du skal bli vis; men dårers venn går det ille.

Esekiel 20:18
Og jeg sa til deres barn i ørkenen: Følg ikke eders fedres bud og hold ikke deres lover og gjør eder ikke urene med deres motbydelige avguder!

1 Peters 4:3
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

counsel

Salmenes 64:2
Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,

1 Mosebok 49:6
Møt ikke i deres hemmelige råd, min sjel, ta ikke del i deres sammenkomster, min ære*! For i sin vrede slo de menn ihjel, og i sin selvrådighet skamskar de okser.

2 Krønikebok 22:3
Også han vandret på samme veier som Akabs hus; for hans mor forførte ham med sine råd til ugudelighet.

Jobs 10:3
Tykkes det dig godt at du undertrykker, at du forkaster det dine hender med omhu har dannet, og lar ditt lys skinne over ugudeliges råd?

Jobs 21:16
Ja*, men deres lykke står ikke i deres egen hånd. - **De ugudeliges tanker er langt fra mine tanker.

Lukas 23:51
han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning - fra den jødiske by Arimatea, og han ventet på Guds rike;

ungodly.

Salmenes 26:12
Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.

Romerne 5:2
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet;

Efeserne 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

way

Salmenes 1:6
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Salmenes 36:4
Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke.

Salmenes 146:9
Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.

Salomos Ordsprog 2:12
for å fri dig fra onde veier, fra menn som fører forvendt tale,

Salomos Ordsprog 4:19
De ugudeliges vei er som det dype mørke; de vet ikke hvad de snubler over.

Salomos Ordsprog 13:15
Ved god forstand vinner en menneskenes yndest, men de troløses vei er hård.

Matteus 7:13,14
Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; …

sitteth

Salmenes 26:4,5
Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk. …

Salmenes 119:115
Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud!

Jeremias 15:17
Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet; grepet av din hånd har jeg sittet ensom; for du fylte mig med harme.

scornful

Salomos Ordsprog 1:22
Hvor lenge vil I uforstandige elske uforstand og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?

Salomos Ordsprog 3:34
Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.

Salomos Ordsprog 9:12
Er du vis, så er du vis til ditt eget gagn, og er du en spotter, skal du alene lide for det.

Salomos Ordsprog 19:29
Straffedommer er fastsatt for spotterne og pryl for dårers rygg.

Lenker
Salmenes 1:1 InterlineærtSalmenes 1:1 flerspråkligSalmos 1:1 SpanskPsaume 1:1 FranskPsalm 1:1 TyskeSalmenes 1:1 ChinesePsalm 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmenes 1
1Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. …
Kryssreferanser
5 Mosebok 33:29
Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

Josvas 1:8
Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

Salmenes 5:9
For det er ikke sannhet i deres munn; deres indre er fordervelse, deres strupe en åpen grav; sin tunge gjør de glatt.

Salmenes 5:10
Døm dem skyldige, Gud! La dem falle for sine råds skyld, styrt dem ned for deres mange misgjerninger! For de er gjenstridige mot dig.

Salmenes 10:2
Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt.

Salmenes 17:4
Mot menneskenes gjerninger har jeg efter dine lebers ord tatt mig i vare for voldsmannens stier.

Salmenes 26:4
Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.

Salmenes 26:5
Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.

Salmenes 36:1
Til sangmesteren; av Herrens tjener, av David. (2) Syndens ord til den ugudelige er i mitt hjertes innerste*. Det er ikke gudsfrykt for hans øine.

Salmenes 73:8
De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de.

Salmenes 119:104
Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti.

Salomos Ordsprog 1:15
slå da ikke følge med dem, min sønn, hold din fot borte fra deres sti!

Salomos Ordsprog 1:22
Hvor lenge vil I uforstandige elske uforstand og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?

Salomos Ordsprog 4:14
På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.

Salomos Ordsprog 19:29
Straffedommer er fastsatt for spotterne og pryl for dårers rygg.

Salomos Ordsprog 21:24
Den som er overmodig og opblåst, kalles en spotter; han farer frem i ustyrlig overmot.

Salomos Ordsprog 24:1
Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være med dem!

Salomos Ordsprog 29:18
Uten åpenbaring blir folket tøilesløst; men lykkelig er den som holder loven.

Jeremias 15:17
Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet; grepet av din hånd har jeg sittet ensom; for du fylte mig med harme.

Jobs 42:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden